Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

BÀI 2. CC THNH PHẦN CHÍNH V DỮ LIỆU TRN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Tìm hiểu về bảng tính, khả năng xử lí dữ liệu bảng tính.

- Biết được các thành phần chính trên trang tính.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết bảng tính, trang tính được kích hoạt.

- Nhận biết được các thành phần chính trên trang tính.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.

- Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Sách giáo khoa, giáo án.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút thước.

- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 364Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 năm 2017 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:03
Ngày soạn: 18/09/2017
Tiết: 05
Ngày dạy: 21/09/2017
BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Tìm hiểu về bảng tính, khả năng xử lí dữ liệu bảng tính.
- Biết được các thành phần chính trên trang tính.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết bảng tính, trang tính được kích hoạt.
- Nhận biết được các thành phần chính trên trang tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Câu hỏi 
 Nhập dữ liệu và sửa dữa liệu trên trang tính như thế nào?
* Đáp án:
 - Nhập dữ liệu: Nháy chuột chọn ô tính cần nhập dữ liệu và nhập dữ liệu vào từ bàn phím.
 - Sửa dữ liệu: Nháy đúp chuột vào ô tính cần sửa dữ liệu và sửa dữ liệu của ô tính.
3. Giảng bài mới: 
* Giới thiệu bài mới: (1’)
Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu về bảng tính, các em vận dụng kiến thức đã học vào thực hành. Để hiểu rõ hơn về bảng tính, tiết học này thầy hướng dẫn các em tìm hiểu rõ hơn về các thành phần chính của bản tính và dữ liệu trên trang tính. Các em vào bài mới “Các thành phần chính trên trang tính và dữ liệu trên trang tính”.
* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
15’
Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bảng tính
Mục tiêu: Học sinh biết được số trang tính trong chương trình bảng tính
1. Bảng tính
- Một bảng tính có nhiều trang tính.
- Trang tính được kích hoạt có nhãn màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.
- Để kích hoạt trang tính , em nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.
- Giới thiệu bảng tính.
Một bảng tính có nhiều trang tính. Khi mở một bảng tính mới, bảng tính thường có 3 trang tính, được phân biệt bằng tên: Sheet1, Sheet2, Sheet3.
- Hướng dẫn phân biệt trang tính đang được kích hoạt và trang tính không được kích hoạt.
- Quan sát hình 13 cho biét trang tính số mấy được kích hoạt?
- Hướng dẫn cách kích hoạt một trang tính.
- Trước khi thực hiện thao tác với một trang tính ta phải thực hiện thao tác gì?
- Chú ý, quan sát hướng dẫn và ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý quan sát và phân biệt theo hướng dẫn.
- Trả lời: Trang tính số 1
- Chú ý lăng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Trả lời: Ta phải chọn (Kích hoạt) trang tính cần thực hiện thao tác.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính
Mục tiêu: Nắm được các thành phần chính trên trang tính
2. Các thành phần chính của trang tính
- Hộp tên: Hiển thị địa chỉ ô được chọn.
VD: A1
- Khối ô: Là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật.
- Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được kích hoạt.
- Giới thiệu lại màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Trang tính gồm những gì?
- Nhận xét.
Thành phần chính của trang tính đó là các hàng, các cột, và các ô tính. Ngoài ra, trên trang tính còn một số thành phần khác như: Hộp tên, khối ô, thanh công thức,...
-Giới thiệu về hộp tên
Hộp tên: Là ô ở góc trên bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ ô được chọn.
- Quan sát hình 13 cho biết tên ô đang được chọn?
- Giới thiệu về khối ô.
- Giới thiệu về thanh công thức
Quan sát hình 14, thanh công thức chứa hộp tên, nơi nhập công thức vào ô đang được chọn hoặc hiển thị nội dung của ô đang được chọn.
- Lắng nghe.
- Trả lời: Trang tính gồm: cột, hàng, ô.
- Chú ý nội dung chính.
- Ghi nhớ kiến thức.
-Trả lời: Tên ô đang được chọn A1
- Lắng nghe
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
5’
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: hệ thống lại kiến thức trong tiết học
* Chú ý:Nếu không nhìn thấy thanh công thức có thể làm hiện nó bằng cách: View -->Formula Bar
- Hệ thống lại kiến thức
- Các thành phần chính trên trang tính.
Nhận xét.
- Lắng nghe
- Trả lời
4. Dặn dò: (2’)
- Học bài và làm bài tập trong SGK.
- Xem trước bài mới.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần:03
Ngày soạn: 18/09/2016
Tiết: 06
Ngày dạy: 21/09/2016
BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (TT)
MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Tìm hiểu về bảng tính, khả năng xử lí dữ liệu bảng tính.
- Biết được các thành phần chính trên trang tính.
- Biết được dữ liệu trong trang tính
2. Kỹ năng:
- Nhận biết và chọn được các đối tượng trên trang tính.
- Nhập được dữ liệu vào bảng tính.
3. Thái độ: 
- Có ý thức học tập, cần cù, ham học hỏi và sáng tạo.
- Năng động, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút thước.
- Học thuộc lý thuyết và xem trước nội dung thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (2’)
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số:
- Phân nhóm thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới: 
* Giới thiệu bài mới: (1’)
Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu về bảng tính. Để hiểu rõ hơn về bảng tính, các thao tác đối với bảng tính như chon ô, khối ô, nhập dữ liệu vào ô tính, tiết học này thầy hướng dẫn các em tìm hiểu rõ hơn về điều đó. Các em vào bài mới “Các thành phần chính trên trang tính và dữ liệu trên trang tính”.
* Tiến trình bài dạy :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
20’
Hoạt động 1: Hướng dẫn cách chọn đối tượng trên trang tính
Mục tiêu: Học sinh chọn được các đối tượng trên trang tính
3. Chọn đối tượng trên trang tính
- Chọn ô: Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.
- Chọn một khối ô: Kéo thả chuột từ một ô ở góc đến ô ở góc đối diện.
* Chú ý: Để chọn nhiều khối ô, nhiều hàng, nhiều cột khác nhau ta giữ thêm phím Ctrl và chọn lần lượt.
- Giới thiệu cách chọn
Chọn ô
Chọn cột
Chọn hàng
Chọn trang tính
Chọn
khối ô
Để chọn một ô tính ta di chuyển trỏ chuột đến ô đó và nháy chuột. Để chọn một hàng thì ta di chuyển trỏ chuột đến nút tên hàng và nháy chuột, để chọn một cột ta di chuyển đến nút tên cột và nháy chuột.
- Tương tự để chọn trang tính ta thực hiện thế nào?
Nhận xét
- Giới thiệu cách chọn khối ô
Để chọn khối ô, ta thực hiện thao tác kéo thả chuột từ một ô ở góc trái trên đến một ô ở góc đối diện phải dưới.
- Tương tự để chọn nhiều hàng hoặc nhiều cột ta làm thế nào?
- Nhận xét.
- Giới thiệu cách chọn đồng thời nhiều khối ô, nhiều hàng, nhiều cột khác nhau.
- Quan sát
- Quan sát và lắng nghe
- Trả lời: Di chuyển trỏ chuột đến tên trang tính tương ứng và nháy chuột
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Trả lời: Thực hiện thao tác kéo thả chuột từ hàng (cột) đầu tiên đến hàng (cột) cuối cúng cần chọn.
- Lắng nghe.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về dữ liệu trên trang tính
Mục tiêu: Biết được dữ liệu nhập vào cho trang tính
4. Dữ liệu trên trang tính
a) Dữ liệu số:
Dữ liệu số là các số 0,1,2,..9 và dấu dương (+), dấu âm(-) dấu phần trăm (%).
- Giới thiệu một trang tính có dữ liệu mẫu.
- Trang tính gồm dữ liệu dạng nào?
- Quan sát, lắng nghe.
-Trả lời: Trang tính gồm dữ liệu dạng số, chữ, kí hiệu.
Nhận xét: Có thể nhập các dạng dữ liệu khác nhau như số, kí tự, thời gian,... vào các ô của trang tính.
- Giới thiệu dữ liệu dạng số.
Dữ liệu dạng số là dữ liệu được trình bày dưới dạng các con số, số âm, số dương, tỷ lệ phần trăm. Thông thường dữ liệu số trong trang tính được căn lề phải.
- Giới thiệu dữ liệu kí tự
Dữ liệu kí tự nó là các chữ cái, chữ số, và các kí hiệu. Dữ liệu kí tự thông thường được căn lề trái.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ nội dung chính
- Lắng nghe
VD: 120, -134, 50%
b) Dữ liệu kí tự:
Dữ liệu dạng kí tự là dãy các chữ cái, chữ số, kí hiệu.
VD: Hoten, diemthi
5’
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức
- Hệ thống lại kiến thức
- Nêu cách chọn ô, khối ô, hàng, cột, trang tính.
- Thông thường cột Hoten và cột Diem trong bảng tính sẽ dược căn lề như thế nào?
Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời
- Trả lời: 
Hoten: căn trái và 
Diem : căn phải
- Chú ý lắng nghe.
4. Dặn dò: (2’)
- Học bài và làm bài tập trong SGK.
- Xem trước bài mới, chuẩn bị tết thực hành hôm sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 5+6.doc