Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 37, 38 - Bài 6: Định dạng trang tính

Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

1- Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Học sinh biết: thế nào là định dạng một trang tính: Thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ; căn lề ô tính, tô màu nền, tô màu văn bản.

- Học sinh hiểu : được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.

1.2/ Kỹ Năng:

- HS thực hiện được : cách định dạng một trang tính.

- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác thực hành trên máy tính.

1.3/ Thái độ:

- Thói quen : Nghiêm túc học tập, tập trung vào bài học.

- Tính cách : Yêu thích bộ môn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 542Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 37, 38 - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Tiết 37 
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1- Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết: thế nào là định dạng một trang tính: Thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ; căn lề ô tính, tô màu nền, tô màu văn bản...
- Học sinh hiểu : được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.
1.2/ Kỹ Năng:
- HS thực hiện được : cách định dạng một trang tính.
- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác thực hành trên máy tính.
1.3/ Thái độ:
- Thói quen : Nghiêm túc học tập, tập trung vào bài học.
- Tính cách : Yêu thích bộ môn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
2. Nội dung:
	Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chọn màu, phân lề trái, phải hoặc giữa. 
3. Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh.
3.2. Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động dạy học:
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 40/42;	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (không kiểm tra)
	4.3. Tiến trình dạy bài mới.
HĐ của GV và HS
Ghi Bảng
Hoạt động 1: Định dạng phông chữ, cỡ chữ vả kiểu chữ. ( 25’)
Mục tiêu: Hiểu và biết cách thao tác định dạng cơ bản.
GV : Thuyết trình và giải thích cho học sinh hiểu thế nào là định dạng trong trang tính. 
HS: Chú ý lắng nghe.
GV: Giới thiệu các nút lệnh trên thanh công cụ dùng để dịnh dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
GV: Yêu cầu HS xem SGK và quan sát tranh vẽ ->trình bày các bước để thay đổi phông chữ trong Excel. 
HS : Quan sát tranh, phát biểu và ghi chép.
GV: Yêu cầu HS xem SGK và quan sát tranh vẽ -> trình bày các bước để thay đổi cỡ chữ trong Excel. 
HS : Quan sát tranh, phát biểu và ghi chép.
GV: Yêu cầu HS xem SGK và quan sát tranh vẽ ->trình bày các bước để thay đổi kiểu chữ trong Excel.
HS : Quan sát tranh, phát biểu và ghi chép.
Hoạt động 2 : chọn màu phông chữ(7’)
Mục tiêu : Biết các thao tác chọn và thay đổi màu
GV: Giới thiệu cách chọn màu phông.
HS : Quan sát và ghi chép
Hoạt động 3 : canh lề ô tính(7’)
Mục tiêu : Biết cách canh lề trang tính hợp lý hơn.
GV: Giới thiệu cách căn lề trong ô tính. 
HS : Quan sát và ghi chép.
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
a) Thay đổi phông chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font
- Bước 3 : Chọn phông chữ thích hợp.
b) Thay đổi cỡ chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Size.
- Bước 3 : Chọn cỡ chữ thích hợp.
c) Thay đổi kiểu chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy nút B để chọn chữ đậm, nút I để chọn chữ nghiêng, nút U để chọn chữ gạch chân.
* Chú ý : Có thể sử dụng đồng thời các nút để có các kiểu chữ thích hợp.
2. Chọn màu phông
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy nút Font Color.
- Bước 3 : Chọn màu chữ thích hợp.
3. Căn lề trong ô tính
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy nút Center để căn thẳng giữa ô tính, nút Right để căn lề phải, nút Left để căn lề trái cho ô tính.
4.4. Tổng kết : (5’)
- Cách định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. 
- Cách chọn màu cho phông chữ trong trang tính.
- Các thao tác căn lề trong ô tính. 
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về học lý thuyết và chuẩn bị bài định dạng trang tính tiếp theo.
Thực hành trên máy nếu có điều kiện
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần 20
Tiết 38
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
4. Tổ chức các hoạt động dạy học:
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
7A1: 	7A2:	7A3: 40/42;	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (5’)
? Nêu cách định dạng phông chữ trong trang tính ?
Trả lời : có 3 bước
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font
- Bước 3 : Chọn phông chữ thích hợp.
	4.3. Tiến trình dạy bài mới.
HĐ của GV
Ghi Bảng
Hoạt động 1: tăng (giảm) số chữ số thập phân của dữ liệu số. (15’)
Mục tiêu : Biết xử lý số thập phân.
GV: Giới thiệu với HS một số trường hợp cần sử dụng chữ số thập phân trong trang tính. 
HS: Chú ý lắng nghe.
GV: Giới thiệu 2 nút lệnh để tăng và giảm số chữ số thập phân trong trang tính.
HS: Quan sát và ghi chép
GV: Đưa ra các bước để tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong trang tính.
Hoạt động 5 : Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính. (20’)
Mục tiêu  : Biết cách làm nỗi bật lên nội dung quan trọng trong trang tính và biết các thao tác thực hành.
GV: Chiếu 1bảng tính Excel đã được trang trí màu nền và đường biên để học sinh quan sát và so sánh với một trang tính chưa được trang trí.
HS: Quan sát và trả lời câu hỏi.
GV: Đưa ra các bước tô màu nền trong trang tính.
HS: Quan sát và ghi chép.
GV : Đưa ra các bước kẻ đường biên trong trang tính. 
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
Tăng thêm một chữ số thập phân.
Giảm bớt một chữ số thập phân.
* Chú ý
Khi giảm bớt một chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện quy tắc làm tròn số. 
- Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần giảm hoặc tăng chữ số thập phân.
- Bước 2: Nháy và nút để giảm số chữ số thập phân hoặc nút để tăng số chữ số thập phân.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
- Màu nền của các ô tính giúp ta dễ dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau trên trang tính.
* Các bước tô màu nền
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.
- Bước 2: Nháy vào nút Fill Colors để chon màu nền.
- Bước 3 : Nháy chọn màu nền.
* Các bước kẻ đường biên
- Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên.
- Bước 2: Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.
- Bước 3: Nháy chọn kiểu kẻ đường biên. 
4.4. Tổng kết : (5’)
- Cách tăng, giảm số chữ số thập phân trong trang tính.
- Cách tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính trong trang tính
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về học lý thuyết và chuẩn bị bài thực hành 6 
Thực hành trên máy nếu có điều kiện
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20.doc