Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết: Các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu

- Học sinh hiểu: Vận dụng được các thao tác sắp xếp, lọc dữ liệu để làm bài tập

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được:

 + Các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính

 + Cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể

- Thực hiện thành thạo: Từ việc sắp xếp dữ liệu dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng 1 bảng tính

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Nghiêm túc học tập, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy

- Tính cách: Tác phong làm việc khoa học, chính xác

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Bài tập 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25 - Tiết: 48
Ngày dạy:
 BTH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?(tt)
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết: Các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
- Học sinh hiểu: Vận dụng được các thao tác sắp xếp, lọc dữ liệu để làm bài tập
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được:
 + Các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính
 + Cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể 
- Thực hiện thành thạo: Từ việc sắp xếp dữ liệu dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng 1 bảng tính
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Nghiêm túc học tập, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy
- Tính cách: Tác phong làm việc khoa học, chính xác
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Bài tập 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Phòng thực hành
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài thực hành
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ) Nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu? (6đ)
Câu 2: (Câu hỏi bài mới) Với các thao tác đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học được không?(4đ)
Đáp án:
Câu 1: Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu:
Bước 1: Chuẩn bị
- Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
- Mở bảng chọn dữ liệu, DataàFilter chọn standard Filter màn hình của cửa sổ standard Filter hiện ra.
Bước 2:Lọc
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột 
- Chọn tiêu chuẩn để lọc
Câu 2: Em không thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 cùng 1 lúc được(4đ)
4.3/ Tiến trình bài học
Tiết trước các em đã được thực hành các cách để sắp xếp và lọc dữ liệu trong bảng tính . Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành để thực hiện trên máy các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong ô tính để tạo một trang tính đẹp mắt, dễ nhìn.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu(17p’)
-Mục tiêu: 
 - Kiến thức: biết các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
-Kĩ năng: 
+ Các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính
 + Cách lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể 
Gv: Yêu cầu hs khởi động excel
Hs: Thực hiện
GV : Giới thiệu bài tập 3 trang 77 SGK và ra yêu cầu của bài.
- HS: Nhận đề bài, nghe hướng dẫn và làm bài thực hành.
- GV : Hướng dẫn học sinh cách làm bài.
- HS: Nghe chỉ dẫn của giáo viên, nhận đề bài và thực hành. 
- GV: Nhắc lại kiến thức về sắp xếp như đã thực hành ở tiết trước và ra tiếp bài yêu cầu học sinh thực hành với công cụ là lọc dữ liệu. 
HS: Xem SGK và chú nghe hướng dẫn của giáo viên và thực hiện làm bài.
Gv: Quan sát và giúp đỡ hs trong quá trình thực hành.
Gv: Yêu câu hs lưu trang tính lại và thoát khỏi excel, thoát máy.
Hs: Thực hiện
1. Bài tập 3
a) Sử dụng trang tính của bài tập 2, hãy nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không? Tại sao? 
b) Chèn thêm ít nhât một cột trống vào giữa hai nước Ma laixi a và Mi an ma. Nháy chọn ô C3 và thực hiện một số thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Quan sát kết quả nhận được và cho kết quả.
c) Sử dụng lại trang tính của bài tập 2, hãy chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Cho nhận xét kết quả đạt được.
4.4 Tổng kết 
- Nhận xét giờ thực hành và yêu cầu hs nhắc lại các bước sắp xếp và lọc dữ liệu. HS vài HS lên thực hiện trên máy theo 1 số yêu cầu của GV:
Mở bảng tính “Bang diem lop em”
1. Sắp xếp thep thứ tự giảm dần môn Tin học
2. Lọc ra 5 bạn có điểm Toán cao nhất
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà xem lại lý thuyết và làm lại BT1,2 của BTH8
- Chuẩn bị bài mới: Ôn tại từ đầu để tiết sau kiểm tra 1 tiết 
5. PHỤ LỤC : 
- Phòng thực hành	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi (2).doc