Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 45 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết khái niệm sắp xếp dữ liệu, biết cách sắp xếp dữ liệu cho trang tính theo yêu cầu.

 - Học sinh hiểu được khái niệm sắp xếp dữ liệu; hiểu được các nút lệnh sắp xếp, các mục trong bảng chọn Sort để thuận tiện cho việc sắp xếp dữ liệu.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác để sắp xếp dữ liệu của một trang tính nào đó theo yêu cầu.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác để sắp xếp dữ liệu của một trang tính nào đó theo yêu cầu.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 45 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 24 - Tiết 45
 Ngày dạy: 26/01/2015
BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết khái niệm sắp xếp dữ liệu, biết cách sắp xếp dữ liệu cho trang tính theo yêu cầu.
 - Học sinh hiểu được khái niệm sắp xếp dữ liệu; hiểu được các nút lệnh sắp xếp, các mục trong bảng chọn Sort để thuận tiện cho việc sắp xếp dữ liệu.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác để sắp xếp dữ liệu của một trang tính nào đó theo yêu cầu.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác để sắp xếp dữ liệu của một trang tính nào đó theo yêu cầu.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tìm hiểu khái niệm sắp xếp dữ liệu và cách sắp xếp dữ liệu
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (5 phút)
Theo em cần làm những công việc nào để có một trang in hợp lí, đúng theo như ý muốn?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Vào bài: (4’)Các em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa Bảng 1 với Bảng 2 :
 Bảng 1 Bảng 2
Ta mong muốn Hs trả lời:
 Ở hình 2 : Thứ tự các bạn học sinh thay đổi.
 Điểm trung bình được sắp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Việc chuyển từ bảng 1 thành bảng 2 được gọi là sắp xếp dữ liệu. Vậy để biết thế nào là sắp xếp dữ liệu và cách để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính excel chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này.
Hoạt động: Sắp xếp dữ liệu. (24’)
Khái niệm sắp xếp dữ liệu:
Gv: Như các em đã biết ở bảng 1 và bảng 2 ở trên thì ở bảng 2 giá trị các hàng bị thay đổi .Cụ thể là bảng 2 này điểm trung bình được sắp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Từ đó ta thấy sắp xếp dữ liệu là:
 + Hoán đổi vị trí các hàng.
 + Giá trị trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Gv: Vậy theo các em hiểu sắp xếp dữ liệu là gì?
 Hs: Trả lời.
 Gv: Chính xác hóa khái niệm
Cách sắp xếp dữ liệu.
 Gv: Các em theo dõi thầy thực hiện các thao tác sau.(GV thực hiện sắp xếp bảng 1 thành bảng 2 không giải thích).
 Hs: Theo dõi.
 Gv: Vừa rồi thầy đã sắp xếp bảng 1 thành bảng 2 . Gv: Đưa ra các bước thực hiện.
 Hs: Ghi bài.
 Gv: Thực hiện sắp xếp bảng 1 thành bảng 2 theo các bước đã đưa ra và chỉ rõ cho học sinh hiểu .
 Hs: Theo dõi .
 Gv: Gọi 1 Hs lên thực hiện lại
 Hs: Thực hiện lại thao tác.
 Gv: Yêu cầu học sinh sắp xếp bảng điểm sau theo thứ tự tăng dần của điểm Tin.
 Hs1: Thực hiện yêu cầu.
 Hs2: Cho nhận xét.
 Gv: Chính xác hóa.
Gv: Đặt ra trường hợp không nhìn thấy các nút lệnh hay trên thanh công cụ và đưa ra cách hiển thị các nút lệnh đó.
 Hs: Xem GV hướng dẫn.
 Gv: Làm ví dụ để sắp xếp theo bước trên cho Hs xem.
 Hs: Theo dõi .
 Gv: Yêu cầu Hs thực hiện lại việc hiển thị các nút lệnh sau đó làm ví dụ SGK
 Hs1: Lên thực hiện yêu cầu.
 Hs2: Nhận xét.
 Gv: Chính xác hóa.
 Gv: Đặt ra thực tế: trường hợp các bạn có cùng điểm TB, Ở cách trên ta có thể sắp xếp dữ liệu với 1 tiêu chuẩn duy nhất ,vậy nếu mà chúng ta muốn sắp xếp theo nhiều tiêu chuẩn thì phải làm như thế nào ? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu: 
 Gv: Đưa ra các bước thực hiện và giải thích các thông tin trong hộp thoại Sort.
 Hs: Lắng nghe và ghi bài
 Gv: Thực hiện thao tác theo các bước đã đưa ra và chỉ rõ cho học sinh hiểu.
 Hs: Theo dõi.
 Gv: Gọi 1 Hs lên thực hiện lại thao tác. 
 Hs: Thực hiện lại thao tác.
 Gv: Đưa ra yêu cầu và gọi Hs lên thực hiện (sắp xếp theo Điểm TB tăng dần, Nếu có cùng điểm TB thì sắp xếp Điểm Toán theo thứ tự giảm dần).
 Hs1: Thực hiện yêu cầu.
 Hs2: Nhận xét.
 Gv: Chính xác hóa.
 Gv: Để nắm chắc kiến thức hơn, chúng ta sẽ làm một số bài tập để củng cố lại kiến thức hôm nay
 1. Sắp xếp dữ liệu.
Khái niệm:
Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
*Chú ý: Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. 
Cách sắp xếp dữ liệu:
 B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.
 B2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút để sắp theo thứ tự giảm dần).
*) Lưu ý: Nếu các em không nhìn thấy các nút lệnh hay trên thanh công cụ thì chúng ta có thể làm như sau:
 B1:Nháy vào nút ở sau mỗi 
thanh công cụ.
 B2:Trỏ vào Add or Remove Buttons/ Standard.
 B 3: Nháy chuột để đánh dấu nút lệnh cần hiển thị.
*) Trường hợp sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chuẩn: 
Để sắp xếp dữ liệu theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Ta thực hiện như sau:
 B1: Nháy chọn 1 ô em cần sắp xếp dữ liệu.
 B2: Vào Data chọn Sort ,xuất hiện hộp thoại Sort :
 Trong đó:
 - Mục Sort by: Chọn cột ưu tiên sắp xếp thứ nhất.
 - Mục Then by : Chọn cột ưu tiên sắp xếp thứ hai.
 - Mục Then by: Chọn cột ưu tiên sắp xếp thứ ba.
 - Ascending : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 - Descending: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 - Header row: Được chọn thì dòng đầu của dữ liệu không tham gia vào quá trình sắp xếp
 - No header row: Được chọn thì dòng đầu của dữ liệu được tham gia vào quá trình sắp xếp.
 B3: Nháy chọn Ok.
Tổng kết. (7 phút)
Gv: Đưa ra bảng tính đã chuẩn bị trước sau đó đưa ra các yêu cầu sắp xếp. 
Hs: Thực hiện các yêu cầu giáo viên đưa ra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài mới để tiết sau học.
- Cụ thể: Xem và tìm hiểu thao tác lọc dữ liệu.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 45.doc