Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết: Nhập các công thức và hàm vào ô tính

- Học sinh hiểu: Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được: Lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản

- Thực hiện thành thạo: Chỉnh sửa biểu đồ

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Thực hành nghiêm túc trong phòng máy

- Tính cách: Tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ

- Bài tập 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 948Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 29 - Tiết: 56
Ngày dạy:
BTH 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết: Nhập các công thức và hàm vào ô tính
- Học sinh hiểu: Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được: Lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản
- Thực hiện thành thạo: Chỉnh sửa biểu đồ
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Thực hành nghiêm túc trong phòng máy
- Tính cách: Tính thẩm mỹ chính xác trong việc vẽ biểu đồ
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
- Bài tập 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Phòng thực hành
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài thực hành
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:...............
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ) Nêu các bước cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng tính? (5đ)
Câu 2: (Câu hỏi bài mới) (5đ)
- Cho bảng tính sau:
A
B
1
Tên MH
Điểm
2
Toán
9.5
3
Văn
6
4
Anh
7
5
Tin
9
- Vẽ biểu đồ thể hiện điểm của các môn học
Đáp án:
Câu 1: (5đ)
 Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta thực hiện các thao tác sau:
 Bước 1: Chọn một ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.
 Bước 2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ -> xuất hiện hộp thoại Chart Wizart.
 Bước 3: Nháy nút Next liên tiếp trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi).
Câu 2: HS thực hành đúng.(5đ)
4.3/ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
*Mục tiêu:
-Kiến thức: Nhập các công thức và hàm vào ô tính
-Kĩ năng: Lập trang tính và tạo biểu đồ đơn giản
-GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập nội dung bảng tính ở hình 113
-GV: Muốn tính cột tổng cộng ta làm như thế nào?
-HS: Trả lời
-GV: Hãy thực hiện theo nhóm: Tạo biểu đồ hình cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9
-HS:Thực hành
-GV: Quan sát và hướng dẫn HS thực hành
- Yêu cầu các nhóm thảo luận: So sánh sự khác nhau giữa hai bảng tính ở hình 113 và 114 Sgk?
- Em hãy trình bày cách xóa 1 hay nhiều cột trong bảng tính.
- Để có được dữ liệu như hình 114 Sgk ta làm thế nào?
- GV yêu cầu HS xóa cột Nam trong bảng dữ liệu
- Yêu cầu từng HS tạo biểu đồ với dữ liệu của khối A4:C9
- GV chiếu kết quả thực hiện của các nhóm lên máy chiếu
*Hoạt động 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
*Mục tiêu:
-Kiến thức: Biết tạo biểu đồ và thay đổi các dạng biểu đồ
-Kĩ năng: Thực hiện thành thạo chỉnh sửa biểu đồ
- GV yêu cầu HS tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9.
- HS thực hiện theo nhóm việc tạo mới biểu đồ đường gấp khúc.
- Ở biểu đồ trong mục d của bài tập 1, hãy đổi sang dạng đường gấp khúc.
- HS thảo luận, trả lời và thực hiện theo nhóm.
- So sánh kết quả nhận được ở mục a?
- HS quan sát so sánh và nhận xét.
- Hãy nêu cách đổi dạng của biểu đồ?
- HS trả lời: Để đổi dạng biểu đồ ta thực hiện: Chuột phải vào biểu đồ, chọn Chart type, chọn lại dạng cần đổi.
- Giáo viên chiếu kết quả của các nhóm lên máy chiếu.
- Từ dạng biểu đồ này, hãy đổi sang dạng biểu đồ hình tròn. Hãy nêu cách đổi dạng biểu đồ sang dạng hình tròn?
- Học sinh thảo luận nhóm và thực hiện việc chuyển đổi.
1.Bài tập 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ
Khởi động Excel. Nhập dữ liệu như hình 113
Tạo biểu đồ cột của khối A4:D9
Thực hiện các thao tác để có như hình 114
Tạo biểu đồ cột của khối A4:D9
2.Tạo và thay đổi dạng biểu đồ
a. Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc của khối A4:C9
b. Chuyển biểu đồ từ câu 1d sang biểu đồ đường gấp khúc
c. Tạo biểu đồ 2a thành biểu đồ hình tròn
d. Tạo biểu đồ hình tròn 
4.4 Tổng kết 
- Nhận xét giờ thực hành
- Gọi một số HS lên thực hành theo một số yêu cầu của giáo viên
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà ôn lại bài và thực hành lại nếu có máy
- Chuẩn bị bài mới: Xem trước bài thực hành 3 để tiết sau thực hành tiếp 
5. PHỤ LỤC : 
-Sách giáo khoa, sách bài tập	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa (3).doc