Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 7 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết được các thành phần chính của trang tính.

2. Kĩ năng: Thực hiện được mở và lưu bảng tính trên máy tính.

3. Thái độ: Tự giác, tích cực học tập, vượt qua những khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 491Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Đạ Long - Tiết 7 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/09/2015
Ngày dạy: 19/09/2015
Tuần: 4
Tiết: 7
BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI 
CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết được các thành phần chính của trang tính.
2. Kĩ năng: Thực hiện được mở và lưu bảng tính trên máy tính.
3. Thái độ: Tự giác, tích cực học tập, vượt qua những khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
	Câu 1: Em hãy cho biết các thành phần chính trên trang tính?
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (17’) Mở và lưu bảng tính bảng tính.
+ GV: Cách thực hiện để mở một bảng tính mới?
+ GV: Cho HS thực hiện thao tác GV, quan sát giúp đỡ các HS yếu.
+ GV: Cách thực hiện để mở một tệp bảng tính đã lưu trên máy tính?
+ GV: Cho HS thực hiện thao tác GV, quan sát giúp đỡ các HS yếu.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách để thực hiện lưu bảng tính?
+ GV: Để lưu bảng tính với một tên khác ta thực hiện như thế nào? 
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện thao tác lưu bảng tính với tên khác.
+ GV: Cho HS thực hiện tổng hợp các thao tác đã tìm hiểu.
+ GV: Cho HS thực hành theo cá nhân, quan sát các em thực hiện.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện lại các thao tác.
+ GV: Cho các bạn nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.
+ HS: Để mở một bảng tính mới ta nháy nút New trên thanh công cụ.
+ HS: Thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Mở thư mục chứa tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.
+ HS: Thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Để lưu bảng tính ta thực hiện chọn Menu File à Save.
+ HS: Để lưu bảng tính với một tên khác ta chọn File à Save as.
+ HS: Quan sát các thao tác mẫu của GV, ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Thực hiện trình tự các bước theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.
+ HS: Thực hành theo cá nhân, sửa các sai sót theo yêu cầu của GV.
+ HS: Thao tác thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nhận xét các thao tác đã làm được và chưa làm được.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
a. Mở bảng tính.
b. Lưu bảng tính với một tên khác.
Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS làm bài tập nhóm: khởi động Excel và nhận biết các thành phần chính trên trang tính?
+ GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ xung.
+ GV: Nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên.
+ GV: Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức.
+ GV: Yêu cầu HS so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.
+ GV: Yêu cầu HS gõ “=5 + 7” vào một ô tùy ý và nhấn Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.
+ GV: Yêu cầu HS thực hiện 1 ví dụ khác quan sát kết quả đạt được.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.
+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân, GV quan sát hướng dẫn.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho HS, giúp đỡ các HS yếu.
+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.
+ GV: Củng cố lại các nội dung các em đã được thực hiện.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Các thành phần chính trên trang tính gồm :
- Ô tính.
- Cột.
- Hàng.
- Khối
- Hộp tên.
- Thanh công thức.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV à nhận biết được địa chỉ của ô tính.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, quan sát sự thay đổi đưa ra nhận xét.
+ GV: Dữ liệu trong ô và trên thanh công thức hoàn toàn giống nhau.
+ GV: Nội dung trên thanh công thức hiện thị “=5 + 7”, còn nội dung trong ô dữ liệu hiện thị kết quả là 12.
+ HS: Thực hiện theo các bước, quan sát kết quả.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn, rèn luyện các thao tác còn yếu.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Thực hiện lại các thao tác còn yếu, chưa thành thạo.
+ HS: Tập trung lắng nghe.
1. Bài tập 1: Tìm hiểu các thành phần của trang tính.
4. Củng cố: (2’)
 	- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.
5. Dặn dò: (1’)
 	- Ôn lại các thao tác đã được học 
- Xem các bài tập tiếp theo trong bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan_4_tiet_7_tin_7_2015_2016.doc