Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Nguyễn Thanh Dương

I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.

 - Biết cách xem trước khi in.

2. Kỹ năng

- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.

 - Biết cách in trang tính.

 3. Thái độ

- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.

II. PHẦN CHUẨN BỊ

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1015Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GIÁO ÁN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Tên bài: Bài TH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM.
Ngày soạn: 23/02/2011
Ngày dạy: 24/02/2011
Tiết: 49
Tuần: 25
I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.
	- Biết cách xem trước khi in.
2. Kỹ năng
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.
	- Biết cách in trang tính.
 3. Thái độ
- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.
II. PHẦN CHUẨN BỊ
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp
- Giữ trật tự.
- Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp bài mới.
Tiến hành bài mới
- Hoạt động dạy - học bài mới:
Hoạt động giáo viên - học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài.
-Học sinh ghi bài.
GV: Phát phiếu bài tập cho HS thực hành.
	HS: Thực hành theo yêu cầu của phiếu bài tập.
- GV cho HS mở bảng tính bảng điểm lớp em ra
- GV cho HS thực hành theo các bước a,b,c,d trong SGK
- HS tự thực hành khám phá các nút lệnh theo nhóm
- GV cho các nhóm phát biểu về ý nghĩa của các nút lệnh và tổng hợp thốnh nhất để có KQ chung
- GV cho HS thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang 
- HS thực hành theo các yêu cầu của SGK; GV theo dõi và giúp đỡ khi cần 
- GV lưu ý cho HS : Sử dụng nút Undo để khôi phục lại trạng thái trước của trang tính khi điều chỉnh không theo yêu cầu
GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bang diem lop em trong máy tính.
	GV: Cho HS mở trang tính “Bang diem lop em”. 
	HS: Mở bảng tính:
GV: Cho HS chọn hướng giấy in Portrait (đứng), Landscape (ngang).
Bài TH 7: IN DANH SÁCH LỚP EM.
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in.
a) Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trang tính trước khi in.
b) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên thanh công cụ Print Preview.
c) Sử dụng nút lệnh để xem dấu ngắt trang.
	Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
.
a) Chọn File/Page Setup/ Margins.
- Quan sát các thông số trong các ô Top, Bottom, Right, Left.
- Thay đổi các thông số trong các ô đó.
- OK.
b) Chọn hướng giấy in.
Củng cố
GV: Kiểm tra kết quả bài tập thực hành của học sinh.
	- Thu phiếu bài tập, kết hợp hỏi thêm học sinh.
	- Chấm điểm – nhận xét giờ thực hành.
Dặn dò
- Thực hành lại các bài tập (Nếu có thể).
- Xem lại các cách thiết đặt lế, dấu ngắt trang.
- Đọc trước bài tập 3 SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Nguyễn Thanh Dương.doc