Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: sắp xếp và lọc dữ liệu

- Kỉ năng: biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong một bài tập cụ thể; biết thực hiện lọc dữ liệu và thực hiện các bước lọc.

- Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sắp xếp và lọc dữ liệu

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu

Học sinh: bảng phụ, máy vi tính

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1049Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/2/2009	Tuần 24	
	Tiết 48
` Bài thực hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI? (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU 
Kiến thức: sắp xếp và lọc dữ liệu 
Kỉ năng: biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong một bài tập cụ thể; biết thực hiện lọc dữ liệu và thực hiện các bước lọc.
Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sắp xếp và lọc dữ liệu	
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu
Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút)
GV: nêu câu hỏi:
1) Để sắp xếp danh sách dữ liệu, em co thể sử dụng lệnh gì của Excel
2) Lọc dữ liệu là gì? Lấy ví dụ
3) Nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu?
HS: em chọn lệnh (Sort Ascending) để sắp xếp theo thứ tự tăng dần, (Sort Descending) để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
HS: lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. 
HS: gồm có hai bước: chuẩn bị và lọc dữ liệu. 
HS thực hành trên máy
Hoạt động 2: BÀI TẬP 2: LẬP TRANG TÍNH, SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (15 phút)
GV: yêu cầu HS mở bài cac nuoc DNA đã được tạo và lưu trong bài thực hành 6 
GV: yêu cầu HS thảo luận theo nhóm:
Hãy sắp xếp các nước theo:
Diện tích tăng dần hoặc giảm dần
Dân số tăng dần hoặc giảm dần
Mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần
Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần
GV: goi đại diện nhóm lên trình bày
GV: yêu cầu HS tiếp tục thảo luận:
Sử dụng công cụ lọc để:
Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất
Lọc ra các nước có số dân là ba số dân ít nhất 
Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc ba mật độ dân số cao nhất
GV: gọi đại diện nhóm lên trình bày
GV: nhận xét bài thực hành của từng nhóm
HS mở bài cac nuoc DNA đã được tạo và lưu trong bài thực hành 6 
HS thảo luận theo nhóm
sắp xếp các nước theo:
Diện tích tăng dần hoặc giảm dần
Dân số tăng dần hoặc giảm dần
Mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần
Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần
đại diện nhóm lên trình bày
HS tiếp tục thảo luận:
Sử dụng công cụ lọc để:
Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất
Lọc ra các nước có số dân là ba số dân ít nhất 
Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc ba mật độ dân số cao nhất
Bài thực hành 8: 
AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
(tiếp)
2. Nội dung:
Bài tập 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu
Hoạt động 3: BÀI TẬP 3: TÌM HIỂU THÊM VỀ SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (15 phút)
GV: Yêu cầu HS đọc bài tập 3
GV: cho HS thảo luận theo nhóm
GV: sử dụng trang tính của bài tập 2, hãy nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không, tại sao?
GV: Hãy chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Malaixia và Mianma. Nháy chọn ô C3 và thực hiện một số thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét
GV: sử dụng lại trang tính của bài tập 2, hãy chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu a) cho nhận xét về kết quả nhận được.
GV: chốt lại nội dung bài thực hành
HS: không thực hiện được hai thao tác này vì máy tính không xác định được vùng cần sắp xếp hay lọc dữ liệu
HS: thực hành 
HS: trả lời: chỉ sắp xếp hoặc lọc dữ liệu ở vùng văn bản từ hàng nháy chuột tới hàng trước hàng trống đầu tiên, vì máy tính hiệu rằng khi chèn các hàng trống vào giữa các hàng trong trang tính, thì trang tính sẽ phân thành hai vùng dữ liệu khác nhau
HS: khi chèn thêm một hay nhiều cột vào giữa hai cột D và E thì trang tính sẽ phân thành hai vùng riêng biệt, vùng một từ cột đầu tiên của trang tính tới cột trước cột trống và vùng hai là vùng tính từ cột trống đến cột cuối cùng của trang tính. Vì vậy khi sắp xếp hay lọc dữ liệu, ta nháy chuột vào vùng nào, thì vùng đó được sắp xếp hay lọc dữ liệu. Nếu trỏ chuột ra ngoài hai vùng trên, thì không thể sắp xếp hay lọc dữ liệu được.
Bài tập 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu
IV. DẶN DÒ:
Xem lại lí thuyết của Bài học và xem trước bài 9

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi (4).doc