Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 8 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình sắp xếp và lọc dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1327Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 25- Tiết 47
 Ngày dạy: 02/02/2015
 Bài thực hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức đã được học trong bài 8 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn các bước thực hiện trong quá trình sắp xếp và lọc dữ liệu qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu cho trang tính theo các yêu cầu.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 1 và bài tập 2a,b. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Mục đích, yêu cầu: (3’)
Gv: Yêu cầu học sinh nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hs: Nêu và nắm được mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hoạt động 2: Nội dung:
Thực hành bài tập 1 (16’)
Gv: Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước thực hiện việc sắp xếp và lọc dữ liệu.
Hs: Nhắc lại kiến thức cũ.
Gv: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. Hướng dẫn hướng thực hiện bài tập.
Hs: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn và làm bài.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
Thực hành làm bài tập 2. (16’)
Gv: Giới thiệu bài tập 2 trang 77 SGK và ra yêu cầu của bài.
Hs: Nhận đề bài, nghe hướng dẫn và làm bài thực hành.
Gv: Hướng dẫn học sinh cách làm bài.
Gv: Ra tiếp bài yêu cầu học sinh thực hành với công cụ là lọc dữ liệu. 
Hs: Nghe chỉ dẫn của giáo viên và thực hành. 
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
2. Nội dung thực hành:
Bài 1:
 Mở bảng tính Bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành 6.
a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và diẻm trung bình.
b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.
c) Lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là hai điểm thấp nhất.
Bài 2:
a) Mở bảng tình Cac nuoc DNA đã có trong Bài thực hành 6.
b) Hãy sắp xếp các nước theo.
- Diện tích tăng dần hoặc giảm dần.
- Dân số tăng dần hặc giảm dần.
- Mật độ dân số tăng dần hặc giảm dần.
- Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hặc giảm dần. 
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 2 c và bài tập 3 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc