Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 2 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Bài: 1

Chương Trình Bảng Tính là gì?

A/Mục tiêu học tập

 kiến Thức:

- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập

- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính

 Về Kĩ năng:

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của trang tính

- Hiểu rõ những khái niệm : cột, ô, địa chỉ ô tính

 Về thái độ:

 HS biết hợp tác trong việc học nhóm

B/ Chuẩn bị :

- Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án , tranh minh họa

- Chuản bị của HS: SGK, đọc bài trước ở nhà

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 257Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 2 - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn : 15/08/2015
Tiết: 2
Phần I 
Bảng Tính điện tử
Bài: 1
Chương Trình Bảng Tính là gì?
A/Mục tiêu học tập
	A kiến Thức:
Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập 
Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính 
	AVề Kĩ năng:
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của trang tính
Hiểu rõ những khái niệm : cột, ô, địa chỉ ô tính 
 	A Về thái độ:
	HS biết hợp tác trong việc học nhóm 
B/ Chuẩn bị :
Chuẩn bị của GV: SGK, giáo án , tranh minh họa
Chuản bị của HS: SGK, đọc bài trước ở nhà 
 C/ Tiến Trình lên lớp :
	1/ổn định 
 	 	Kiểm diện SS	
	Lớp Trưởng báo cáo sỹ số :
	SS: .......	HS: Vắng :
	Có phép:. .......
	Không phép: .........
	2/ Kiểm tra bài cũ
GV chia nhóm học tập 
	3/ Bài mới :
Hoạt động của Thầy - Trò
Nội dung
Giỏo viờn treo bảng tớnh 1.6. 
- Giỏo viờn giới thiệu cỏc nỳt lệnh: cột, hàng, địa chỉ ụ, khối . . .
- Cho học sinh lờn bảng chỉ lại cỏc địa chỉ: cột, hàng, địa chỉ ụ, khối.
- Vậy trang tớnh gồm cú những gỡ?
- Cho lớp nhận xột.
HS: - Học sinh quan sỏt tranh.
- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
- Cỏ nhõn lờn bảng chỉ lại cỏc nỳt lệnh cột, hàng, địa chỉ ụ, khối 
- Cỏ nhõn trả lời.
- Cỏ nhõn nhận xột cõu trả lời của bạn.
- Giỏo viờn rỳt ra kết luận.
3)màn hỡnh làm việc của chương trỡnh bảng tớnh 
 - Trang tớnh gồm cỏc cột cỏc hàng là miền làm việc chớnh của bảng tớnh. Vựng giao nhau giữa cột và hàng là ụ tớnh dựng để chứa dữ liệu
 - Thanh cụng thức đõy là là thanh cụng cụ đặc trưng của bảng tớnh được sd để nhập hiện thị dl hoặc cụng thức trong ụ toỏn (h6)
 - Bảng chọn Data(dữ liệu): gồm cỏc lệnh để xử lớ dl 
 - địa chỉ của một ụ tớnh là cặp tờn cột và tờn hàng nằm trờn ụ đú 
 - Khối : là tập hợp cỏc o liền nhau tạo thành một hỡnh chữ nhật
Khối B5 : F13 đươcj chọn
 GV:
 - Giỏo viờn treo bảng tớnh 1.6. 
 - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch nhập dữ liệu.
 - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch xoỏ dữ liệu.
 - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch sữa dữ liệu.
 - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch di chuyển dữ liệu.
 - Giỏo viờn hướng dẫn cỏch gừ tiếng việt.
- Yờu cầu 3 học sinh lờn nhập, xoỏ, sữa một dữ liệu.
-Cho học sinh nhận xột
 HS:
.
Nhúm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhúm khỏc nhận xột.
-Nhúm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhúm khỏc nhận xột.
-Nhúm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhúm khỏc nhận xột.
4) Nhập dữ liệu vào trang tớnh 
 a) Nhập và sửa dữ liệu
 b) di chuyển trờn trang tớnh 
- sử dụng phớm mũi tờn trờn bàn phớm 
- sử dụng chuột và cỏc thanh cuốn 
 c) gừ chữ việt trờn trang tớnh 
 Giống như Word
4/ Củng cố:
Túm lại bảng tớnh cú nhiều cụng dụng trong đời sống và học tập
 -Màn hỡnh excel cú những cụng cụ gỡ đặt trưng cho chương trỡnh bảng tớnh?
 -Giả sử ụ A1 đang kớch hoạt, hóy cho biết cỏch nhanh nhất chọn ụ H50? ễ tớnh đang kớch hoạt cú gỡ khỏc ụ tớnh khỏc?
	5/Hướng dẫn về nhà
Về học bài, xem trước bài thực hành số 1
-Giỏo viờn chia nhúm chuẩn bị cho tiết thực hành sau

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 1 Chuong trinh bang tinh la gi_12260832.doc