Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Thanh Dương

I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức:

 - Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.

 - Biết và thực hiện các thao bước để lọc dữ liệu

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng sắp xếp và lọc dữ liệu

 3. Thái độ:

 -.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

II. PHẦN CHUẨN BỊ

- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 961Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Thanh Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khối 7
GIÁO ÁN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Tên bài: Bài TH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
Ngày soạn: 09/03/2011
Ngày dạy: 10/03/2011
Tiết: 53
Tuần: 27
I. PHẦN MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	1. Kiến thức:
	- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
	- Biết và thực hiện các thao bước để lọc dữ liệu
 2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sắp xếp và lọc dữ liệu
	3. Thái độ:
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. PHẦN CHUẨN BỊ
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
III. PHẦN QUY TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp
- Giữ trật tự.
- Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp bài mới.
Tiến hành bài mới
- Hoạt động dạy - học bài mới:
Hoạt động giáo viên - học sinh
Nội dung
Bổ sung
-Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài.
-Học sinh ghi bài.
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu:
- Yêu cầu lớp hoàn thành câu hỏi sau:
? Nêu các cách khởi động Excel.
? Nêu các thao tác mở tập tin đã có trong máy.
? Nêu các cách và từng bước thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu.
+ Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Kiểm tra vở, nhận xét và bổ sung.
- Chia nhóm và thực hiện thao tác bài 1
? Mở tập tin đã ghi của bài thực hành 6 với trang tí+ Thực hiện thao tác mở tập tin
nh: Bang diem lop em
? Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu theo:
+ Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu trên máy:
- Điểm các môn học.
- Điểm trung bình
Quan sát, nhận xét và bổ sung
? Quan sát trong cửa sổ, thực hiện thao tác hiển thị lại tất cả danh sách.
? Thực hiện thao tác lọc dữ liệu:
Lọc danh sách học sinh có điểm 10 môn Tin học
Quan sát, hướng dẫn
Nhận xét, bổ sung
? Lọc danh sách các học sinh có điểm trung bình cả năm là 3 điểm cao nhất và danh sách học sinh có điểm trung bình là 2 điểm thấp nhất.
? Thao tác bước 1
? Thực hiện thao tác của bước 2
Quan sát, hướng dẫn.
Nhận xét và bổ sung
- Từ thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu: 
Nêu gương học sinh thực hành tốt
Nêu một số nhược điểm mà học sinh chưa thực hành được.
Bài TH 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
Bài tập 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu:
B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột của ds dữ liệu.
B2: Nhấn Data \ chọn Sort
B3: Xhht Sort:
B3.1 Trong khung Sort by: Chọn tiêu đề cột cần sx theo
B3.2 Chọn kiểu sx:
Ascending: sx theo thứ tự tăng dần.
Descending: sx theo thứ tự giảm dần.
B4: Trong My data range has
Header row: chọn không có hàng tiêu đề
No header row: có hàng tiêu đề
B5: Nhấn OK
Thực hiện thao tác hiển thị lại tất cả:
- Data \ Filter \ Show All: vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter
- Data \ Filter \ AutoFilter: thoát khỏi chế độ lọc.
Thực hiện thao tác lọc dữ liệu:
Bước 1: Chuẩn bị:
B1.1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
B1.2: Nháy vào Data \ Filter \ AutoFilter
Khi đó xh các mũi tên cạnh các tiêu đề cột. 
Bước 2: Lọc
Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột (Tin học), danh sách hiện ra, chọn điều kiện lọc
Khi đó xh danh sách đã lọc theo đk. 
- Thực hiện thao tác lọc các hàng lớn nhất, nhỏ nhất:
- Thực hiện thao tác của bước 1
Bước 2: 
Nhấn vào trên hàng tiêu đề cột \ chọn Top 10 thì xhht
B2.1: Chọn - Top (lớn nhất) 
 - Bottom (nhỏ nhất)
B2.2: Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc: lớn nhất (3); nhỏ nhất (2)
B2.3: Nhấn OK
Củng cố
- Nêu gương học sinh thực hành tốt
- Nêu một số nhược điểm mà học sinh chưa thực hành được.
Dặn dò
- Thực hành lại các bài tập (Nếu có thể).
- Xem lại các cách sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Ôn lại các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 8 - Ai là người học giỏi - Nguyễn Thanh Dương.doc