Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Lương - Trường THCS Dương Kỳ Hiệp

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.

 3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 974Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Lương - Trường THCS Dương Kỳ Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LONG PHÚ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG KỲ HIỆP	 	 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 ========== 	 ==========
GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 7
Ngày soạn:17/03/2010.
Ngày dạy:23/03/2010.
GVHD: Phan Thạch Sơn Trúc.
Người dạy: Nguyễn Thanh Lương.
Lớp: 72; Tiết:5; Tiết phân phối chương trình:20;Tuần:29.
 BÀI THỰC HÀNH 9 .TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:
	Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
 2. Kỹ năng:
 	 Rèn luyện kỹ năng tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.
 3. Thái độ:
	 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài thực hành và phòng máy để học sinh thực hành.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới:(5 phút)
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
 ? Câu 1: Nêu các thao tác có thể thực hiện khi tạo biểu đồ?
- Giới thiệu bài mới:	 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
Đáp án:
 - Chọn dạng biểu đồ.
- Xác định miền dữ liệu.
 - Ghi thông tin giải thích biểu đồ.
 - Xác định vị trí đặt biểu đồ.
- Hs: Lắng nghe.
BÀI THỰC HÀNH 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA.
Hoạt động 2: Hướng dẫn lập trang tính và tạo biểu đồ: (20 phút)
- Gv: Yêu cầu học sinh đọc nội dung bài tập 1 SGK trang 89.
- Gv: Phân tích các yêu cầu của đề bài, nêu yêu cầu.
- Gv: Nhập dữ liệu vào trang tính như hình sau:
- Gv: Yêu cầu HS nhắc lại cách tạo biểu đồ.
- Gv: Nhận xét.
Lưu ý: Chúng ta có thể xem trước biểu đồ trước khi tạo bằng cách Nháy vào Nút Press and Hold view sample.
- Gv: Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A4:D9.
- Gv: Gọi HS trả lời.
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Thực hiện các thao tác cần thiết để có trang tính như hình 114.
- Gv: Tạo biểu đồ trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9
- Gv: Gọi HS trả lời.
- Gv: Nhận xét. 
- Hs: Thực hiện.
- Hs: Lắng nghe.
- Hs: Thực hiện (5 phút).
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.
- Hs: Thực hiện (1 phút)
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.
- Hs: Thực hiện (1 phút).
- Hs: Thực hiện (1 phút)
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.
BÀI TẬP 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ.
a. Khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu như hình vẽ.
Các bước tiến hành:
- B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ (lúc này hộp thoại xuất hiện).
- B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng.
b.
c. Chọn cột B rồi nhấn Edit/Delete/Entire Column.
d.
Hoạt động 3:Hướng dẫn tạo và thay đổi dạng biểu đồ: (15 phút)
Gv: Vậy khi chúng ta tạo biểu đồ xong, nếu chúng ta muốn thay đổi dạng biểu đồ khác thì được không và cách thay đổi như thế nào?
- GV: Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Gv: Yêu cầu HS tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cơ sở dữ liệu của khối A4:C9.
- Gv: Gọi HS trả lời.
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Yêu cầu Hs nhắc lại cách thay đổi dạng biểu đồ.
- Gv: Yêu cầu HS thay đổi biểu đồ cột ở mục d của bài tập 1 thành biểu đồ đường gấp khúc.
- Gv: Yêu cầu Hs so sánh biểu đồ ở mục d bài tập 1 với biểu đồ đường gấp khúc.
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Yêu cầu Hs đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b thành dạng biểu đồ hình tròn.
- Gv: Yêu cầu HS trả lời.
- Gv: Nhận xét.
Lưu ý: Nút sẽ thay đổi thành biểu tượng khác nếu dạng biểu khác hay được sử dụng hơn.
- Hs: Thực hiện.
- Hs: Thực hiện (1 phút).
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.
- Hs: Thực hiện (1 phút).
- Hs: Thực hiện.
- Hs: Kết quả giống như kết quả nhận được ở mục a.
- Hs: Ghi nhận.
- Hs: Thực hiện (1 phút).
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.
BÀI TẬP 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ.
Ta thực hiện các bước sau: 
 Khi vẽ biểu đồ thì ta chọn Line trong bảng chọn Chart Type ở màn hình đầu tiên và chọn As object in ở màn hình tiếp theo ta được biểu đồ:
.
Để thay đổi dạng biểu đồ ta thực hiện:
- Chọn biểu đồ cần thay đổi.
- Chọn Chart Type trên thanh công cụ Chart.
- Chọn lại biểu đồ đường gấp khúc.
- Tiến hành lưu bảng tính.
nháy nút Chart Type trên thanh công cụ Chart và chọn Pie Chart ta được. 
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò: (5 phút)
Củng cố:
?câu 1: Tạo biểu đồ hình cột trên cơ sở dữ liệu của hình.
? Câu 2: Đổi biểu đồ hình cột của hình 113 thành biểu đồ đường gấp khúc.
Dặn dò:
 Các em về nhà xem tiếp nội dung phần còn lại của bài thực hành.
Hs: Lắng nghe
Trường Khánh, ngày 17 tháng 03 năm 2010.
Duyệt 	Người soạn
 (Kí tên)	 (Kí tên)
 Phan Thạch Sơn Trúc.	 Nguyễn Thanh Lương.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 9 - Tạo biểu đồ để minh họa - Nguyễn Thanh Lương - Trường THCS Dương Kỳ Hiệp.doc