Giáo án Tin học 7 - Tiết 42 Bài 8 - Sắp sếp và lọc dữ liệu

BÀI 8: SẮP SẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được nhu cầu sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Biết các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.

2. Kĩ năng: Thực hiện các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:

7A2:

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Thực hiện các bước lọc dữ liệu cho bảng tính sau theo yêu cầu?

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 42 Bài 8 - Sắp sếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/01/2018
Ngày dạy: 16/01/2018
Tuần 22
Tiết: 42 
BÀI 8: SẮP SẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu được nhu cầu sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Biết các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.
2. Kĩ năng: Thực hiện các bước thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu. 
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Thực hiện các bước lọc dữ liệu cho bảng tính sau theo yêu cầu?
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Tìm hiểu lọc các hàng có giá trị lớn nhất ta vào nội dung bài.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (38’) Tìm hiểu lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).
+ GV: Cho HS quan sát một bảng số liệu yêu cầu HS trả lời các yêu cầu sau đây:
+ GV: Sử dụng thao tác lọc dữ liệu lọc ra 5 bạn có điểm trung bình cao nhất?
+ GV: Em có nhận xét gì khi thực hiện thao tác lọc theo yêu cầu trên?
+ GV: Vì sao nếu thực hiện các bước lọc đã học tiết trước không chọn ra được 5 bạn có điểm trung bình cao nhất?
+ GV: Hướng dẫn HS các lọc dữ liệu có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.
+ GV: Hướng dẫn học sinh cách thực hiện các bước tiến hành lọc dữ liệu có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trong bảng dữ liệu.
Bước 1: Chuẩn bị.
- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở dải lệnh Data và chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter.
Bước 2: Lọc.
- Đây là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. 
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột
+ GV: Khi các em thực hiện lọc và bắt đầu thực hiện bước 2, nhấn vào nút trên hàng tiêu đề cột.
+ GV: Trong bảng chọn có lựa chọn (Number Filters \Top 10).
 Theo các em lựa chọn (Top 10) này dùng để làm gì?
+ GV: Yêu cầu một học sinh nhắc lại bài.
+ GV: Chiếu hình bảng điểm đã lọc 5 em có điểm trung bình cao nhất.
+ GV: Vậy em nào cho biết các bước để lọc các hàng có giá trị lớn nhất.
+ GV: Lắng nghe thực hiện theo các bước HS đưa ra nhận xét và sửa chữ những sai sót.
+ GV: Quan sát sửa sai các thao tác HS thực hiện còn chưa tốt.
+ GV: Nhân xét chốt nội dung, cho học sinh là bài tập.
+ GV: Đưa ra các yêu cầu thực hiện lọc với các bộ dữ liệu khác nhau.
+ GV: Hướng dẫn cho các em thực hiện thao tác.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại các thao tác lọc các hàng có giá trị lớn nhất.
+ GV: Lưu ý: Các lựa chọn này không sử dụng được với các cột dữ liệu kí tự.
+ GV: Hướng dẫn thêm cho học sinh một số lựa chọn trong menu để mở rộng.
+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác trên.
+ GV: Quan sát sửa sai các thao tác HS thực hiện còn chưa tốt.
+ HS: Chú ý quan sát bảng dữ liệu của GV và trả lời các yêu cầu được đưa ra.
+ HS: Vận dụng thao tác lọc dữ liệu thực hiện yêu cầu.
+ HS: Không thể thực hiện được thao tác lọc ra 5 bạn có điểm trung bình cao nhất.
+ HS: Điểm trung bình của các bạn là không giống nhau nên không thể thực hiện được.
+ HS: Tập trung quan sát thao tác của GV.
+ HS: Chú ý các thao tác của thầy hướng dẫn để thực hiện.
+ HS: Đặc biệt lưu ý.
+ HS: Quan sát thao tác mẫu của GV thực hiện và nhận biết.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Các em còn lại thực hiện dưới máy theo từng cá nhân và nhân biết các bước thực hiện à ghi nhớ kiến thức.
+ HS: Chú ý quan sát các thao tác của thầy thực hiện, quan sát và nhận biết.
+ HS: Lựa chọn này dùng để lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc một số giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trong cột đó.
+ HS: Một em nhắc lại bài. Các bạn khác ghi bài vào vở học.
+ HS: Tập trung quan sát, chú ý.
+ HS: Thực hiện các bước lọc sau đó Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất):
Bước 1: Nháy vào nút và lựa chọn (Number Filters\Top 10).
Bước 2: Chọn Top (lớn nhất), hoặc Bottom (nhỏ nhất).
Bước 3. Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc.
Bước 4. Nháy nút OK.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Chú ý quan sát và thực hiện theo.
+ HS: Quan sát, chú ý à ghi nhớ thao tác thực hiện.
+ HS: Thực hiện trên máy và nhận biết không sử dụng được với các cột dữ liệu kí tự.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát, nhận biết các lựa chọn. 
+ HS: Thực hiện theo trình tự GV đã hướng dẫn cho các em.
+ HS: Sửa chữa các thao tác sai các em còn hay mắc phải.
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).
- Các bước Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất):
Bước 1: Nháy vào nút và lựa chọn (Number Filters \ Top 10).
Bước 2: Chọn Top (lớn nhất), hoặc Bottom (nhỏ nhất).
Bước 3. Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc.
Bước 4. Nháy nút OK.
4. Củng cố:
- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Học bài ôn lại các thao tác chuẩn bị cho nội dung bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22 tiet 42_12259829.doc