Giáo án Tin học khối 7 - Bài 6: Định dạng trang tính

BÀI 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau tiết này HS:

- Biết thế nào là định dạng các nội dung trên trang tính.

- Biết cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ trên trang tính.

- Biết cách căn lề trong ô tính.

2. Kỹ năng

- Làm quen với môn học.

- Thực hiện được thao tác định dạng trên trang tính.

3. Thái độ

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

- Tích cực tham gia xây dựng bài.

- Rèn luyện tinh thần tự giác và ý thức học tập tốt.

II- CHUẨN BỊ

- GV: Giáo án, SGK, sách bài tập.

- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 400Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần:20
Ngày soạn: 16/01/2017
Tiết: 37
Ngày dạy: 19/01/2017
BÀI 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I- MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Sau tiết này HS:
- Biết thế nào là định dạng các nội dung trên trang tính.
- Biết cách định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ trên trang tính.
- Biết cách căn lề trong ô tính.
2. Kỹ năng
- Làm quen với môn học.
- Thực hiện được thao tác định dạng trên trang tính.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Tích cực tham gia xây dựng bài.
- Rèn luyện tinh thần tự giác và ý thức học tập tốt.
II- CHUẨN BỊ
- GV: Giáo án, SGK, sách bài tập.
- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.
III- NỘI DUNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số (1 phút) 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Nội dung bài mới
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
20 phút
Hoạt động 1: 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
? Để định dạng nội dung của một ô tính, ta làm như thế nào? Việc định dạng đó có làm thay đổi nội dung của ô tính không
- Cho HS quan sát hình 58 trong SGK tr 45 và giải thích chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
- Cho HS quan sát hình 59 trong SGK tr 46 và cho biết
để thay đổi phông chữ nội dung của ô tính, ta làm như thế nào?
- Cho HS quan sát hình 60 trong SGK tr 46 và cho biết 
để thay đổi cỡ chữ nội dung của ô tính, ta làm như thế nào?
- Cho HS quan sát hình 61 trong SGK tr 47 và giới thiệu các nút lệnh để định dạng kiểu chữ: Đậm (Bold (B)), nghiêng (Italic (I)), gạch chân (Underline (U)). Sau đó, giải thích để thay đổi kiểu chữ nội dung của ô tính, ta làm như thế nào?
- Nhận xét câu trả lời của HS.
? Em có thể kết hợp đồng thời vừa đậm vừa nghiêng, vừa nghiêng vừa gạch chân, vừa đậm vừa gạch chân, vừa đậm vừa nghiêng vừa gạch chân được không?
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Được.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
- Để định dạng nội dung của một ô tính (hoặc nhiều ô tính), ta cần chọn ô tính (hoặc nhiều ô tính) đó. Việc định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính.
a) Thay đổi phông chữ
- Để thay đổi phông chữ nội dung của ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
 + B2: Nháy chuột vào mũi tên ở ô Font trên thanh công cụ định dạng.
 + B3: Chọn phông chữ thích hợp.
b) Thay đổi cỡ chữ
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Để thay đổi cỡ chữ nội dung của ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
 + B2: Nháy chuột vào mũi tên ở ô Font Size trên thanh công cụ định dạng.
 + B3: Chọn cỡ chữ thích hợp.
c) Thay đổi kiểu chữ
- Để thay đổi kiểu chữ nội dung của ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
 + B2: Nháy chuột vào nút lệnh tương ứng trên thanh công cụ định dạng.
7 phút
Hoạt động 2: 2. Định dạng màu chữ
- Dẫn dắt HS tìm hiểu các màu chữ ngầm định trên trang tính.
- Cho HS quan sát hình 62 trong SGK tr 47 và giải thích các thao tác cần thực hiện khi định dạng màu chữ.
? Để định dạng màu chữ, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
2. Định dạng màu chữ
- Để định dạng màu chữ, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
 + B2: Nháy chuột vào mũi tên bên cạnh nút Font Color trên thanh công cụ định dạng.
 + B3: Nháy chọn màu.
13 phút
Hoạt động 3: 3. Căn lề trong ô tính
- Nhắc lại cách căn lề ngầm định của dữ liệu kí tự và dữ liệu số => Dẫn dắt HS tìm hiểu cách căn lề bằng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
- Cho HS quan sát hình 63 trong SGK tr 48 và giải thích để HS hình dung.
- Cho HS quan sát hình 64 trong SGK tr 48 và giải thích các thao tác cần thực hiện khi căn lề trong ô tính.
? Để căn lề trong ô tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Dẫn dắt HS tìm hiểu chức năng nối ô trong Excel.
- Cho HS quan sát hình 65, 66, 67 trong SGK tr 49 và giải thích các thao tác cần thực hiện khi nối ô và căn thẳng dữ liệu vào giữa bảng tính.
? Để nối các ô và căn dữ liệu vào giữa bảng tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
Căn lề trong ô tính
- Để căn lề trong ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần đinh dạng.
 + B2: Nháy chuột vào nút lệnh tương ứng trên thanh công cụ định dạng.
- Để nối các ô và căn dữ liệu vào giữa bảng tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn các ô cần căn dữ liệu vào giữa.
 + B2: Nháy chuột vào nút Merge and Center trên thanh công cụ định dạng.
 4. Củng cố(2 phút)
Giải các bài tập 1, 2, 3 trong SGK tr 56.
 5. Dặn dò(2phút)
- Học bài, xem trước các phần 4, 5 tiếp theo.
- Xem trước các bài tập 4, 5, 6 trong SGK tr 56.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
GIÁO ÁN
Tuần:20
Ngày soạn: 16/01/2017
Tiết: 38
Ngày dạy: 19/01/2017
BÀI 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
I- MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Biết cách tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Biết cách tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
2. Kỹ năng
- Làm quen với môn học.
- Thực hiện được thao tác định dạng trên trang tính.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Tích cực tham gia xây dựng bài.
- Rèn luyện tinh thần tự giác và ý thức học tập tốt.
II- CHUẨN BỊ
- GV: Giáo án, SGK.
- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.
III- NỘI DUNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số (1 phút) 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Nội dung bài mới
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
 11 phút
Hoạt động 4: 4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
- Dẫn dắt HS tìm hiểu một số ví dụ liên quan đến việc tăng, giảm số chữ số thập phân: Điểm trung bình học kì, cả năm,
-? Để thực hiện thao tác giảm bớt một chữ số phần thập phân, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
? Tương tự, để thực hiện thao tác tăng thêm một chữ số phần thập phân, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
- Để giảm bớt một chữ số phần thập phân, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần giảm số chữ số phần thập phân.
 + B2: Nháy chuột vào nút Decrease Decimal trên thanh công cụ định dạng.
- Để tăng thêm một chữ số phần thập phân, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng số chữ số phần thập phân.
 + B2: Nháy chuột vào nút Increase Decimal trên thanh công cụ định dạng.
13
phút
Hoạt động 5: 5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
- Dẫn dắt HS tìm hiểu lợi ích của việc tô màu nền cho các ô tính: Giúp dễ dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.
- Cho HS quan sát hình69 trong SGK tr 51 và giải thích các thao tác cần thực hiện để tô màu nền cho ô tính.
? Để tô màu nền cho ô tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
* Lưu ý về việc sử dụng chức năng tô màu nền cho ô tính.
- Dẫn dắt HS tìm hiều lợi ích của việc kẻ đường biên cho ô tính.: Giúp phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.
- Cho HS quan sát hình 70 trong SGK tr 51 và giải thích để HS hình dung.
- Cho HS quan sát hình 71trong SGK tr 52 và giải thích các thao tác cần thực hiện khi kẻ đường biên cho ô tính.
? Để kẻ đường biên cho ô tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
* Lưu ý về việc sử dụng chức năng kẻ đường biên cho ô tính.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS ghi vào vở.
- HS lắng nghe.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
- Để tô màu nền cho ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu nền.
 + B2: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút Fill Color trên thanh công cụ định dạng.
 + B3: Nháy chọn màu nền.
- Để kẻ đường biên cho ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.
 + B2: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút Borders trên thanh công cụ định dạng.
 + B3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên.
15 phút
Hoạt động 6: 6. Sửa câu hỏi trong SGK tr 52
Câu 1: Một số lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính: Giúp dễ dàng phân biệt và so sánh các dữ liệu trên trang tính, giúp cho việc trình bày trang tính được phong phú và đẹp hơn.
Câu 2: Một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính: phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn lề, tăng giảm số thập phân, kẻ viền, màu nền,..
Câu 3: SGK
Câu 4: Sử dụng các bước của việc giảm số chữ số thập phân.
Câu 5: Ô A3 sao khi được sao chép từ ô A1 sẽ có nền màu vàng và phông chữ màu đỏ.
Câu 6: Kết quả của ô C1 là: 4
- HS trả lời.
4. Củng cố: (3 phút)
? Giải các bài tập 3, 4, 5, 6 trong SGK tr 52.
5. Dặn dò: (2 phút)
Học bài, xem trước bài thực hành 6.
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 20 tiet3738.doc