Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 61: Học vẽ hình học động với geogebra

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.

- Biết cách khởi động và biết được màn hình lm việc của phần mềm.

2. Kỹ năng:

 Rn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.

3. Thái độ:

 Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, ti liệu, my tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

 

doc 7 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 61: Học vẽ hình học động với geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 32
Ngày soạn: 06/04/2016
Tiết:61
Ngày dạy: 08/04/2016
HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
- Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.
3. Thái độ:
	Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích mơn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
-Kiểm tra sỉ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Hoạt động dạy học:
T/g
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Nội dung
18’
Hoạt động 1: Quan hệ giữa các đối tượng hình học
Mục tiêu: Biết đặc tính quan trọng của phần mềm là quan hệ logíc chặt chẽ giữa các đối tượng sẽ tạo “hình học động”.
Nêu vấn đề, yêu cầu HS đọc SGK
Ÿ GV thiết lập điểm nằm trên đoạn thẳng, đường thẳng trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ: (Thao tác: nháy chuột lên đường thẳng hoặc đoạn thẳng để tạo điểm)
Ÿ GV thiết lập giao điểm của hai đường thẳng trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ (Thao tác: nháy chọn hai đối tượng trên màn hình)
Ÿ GV thiết lập trung điểm của đoạn thẳng trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ (Thao tác: nháy chọn đoạn thẳng)

Ÿ GV thiết lập đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng khác trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ (Thao tác: nháy chọn điểm và đường thẳng)

Ÿ GV thiết lập đường thẳng đi qua một điểm và vuơng gĩc với một đường thẳng khác trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ (Thao tác: nháy chọn điểm và đường thẳng)

Ÿ GV thiết lập đường phân giác của một gĩc trên màn hình phần mềm dùng cơng cụ (Thao tác: nháy chọn ba điểm)
HS đọc mục 4
HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
Ÿ
 HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
Ÿ HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
Ÿ HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
Ÿ HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
Ÿ
HS quan sát và vẽ trên màn hình của mình
4. Quan hệ giữa các đối tượng hình học
20’
Hoạt động 2: Dùng cơng cụ vẽ để vẽ hình tam giác ABC 5. Vẽ tam giác ABC
Mục tiêu: Biết sử dụng cơng cụ đoạn thẳng
Ÿ GV minh họa vẽ hình tam giác trực tiếp trên phần mềm.
Ÿ GV thực hiện bằng cách nháy chọn cơng cụ tạo đoạn thẳng (trên thanh cơng cụ)
A
B
Ÿ GV nháy chuột tại vị trí trống bất kỳ trên màn hình, di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. 
Ÿ GV giữ nguyên trạng thái sử dụng cơng cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm B, di chuyển đến vị trí mới và nháy chuột.
A
B
C
Ÿ 
GV giữ nguyên trạng thái sử dụng cơng cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm C, di chuyển đến điểm A và nháy chuột.
A
B
C
Ÿ GV yêu cầu HS tự thực hiện lại cách vẽ hình tam giác, GV kiểm tra và hướng dẫn thêm
 HS quan sát
Ÿ HS quan sát
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn AB
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn BC
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn AC và hình tam giác ABC đã xong
Ÿ HS thực hiện các bước vẽ hình tam giác trên máy mình
4. Nhận xét:	(5’)
	Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò : 	(1’)
 Xem trước bài thực hành tổng hợp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
GIÁO ÁN
Tuần: 32
Ngày soạn: 06/04/2016
Tiết:62
Ngày dạy: 08/04/2016
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài mới:	(1’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
37'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện bài tập 1
Bài 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in
* Yêu cầu :
a. Nhập dữ liệu như hình 119 sau:
- Thực hành nhập dữ liệu
b. Nhập dữ liệu vào cột số lượng, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính để có kết quả như hình 120.
c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng để có trang tính như hình 121.
- Hướng dẫn sao chép và định dạng các trang tính
d. Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng tổng cộng.
e. Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.
* Sau cùng lưu bảng tính.
b. Ta nhập dữ liệu và điều chỉnh hàng và cột (Chèn thêm hàng và điều chỉnh vào giữa, điều chỉnh độ rộng cột) 
c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng ta có trang tính sau:
d. Công thức tính tổng như sau: Ví dụ ô D23 =D5+D14
e. Sau khi thực hiện xong thì nháy chọn Print Preview để xem trước khi in.
- Lưu: Chọn File\Save
b) Kết quả sau:
- Sao chép bảng tổ 1 thành tổ 2 chỉnh sửa dữ liệu
- Sao chép bảng tổ 1 thành tổng cộng chỉnh sửa dữ liệu
- Lập công thức tính trong bảng tổng cộng
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
5. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 32 tiet 6162.doc