Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 7 (Tuần: 15 - Tiết: 30)

1. Tạo bảng tính như hình trên. (4 điểm)

2. Tính tổng điểm cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)

3. Tính điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)

4. Tìm điểm cao nhất và thấp nhất của từng môn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)

5. Tính điểm trung bình của cả lớp vào ô có (?) tương ứng. (0,25 điểm)

6. Chép bảng tính sang một trang mới, chèn thêm một cột môn Ngữ văn vào trước cột môn tin học, em tự cho điểm tùy ý rồi tính lại cột tổng điểm và cột điểm trung bình. (1,25 điểm)

 (Lưu ý môn ngữ văn hệ số 2)

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 390Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 7 (Tuần: 15 - Tiết: 30)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH HỌ VÀ TÊN:  LỚP:. 
KIỂM TRA 1 TIẾT 
MÔN: TIN HỌC 7
TUẦN: 15 - TIẾT: 30
Điểm:
Lời phê:
....
ĐỀ:
Em hãy khởi động Excel và lưu tên bài là tên của mình vào ổ đĩa E 
Ví dụ: Em tên là Nguyễn Văn A học lớp 71 thì lưu như sau:
Vào File -> Save ->chọn ổ E -> 
Bài thực hành (10 điểm)
Cho dữ liệu như hình sau:
Tạo bảng tính như hình trên. (4 điểm)	
Tính tổng điểm cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)	
Tính điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)	
Tìm điểm cao nhất và thấp nhất của từng môn vào các ô có (?) tương ứng. (1,5 điểm)
Tính điểm trung bình của cả lớp vào ô có (?) tương ứng. (0,25 điểm)	
Chép bảng tính sang một trang mới, chèn thêm một cột môn Ngữ văn vào trước cột môn tin học, em tự cho điểm tùy ý rồi tính lại cột tổng điểm và cột điểm trung bình. (1,25 điểm)
 (Lưu ý môn ngữ văn hệ số 2)
Đáp án
1. Tạo đúng bảng tính như hình trên. 	(4 điểm)	
2. Tính tổng điểm cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. 	(1,5 điểm)
3. Tìm điểm trung bình cho từng bạn vào các ô có (?) tương ứng. 	(1,5 điểm)
4. Tính điểm cao nhất và thấp nhất vào các ô có (?) tương ứng. 	(1,5 điểm)
5. Tính điểm trung bình của cả lớp vào ô có (?) tương ứng.	(0,25 điểm)
6. Chép bảng tính sang một trang mới rồi chèn một cột môn Ngữ văn vào trước cột môn tin học em tự cho điểm tùy ý rồi tính lại cột tổng điểm và cột điểm trung bình.	(1,25 điểm)
Hình minh họa

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_15_2014_2015.doc