Giáo án Tin học khối 7 - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

BÀI THỰC HNH 10: THỰC HNH TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, ti liệu, my tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 301Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 33
Ngày soạn:24/04/2017
Tiết:63
Ngày dạy: 27/04/2017
BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài mới: (2’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
33'
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành bài tập 2
Bài1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu
* Yêu cầu: 
a. Nhập dữ liệu vào trang tính như hình 122
a. Tiến hành nhập dữ liệu vào trang tính.
b. Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính:
- Tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Tổng cộng;
- Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào dòng Trung bình chung.
- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng ghi vào ô bên phải, hàng dưới cùng.
c. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản và số để có trang tính tương tự hình 123.
* Sau cùng lưu bảng tính.
b. Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính:
- Tính tổng thu nhập bình quân: 
Ví dụ ô
 G3=AVERAGE (C3+D3+E3+F3) = 256
Tương tự như vậy sao chép công thức xuống các ô khác.
- Tương tự thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng: 
Ví dụ ô C11=AVERAGE (C3:C10)=61
- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng.G13 =AVERAGE
(G3:G10)
c. Ta có trang tính sau:
- Lưu: Chọn File\Save
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Nhận xét:	(3’)
	Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp phần cịn lại của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
GIÁO ÁN
Tuần: 33
Ngày soạn: 24/04/2017
Tiết:64
Ngày dạy: 27/04/2017
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Kỹ năng:
 Rèn luyện kỹ năng thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, học thuộc lý thuyết thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Giới thiệu bài mới:	(1’)
 Trong bảng tính các dữ liệu thường được trình bày theo bảng, và cách trình bày theo biểu đồ. và các em đã được tìm hiểu về cách tạo biểu đồ và mục đích tạo biểu đồ, tiết này các em vận dụng kiến thức đã học vào tạo biểu đồ.
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
18’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện bài tập 2
Bài 2: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu
d. Sắp xếp các xã theo:
Nháy chọn một ô trong cột tên xã, nháy chọn biểu tượng 
* Yêu cầu: 
d. Sắp xếp các xã theo:
- Tên xã, với thứ tự abc;
- Hướng dẫn sắp xếp
Nháy chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu, nháy chọn biểu tượng (tăng dần), (giảm dần). Để sắp xếp tên xã theo thứ tự ta sẽ sắp xếp tăng dần.
- Chú ý lắng nghe
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
19’
- Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần;
- Hướng dẫn sắp xếp.
- Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự giảm dần;
- Hướng dẫn sắp xếp.
- Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.
- Hướng dẫn sắp xếp.
e. Lọc ra các xã:
- Với ba số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất;
 Hướng dẫn lọc: Nháy nút mũi tên coat nông nghiệp, chọn Top 10, điền thông tin sau:
- Với ba số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất.
- Hướng dẫn lọc
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Thực hành theo hướng dẫn. Kết quả:
- Lắng nghe.
- Thực hành theo hướng dẫn, Kết quả là:
- Thực hành theo hướng dẫn, Kết quả là:
- Nháy chọn một ô trong cột nông nghiệp, nháy chọn biểu tượng 
- Nháy chọn một ô trong cột công nghiệp, nháy chọn biểu tượng 
- Nháy chọn một ô trong cột thu nhập bình quân, nháy chọn biểu tượng 
e) Lọc dữ liệu
- Vào chế độ lọc
- Nháy mũi tên trên tiêu đề cột cần lọc phía trên danh sách chọn ta còn thấy lựa chọn (Top 10), Chọn Top (lớn nhất) Hoặc Bottom (nhỏ nhất).
- Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong ke.
- Hướng dẫn thoát và lưu trang tính
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Lưu: Chọn File\Save
- Thoát khỏi chế độ lọc: Chọn Data \ Filter AutoFilter.
5'
Hoạt động 3: Củng cố
Kiểm tra kết quả 
Nhận xét tiết thực hành.
- Lắng nghe
4. Dặn dò : 	(1’)
 Xem tiếp nội dung còn lại của bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33 tiet 6364.doc