Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Củng cố các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.

2. Kỹ năng:

 - Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.

3. Thái độ:

 - Rèn luyện kỹ năng làm việc với máy tính một cách linh hoạt, sáng tạo.

II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính, máy chiếu

2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 903Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :06/02/2015
Ngày giảng: lớp 7a: 11/02/2015	lớp 7b: 13/02/2015
TIẾT 47. BÀI TH8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI (t1)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Củng cố các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
2. Kỹ năng: 
	- Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
3. Thái độ: 
	 - Rèn luyện kỹ năng làm việc với máy tính một cách linh hoạt, sáng tạo.
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính, máy chiếu
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 7A	Sĩ số: 25	Vắng:
Lớp: 7B	Sĩ số: 23	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Nêu các thao tác để sắp xếp dữ liệu trên trang tính?
3. Tiến trình dạy và học: 
ĐVĐ: Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu nội dung như thế nào là sắp xếp và như thế nào là lọc dữ liệu. Để các em hiểu rõ hơn và thực hiện thành thạo các thao tác đó, hôm nay cô hướng dẫn các em cùng tìm hiểu và thực hiện bài thực hành 8.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Gv: Trình bày mục đích yêu cầu của bài thực hành để học sinh biết -> thực hành đạt mục đích yêu cầu đó.
Gv: Trình bày cách khởi động Excel?
Gv: Trình bày các bước mở chương trình bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong máy tính?
? Trình bày cách thực hiện sắp xếp điểm các môn và điểm trung bình (theo thứ tự tăng dần và giảm dần).
HS: B1: chọn một ô trong cột C (Toán) 
 B2: nháy chuột vào nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp điểm toán theo thứ tự tăng dần hoặc nút lệnh Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
GV: gọi 1HS lên thực hành mẫu
HS: thực hành
Gv: Trình bày các bước thực hiện lọc ra các hs có điểm 10 môn Tin học?
HS: B1: Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
 B2: Data/ Filter/AutoFilter 
 B3: Nháy chuột vào mủi tên bên phải tiêu đề môn Tin học và chọn 10.
Gv: Hãy trình bày cách thực hiện lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất?
HS: - Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc, mở bảng chọn Data -> chọn Filter -> chọn AutoFilter -> các mủi tên xuất hiện cạnh các tiêu đề cột. -> Nháy chuột vào mủi tên bên phải tiêu đề Trung bình và chọn Top 10... -> hộp thoại Top 10... xuất hiện, em chọn Top và chọn 3 -> chọn OK.
Gv: Hãy trình bày cách thực hiện lọc ra 2 bạn có điểm trung bình thấp nhất?
HS: Thực hành trên máy
1. Mục đích, yêu cầu
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và các bước thực hiện lọc dữ liệu.
2. Nội dung
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 6.
HS: Suy nghĩ -> trả lời
Hs: Suy nghĩ -> trình bày
a. Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm môn học và điểm trung bình?
- Sắp xếp cột toán: chọn một ô trong cột C (Toán) chẳng hạn ô C6 -> nháy chuột vào nút lệnh Sort Ascending để sắp xếp điểm toán theo thứ tự tăng dần hoặc nút lệnh Sort Descending để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- Sắp xếp cột Vật lý, Ngữ văn, Tin học, Trung bình tương tự.
b. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.
 + B1: Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
 + B2: Data/ Filter/AutoFilter 
 + B3: Nháy chuột vào mủi tên bên phải tiêu đề môn Tin học và chọn 10.
c. Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là 3 điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là 2 điểm thấp nhất.
B1: Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
B2: Data/Filter/AutoFilter 
B3: Nháy chuột vào mủi tên bên phải tiêu đề Trung bình và chọn Top 10... 
B4: + Chọn Top và chọn 3 -> OK.
 + Chọn Bottom và chọn 2 -> OK.
4.Củng cố
GV: hướng dẫn nội dung bài 2.
GV: nhận xét giờ thực hành.
	5. Dặn dò
 - Về nhà thực hành và chuận bị tiết sau thực hành bài tập 2 và bài tập 3.
Ngày soạn :06/02/2015
Ngày giảng: lớp 7a: 14/02/2015	lớp 7b: 02/03/2015
TIẾT 47. BÀI TH8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI (t2)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Củng cố các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
2. Kỹ năng: 
	- Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính.
3. Thái độ: 
	 - Rèn luyện kỹ năng làm việc với máy tính một cách linh hoạt, sáng tạo.
II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo.
2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 7A	Sĩ số: 25	Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi. Sắp xếp, lọc dữ liệu có chức năng gì? Sắp xếp và lọc khác nhau như thế nào?
3. Tiến trình dạy và học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Gv: Trình bày và thực hiện mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu trong bài thực hành 6.
Gv: Yêu cầu hs trình bày cách thực hiện sắp xếp diện tích, dân số, mật độ dân số, tỷ lệ dân số thành thị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần -> thực hiện.
Hs: Suy nghĩ -> trình bày -> thực hiện
? Nêu các bước lọc các nước có diện tích là 5 diện tích lớn nhất, dân số là 3 dân số thấp nhất, mật độ dân số là 3 mật độ dân số cao nhất ?
HS: Trả lời
HS: thực hành
Gv: Các thao tác có thực hiện được không? Tại sao?
HS: trả lời
? Nêu thao tác chèn thêm cột?
HS: trả lời
Gv: Yêu cầu hs thực hiện -> nêu nhận xét.
HS: thực hành
Gv: Yêu cầu hs thực hiện -> nêu nhận xét.
HS: thực hành
Bài tập 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu.
a. Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được tạo và lưu trong bài thực hành 6 với dữ liệu các nước Đông Nam Á như hình 95 sgk.
b. Hãy sắp xếp các nước theo.
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần
- Dân số tăng dần hoặc giảm dần
- Mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần
- Tỷ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần.
c. Sử dụng công cụ lọc để:
- Lọc ra các nước có diện tích là 5 diện tích lớn nhất.
- Lọc ra các nước có dân số là 3 dân số bé nhất.
- Lọc ra các nước có mật độ dân số là 3 mật độ dân số cao nhất.
Bài tập 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu.
a. Sử dụng trang tính BT2, nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu -> thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
b. Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Ma lai xi a và Mi an ma. Nháy chuột chọn ô G3 và thực hiện một số thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
c. Sử dụng lại trang tính của bài tập 2, chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu a.
4. Củng cố
? Nêu các thao tác sắp xếp dữ liệu?
HS: trả lời
? Nêu các thao tác lọc dữ liệu?
HS: trả lời
GV: nhận xét giờ thực hành
5. Dặn dò
- Yêu cầu học sinh về nhà ôn tập các kiến thức đã học trong bài 6 đến bài 8.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi.doc