Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 23 - Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết thao tác để điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong chương trình bảng tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thao tác để chèn thêm hoặc xoá cột và hàng trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc chèn thêm hoặc xoá cột và hàng trong chương trình bảng tính.

1.2 Kĩ năng:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 602Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 23 - Bài 5: Thao tác với bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 12 - Tiết 23
 Ngày dạy: 03/11/2014
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết thao tác để điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong chương trình bảng tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết thao tác để chèn thêm hoặc xoá cột và hàng trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết và ý nghĩa của việc chèn thêm hoặc xoá cột và hàng trong chương trình bảng tính.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng trong chương trình bảng tính.
- Học sinh thực hiện được việc chèn thêm hoặc xoá cột và hàng trong chương trình bảng tính.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. 
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác chèn thêm hoặc xóa cột và hàng trong chương trình bảng tính.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
- Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: 
Không kiểm tra miệng
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1 Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng: (15 phút)
Gv: Đưa ra một số tình huống: Khi nhập vào trang tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ. (GV trình chiếu hình minh họa): 
 + Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.
 + Dòng quá hẹp.
Hs: Quan sát các trường hợp và suy nghĩ cách giải quyết.
Gv: Làm thế nào để khắc phục các trường hợp trên?
Hs: Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
Gv: Vậy trong Excel ta phải làm như thế nào?
Hs: Tìm hiểu Sgk trả lời các bước thực hiện.
Gv: Gọi học sinh lên thực hiện thao tác.
Hs: Quan sát.
Gv: Nhận xét, thực hiện lại thao tác một lần cho cả lớp xem.
Hs: Quan sát giáo viên thực hiện
Gv: Chốt lại các thao tác thực hiện.
Hs: Ghi bài.
Gv: Đưa ra chú ý Sgk và thực hiện chú ý cho cả lớp quan sát.
Hs: Quan sát, ghi bài.
1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng.
- Đưa con trỏ vào đương biên bên phải của tên cột cần mở rộng hoặc đương biên bên dưới của hàng cần thay đổi độ cao.
 - Kéo thả sang phải, trái/lên, xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.
* Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
Hoạt động 2: Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng: (15 phút)
Gv: Đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cột hoặc hàng trên màn chiếu. (Chèn thêm cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên)
 ? Muốn chèn thêm một cột/hàng ta làm như thế nào?
Hs: Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời.
Gv: Gọi học sinh lên thực hiện thao tác.
Hs: Quan sát.
Gv: Cho nhận xét về vị trí của cột/hàng vừa chèn thêm so với cột/hàng được chọn.
Hs: Nhận xét.
Gv: Nhận xét, thực hiện lại thao tác một lần cho cả lớp xem.
Hs: Quan sát giáo viên thực hiện
Gv: Chốt lại các thao tác thực hiện.
Hs: Ghi bài.
Gv: Ngược lại nếu có trường hợp muốn xóa cột hay hàng nào đó thì ta làm thế nào?
Hs: Tìm hiểu trả lời.
Gv: Gọi học sinh lên thực hiện thao tác.
Hs: Quan sát.
Gv: Nhận xét, thực hiện lại thao tác một lần cho cả lớp xem.
Hs: Quan sát giáo viên thực hiện
Gv: Chốt lại các thao tác thực hiện.
Hs: Ghi bài.
2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng:
a, Chèn thêm cột hoặc hàng:
Để chèn thêm cột:
 - Nháy chọn một cột
 - Mở bảng chọn Insertà chọn Columns
à Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn.
Để chèn thêm hàng:
- Nháy chọn một hàng
- Mở bảng chọn Insertà chọn Rows
à Một hàng trống sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn.
b, Xoá cột hoặc hàng: 
Để xóa cột hoặc hàng:
- Chọn cột hoặc hàng cần xoá
- Chuột phải à Delete.
Tổng kết. (10 phút)
Gv: Đưa ra các bảng tính cần điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, thêm hoặc xóa cột và hàng để học sinh thực hành trên máy.
Hs: Thực hành các yêu cầu giáo viên đưa ra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Tìm hiểu thêm các cách để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, thêm hoặc xóa cột và hàng cho trang tính
- Về nhà thực hiện lại các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, thêm hoặc xóa cột và hàng cho trang tính (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước mục 3 và mục 4 và chuẩn bị cho tiết sau.
- Tìm hiểu kỉ mục 4, phần a, sao chép nội dung các ô có công thức.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT23.doc