Giáo án Tin học khối 7 năm 2012 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

A/Mục tiêu học tập

 kiến Thức:

- Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức

- Biết cách chọn một ô , một hàng, 1 khối

 Về Kĩ năng:

Phân biệt được các thành phần của W và Excel, phân biệt được kiểu dl liệu số và kí tự

Phân biệt được trang tính và bảng tính

 Về thái độ:

HS thấy được lợi ích của việc sử dụng chương trình bảng tính vào công việc hàng ngày từ đó thấy yêu thích và có hứng học hơn, từ đó có tư duy và làm việc khoa học

 

doc 9 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2012 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn : 01/09/2012
Tiết: 05
Bài 2
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 
A/Mục tiêu học tập
	A kiến Thức:
Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức 
Biết cách chọn một ô , một hàng, 1 khối 
	AVề Kĩ năng:
Phân biệt được các thành phần của W và Excel, phân biệt được kiểu dl liệu số và kí tự 
Phân biệt được trang tính và bảng tính
	A Về thái độ:
HS thấy được lợi ích của việc sử dụng chương trình bảng tính vào công việc hàng ngày từ đó thấy yêu thích và có hứng học hơn, từ đó có tư duy và làm việc khoa học 
B/ Chuẩn bị :
GV: Giáo án, tranh ảnh minh hoạ, sgk
HS: đọc trước bài, SGK
C/ Tiến Trình lên lớp :
	1/ổn định 
 	 	Kiểm diện SS	
	Lớp Trưởng báo cáo sỹ số :
	SS: .......	HS: Vắng :
	Có phép:. .......
	Không phép: .........
	2/ Kiểm tra bài cũ
Nêu vài vd về những dạng dl đã học?
	3/ Bài mới :
Hoạt động GV -- HS
Nội dung
GV: giới thiệu bảng tính 
Trang tính
 HS: quan sát và trả lời các câu hỏi:
- quan sát hình vẽ em biết bảng tính có bao nhiêu trang tính ?
( có 3 trang tính: Sheet1, Sheet2, Sheet3) 
GV: Một chương trình bảng tính có thể có nhiều trang tính nhưng khi mở một bảng tính mới lên thì thường gồm 3 trang tính được phân biệt bằng tên nằm cuối màn hình .
 Làm sao em biết được trang tính đó dang kích hoạt?? 
 HS: quan sát màn hình trả lời câu hỏi 
( có nhãn màu trăng tên trang bằng chữ đậm)
GV: để kích hoạt vào trang mới em cần click chuột vào nhãn tườn ứng 
GV: quan sát màn hình làm việc của chương trình bảng tính hãy cho biết các thành phần của chương trình bảng tính giống với Word 
Bảng tính 
2) Các thành phần chính trên trang tính 
Tên cột 
Tên hàng
Hộp tên 
Thanh công thức
HS: quan sát hình vẽ , nêu các thành phần của trang tính 
GV: Ngoài ra trang tính còn có một số thành phần khác 
HS: quan sát hình vẽ chỉ ra đâu là hàng đâu là cột, đâu là ô tính 
Các thành phần của trang tính giống như Word, ngoài ra còn có thêm các thành phần khác như:
 + Hộp tên 
 + Ô đang được chọn 
 + khối 
 + thanh công thức 
4/ Củng cố:
Trình bày các thành phần chính của trang tính 
Nêu sự giống và khác nhau giữa các thành phần của Word và Excel
	5/Hướng dẫn về nhà
Trả lời câu hỏi 1,2 sgk
Làm bài tập 2.1,2.2,2.3 SBT
Ngày Soạn : 02/09/2012
Tiết: 06
Bài 2
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 
(tiếp)
A/Mục tiêu học tập
	A kiến Thức:
Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức 
Biết cách chọn một ô , một hàng, 1 khối 
	AVề Kĩ năng:
Phân biệt được các thành phần của W và Excel, phân biệt được kiểu dl liệu số và kí tự 
Phân biệt được trang tính và bảng tính
	A Về thái độ:
HS thấy được lợi ích của việc sử dụng chương trình bảng tính vào công việc hàng ngày từ đó thấy yêu thích và có hứng học hơn, từ đó có tư duy và làm việc khoa học 
B/ Chuẩn bị :
GV: Giáo án, tranh ảnh minh hoạ, sgk
HS: đọc trước bài, SGK
C/ Tiến Trình lên lớp :
	1/ổn định 
 	 	Kiểm diện SS	
	Lớp Trưởng báo cáo sỹ số :
	SS: .......	HS: Vắng :
	Có phép:. .......
	Không phép: .........
	2/ Kiểm tra bài cũ
Trình bày các thành phần chính của trang tính 
Nêu sự giống và khác nhau giữa các thành phần của Word và Excel
 Làm bài tập 2.1,2.2,2.3 SBT
3/ Bài mới :
Hoạt động của GV – HS
Nội dung
GV: đặt câu hỏi 
 Nêu các thành phần chính của trang tính 
HS: nhắc lại những thành phần chính trên trang tính 
GV: Cho hs tự đọc bài theo nhóm thảo luận và phát biểu cách chọn các đối tượng
HS đọc bài theo nhóm
 Thảo luận , phát biểu về cách chọn đối tượng 
GV: sau đó giáo viên hướng dẫn
HS: quan sát hình 15, 16 và lắng nghe 
GV: để thưc hiện chọn các đối tượng trên trang tính em thực hiện như sau:
3)Chọn Các đối tượng trên trang tính 
Chọn 1ô 
Chọn một cột 
Chọn một hàng
 Chọn một khối 
GV: Lưu ý :
 Khi muốn chọn nhiều khối trong một trang tính thì chọn khối thứ nhất sau đó nhấn giữ phím Ctrl và chọn khối thứ hai 
GV: Có thể nhập các dạng dl khác nhau vào trong các ô của trang tính, dưới đây em làm quen lần lượt với 2 kiểu dl thường ding đó là dl kiểu số và dl kiểu kí tự 
HS: lắng nghe 
GV: giới thiệu dl số:
 Nêu một vài dl dưới dạng dl số
HS: dl về dạng số 
120; +38; -162;15.55; 156; 320.01.
ở chế độ ngầm định dl số được căn thẳng lề phảI trong ôtính 
 Thông thường dấu phẩy dùng để ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu..
 Dấu chấm dùng để ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân
GV: giới thiệu dl kí tự 
 Hãy cho dl liệu ở dạng chữ??
HS: bảng điểm lớp 7a
GV: ở chế độ ngầm địnhdl kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính 
chọn một ô
Chọn một hàng
Chọn một khối
Chọn một cột 
4) Dữ liêu trên trang trính 
a) Dữ liệu số
b) Dl Kí tự 
	4) Củng cố 
Quan sát hình vẽ cho biết bảng tính ở đây có chứa dl số và dl kiểu kí tự, em nhận xét hai loại dl này ở trên trang tính có điểm nào khác nhau so với mặc định 
-- Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính 
	5) Hướng dẫn về nhà
Học bài và làm câu hỏi 3,4,5 SKG
 Làm bt 2.6, 2.8, 2.11 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 3 Thuc hien tinh toan tren trang tinh_12260841.doc