Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 14 đến tiết 25

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

 - Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.

2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.

3. Thái độ:

- Phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

 

docx 56 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 395Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 14 đến tiết 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t động đều phải có sự điều hành thì mới hoạt động đồng bộ và có hiệu quả. Với máy tính cũng vậy để điều khiển mọi hoạt động của máy tính cần phải có HĐH.
- lấy thêm 1 số ví dụ khác trong cuộc sống mà cần có sự điều khiển ?
- GV nhận xét, rút ra kết luận.
- GV đưa ra một số hệ điều hành thông dụng.
- GV giảng giải, thuyết trình, phân tích và nêu ví dụ.
- HS chú ý nghe giảng.
- HS: thảo luận nhóm nhỏ
- HS: đưa ra y kiến của mình
- HS học thuộc ghi nhớ SGK/Tr 40
4.Củng cố:
- GV nhắc lại một số nét cơ bản của hệ điều hành thông dụng.
- Nêu vai trò của hệ điều hành.
- Phần mềm học gõ 10 ngón có phải là hệ điều hành không? Vì sao?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nhắc nhở học sinh học bài.
- Làm các bài tập 4, 5 SGK/Tr 41. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.
Ngày soạn: 19/10/2014
Ngày dạy: ./10/2014
Tiết 21:
Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Kiến thức: 
Học sinh biết được chức năng của hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành. 
2.Kỹ năng:
 Học sinh trình bày được các chức năng của hệ điều hành.
3. Thái độ: 
Học sinh nghiêm túc học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Em hãy nêu khái niệm hệ điều hành?
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Các chức năng của hệ điều hành. 
Các chức năng của HĐH:
- Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Việc giao tiếp có thể thực hiện bằng một trong hai cách: thông qua hệ thống các câu lệnh được nhập từ bàn phím hoặc thông qua các đề xuất của hệ thống (bảng chọn, cửa sổ, biểu tượng đồ hoạ ) được điều khiển bằng bàn phím hoặc chuột.
- Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi  ) cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó.
- Tổ chức lưu trữ các thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin 
- Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, đĩa CD  ) để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả.
- Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng ). Phần lớn các HĐH dang sử dụng rộng rãi hiện nay có một số tiện ích liên quan đến mạng máy tính.. Những tiện ích này đã trở thành các thành phần phải có và quan trọng như: dịch vụ kết nối mạng và internet, trao đổi thư điện tử

- Ta đã biết tầm quan trọng của hệ điều hành. Vậy hệ điều hành có những chức năng nào?
- HS nghe giảng
- Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.
- Cung cấp tài nguyên
- Tổ chức lưu trữ các thông tin trên bộ nhớ ngoài.
- Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi
- Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.
2. Các thành phần của hệ điều hành
Mỗi chức năng được một nhóm chương trình trong hệ điều hành đảm bảo thực hiện. Các nhóm chương trình này là các thành phần của hệ điều hành.
Việc xác định các thành phần của 1 HĐH phụ thuộc vào cách chi tiết hoá các chức năng của nó và không ảnh hưởng đến việc khai thác hệ thống
- HS trả lời theo ý hiểu.
- Học sinh nghe giảng và ghi bài.
4.Củng cố:
- Em hãy trình bày các chức năng của hệ điều hành?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nhắc nhở học sinh học bài.
- Làm các bài tập trong SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.
Ngày soạn: / /2015
Ngày dạy:....../ /2015
Tiết 22. 
Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Kiến thức:
 Học sinh hiểu cách phân loại hệ điều hành 
2.Kỹ năng: 
HS trình bày được các loại hệ điều hành và cho được ví dụ về từng loại hệ điều hành.
3.Thái độ:
 Học sinh nghiêm túc học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Em hãy nêu chức năng chính của HĐH?
3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Phân loại hệ điều hành.
 Hệ điều hành có 3 loại chính sau:
- Đơn nhiệm một người dùng: Trong hệ điều hành này, các chương trình phải được thực hiện làn lượt. Mỗi lần làm việc chỉ có một người được đăng nhập hệ thống. VD: MS – DOS.
- Đa nhiệm một người dùng: Hệ điều hành loịa này chỉ cho phép một người được đăng nhập hệ thống nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình. HĐH này khá phức tạp và đòi hỏi máy phải có bộ xử lí đủ mạnh . Ví dụ: Windows 95 .
- Đa nhiệm nhiều người dùng: HĐH loại này cho phép nhiều người được đồng thời đăng nhập hệ thống. Hệ thống có thể thực hiện đồng thời nhiều chương trình. HĐH loại này phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lý mạnh, bộ nhớ trong lớn. VD: Windows 2000 Server.
- GV treo bảng phụ ghi 3 loại hệ điều hành chính.
- Yêu cầu HS đọc tên 3 hệ điều hành chính.
- Giáo viên nhắc lại các hệ điều hành. 
- HS đọc.
- Đơn nhiệm một người dùng
- Đa nhiệm một người dùng
- Đa nhiệm nhiều người dùng 
Hoạt động 2. Kiểm tra 15’
Giáo viên phát đề cho HS 
GV thu bài
HS thực hiện
4.Củng cố:
- Em hãy nêu các chức năng chính của hệ điều hành.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nhắc nhở học sinh học bài.
- Làm các bài tập trong SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.
Ngày soạn:
Ngày dạy :
Tiết 23. 
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1.Kiến thức:
HS hiểu khái niệm tập tin, thư mục. 
2.Kỹ năng: 
HS biết được các thao tác chính với thư mục và tập tin.
3.Thái độ: 
HS nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên : soạn giáo án, máy chiếu
 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Câu 1: Em hãy nêu các loại HĐH?
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. tập tin
- Tập tin có thể là: 
+ Các tập tin hình ảnh.
+ Các tập tin văn bản.
+ Các tập tin âm thanh.
+ Các chương trình.
-Thành phần của tập tin bao gồm: Phần tên và phần mở rộng. Chúng cách nhau bởi dấu chấm, phần mở rộng không nhất thiết phải có và được dùng để nhận biết kiểu tập tin.
- Một em cho cô biết tập tin là gì?
- Tập tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc là rất lớn chứa nội dung của cả quyển sách dày.
- Vậy tập tin có thể là gì?
- Giáo viên nhận xét
- Các thành phần của tập tin bao gồm những gì?
- Giáo viên nhận xét
- Tập tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên các thiết bị lưu trữ.
+ Các tập tin hình ảnh.
+ Các tập tin văn bản.
+ Các tập tin âm thanh.
+ Các chương trình.
- Tên tập tin gồm phần tên và phần mở rộng phân cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng không nhất thiết phải có và được dùng để nhận biết kiểu tập tin.
Hoạt động 2: Thư mục
- Tương tự như cách sắp xếp sách trong thư viện, hệ điều hành tổ chức các tập tin trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục con. Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau . Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây. Mỗi thư mục có một tên. Thư mục gốc là thư mục được tạo đầu tiên trong đĩa. 
 - Vậy thì các tệp tin trong cùng một thư mục có được giống nhau không?
- Nhận xét: Các tập tin trong cùng thư mục không được giống nhau.
- Học sinh nghe giảng
- HS trả lời
-HS trả lời
2. Thư mục
- Hệ điều hành tổ chức các tập tin trên đĩa thành các thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục con. Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau . Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây. Mỗi thư mục có một tên. Thư mục gốc là thư mục được tạo đầu tiên trong đĩa.
- Đường dẫn là gì?
- HS nghe giảng
3. Đường dẫn
- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thức bằng thư mục hoặc tập tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tập tin tương ứng.
4.Củng cố:
 - Nhắc lại những nội dung chính của bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nhắc nhở học sinh học bài.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.
Ngày soạn:
Ngày dạy :
Tiết 24.
 Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	1.Kiến thức: 
Biết được các thao tác chính với thư mục và tập tin
 2.Kỹ năng: 
 HS thực hành một số thao tác chính với thư mục và tệp tin trên máy
	3.Thái độ: 
 HS nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên: soạn giáo án, máy chiếu
 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Câu 1: Em hãy nêu các loại HĐH?
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4. Các thao tác chính với tập tin và thư mục.
- Các thao tác với thư mục và tập tin:
+ Xem thông tin về các tập tin và thư mục.
+ Tạo mới.
+ Xoá.
+ Đổi tên
+ Sao chép.
+ Di chuyển.
- Các thao tác với thư mục và tập tin:
+ Xem thông tin về các tập tin và thư mục.
+ Tạo mới.
+ Xoá.
+ Đổi tên
+ Sao chép.
+ Di chuyển.
- Giáo viên cho HS đọc đề bài tập 1, 2,4,5
- Gọi HS trả lời miệng bài tập 1, 2,4,5
- Yêu cầu làm bài tập 3 vào bảng nhóm
- Các nhóm trình bày và nhận xét
- HS đọc đề và trả lời miệng bài tập 1, 2,4,5
- Các nhóm làm bài tập 3 vào bảng nhóm
- Các nhóm trình bày và nhận xét
4.Củng cố:
- Nhắc lại những nội dung chính của bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Nhắc nhở học sinh học bài.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
Tiết 25:
 Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1.Kiến thức:
HS biết được các đặc trưng của HĐH Windows, các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows. 
 2.Kỹ năng: 
Thực hiện được trên máy một số thao tác đơn giản như khởi động và thoát máy.
 3.Thái độ: 
Nghiêm túc học tập, hăng hái xây dựng bài. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên : Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Nêu khái niệm tập tin? Khái niệm thư mục?
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Các đặc trưng của hệ điều hành Windows
Các đặc trưng của HĐH Windows:
- Chế độ đa nhiệm.
- Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản giải thích.
- Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ và đa phương tiện, đảm bảo khai thác cvó hiệu quả nhiều loịa dữ liệu khác nhau.
Đảm bảo khả năng làm việc trong môi trường mạng. 
- GV nêu các đặc trưng của HĐH Windows.
- Yêu cầu 1 HS đọc các đặc trưng của HĐH Windows.
- Đưa ra các phiên bản mới hơn của Windows thể hiện các đặc trưng trên ở mức độ tiến bộ hơn.
- HS đọc 
- HS trả lời
2. Một số thao tác đơn giản
a) Khởi động máy
- Để khởi động máy tính cần nhấn nút Power trên thân máy.
- Trên màn hình nền có:
+ Các biểu tượng các thư mục, tập tin, chương trình.
+ My Computer: máy tính của tôi.
+ My Document: Các tài liệu của tôi.
+ Recycle Bin: Thùng rác.
+ Thanh công việc Task bar: chứa nút Start và các chương trình đang mở.
b) thoát máy
- Để thoát máy ta dùng lệnh sau:
+ Start/ Turn Off Computer xuất hiện hộp thoại:
+ Stand by: tạm dừng hệ thống.
+ Turn off: tắt máy.
+ Restart: Khởi động lại máy.
- Em nào đã biết cách khởi động máy tính?
- Cách khởi động máy tính như thế nào?
- Nếu máy tính có nhiều tài khoản người sử dụng cần nhập tên tài khoản và mật khẩu.
- Trong quá trình máy khởi động không sử dụng bàn phím và chuột.
Một số trường hợp máy không khởi động được tiếp và thông báo lỗi thì khi đó cần đọc thông báo và làm theo yêu cầu của máy.
- Em hãy cho biết các thành phần trên màn hình nền?
- Làm thế nào để thoát máy?
- Để khởi động máy tính cần nhấn nút Power trên thân máy.
-HS trả lời
- HS nghe giảng
-HS trả lời
4.Củng cố:
- Giáo viên chốt lại kiến thức trọng tâm của bài
5. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Nhắc nhở học sinh học bài.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
Tiết 26.
BÀI THỰC HÀNH 2:
LÀM QUEN VỚI Windows XP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 1.Kiến thức: 
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
- Làm quen với bảng chọn Start.
2.Kỹ năng:
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows XP.
 3.Thái độ: 
- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, phòng máy tính
 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Vị trí của các nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ làm việc. Tác dụng của chúng
3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đăng nhập phiên làm việc Log On.
- Chọn tên đăng nhập.
- Nhập mật khẩu (nếu cần).
- Nhấn phím Enter.
GV: Thuyết trình và hướng dẫn học sinh các bước thực hành trên máy tính.
HS: Nghe và quan sát trong sách giáo khoa, liên hệ thực trên màn hình máy tính.
HS: Nghe hướng dẫn của giáo viên và quan sát trong sách giáo khoa, liên hệ thực hành trên máy tính.
2.Làm quen với bảng chọn Start
- Khu vực 1: Cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người dùng.
- Khu vực 2: All Programs.
- Khu vực 3: Các phần mềm người dùng hay sử dụng nhất trong thời gian gần đây.
- Khu vực 4: Các lệnh vào/ra Windows.
GV: Giới thiệu các khu vực trong bảng chọn Start, chức năng của các lệnh trong từng khu vực.
HS: Lắng nghe hướng dẫn, quan sát trên máy và thực hành để biết chức năng cụ thể của từng khu vực.
3. Biểu tượng
Các biểu tượng chính trên màn hình nền:
- My Document: Chứa tài liệu của người đăng nhập phiên làm việc.
- My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa.
- Recycle Bin: Chứa các tệp và thư mục đã xoá.
GV: Giới thiệu các biểu tượng trên màn hình nền của máy tính, nội dung của mỗi biểu tượng.
- HS: Nghe và quan sát trên máy.
- Học sinh thực hành trên máy
4.Củng cố:
 - Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học.
- Luyện tập thực hành ở nhà nếu có điều kiện.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:
Ngày dạy :
Tiết 27.
BÀI THỰC HÀNH 2:
LÀM QUEN VỚI Windows XP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Kiến thức: 
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
- Làm quen với bảng chọn Start.
2.Kỹ năng:
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows XP.
 3.Thái độ: 
- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, phòng máy tính
 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Vị trí của các nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ làm việc. Tác dụng của chúng
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4. Cửa sổ
- Kích hoạt một biểu tượng trên màn hình nền. Nhận biết các thành phần chính của cửa sổ.
- Biết được các nút tương ứng để phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ làm việc tương ứng. 
- Di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo thả đến vị trí mong muốn. 
GV: Hướng dẫn học sinh thao tác kích hoạt một biểu tượng trên màn hình nền.
GV: Nhắc lại các nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ.
GV: hướng dẫn học sinh cách di chuyển cửa sổ đến vị trí mong muốn.
HS: Nghe và thực hiện theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Ghi chép lại.
HS: Nghe và ghi nhớ.
HS: Nghe và thực hiện lại thao tác trên máy. 
5. Kết thúc phiên làm việc Log Off
- Nháy chuột vào Start, nháy Log Off, và nháy tiếp vào Log Off một lần nữa.
6. Ra khỏi hệ thống
- Nháy nút Start, chọn Turn Off Computer, chọn Turn Off.
GV: Hướng dẫn học sinh cách kết thúc một phiên làm việc.
GV: Hướng dẫn học sinh cách thoat khỏi hệ thống - tắt máy tính.
HS: Thực hành theo chỉ dẫn.
HS: Thực hành.
4.Củng cố:
 - Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 
 - Luyện tập thực hành ở nhà nếu có điều kiện.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
Tiết 28.
BÀI TẬP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Kiến thức: 
- Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
2.Kỹ năng:
- Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
- Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng.
3.Thái độ: 
- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phòng máy tính
 2.Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Các cách đặt tay ở các hàng phím trên bàn phím.
 ? Khái niệm Hệ điều hành.
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Bài 5 trang 41
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không? Vì sao?
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
Hướng dẫn giải:
 Trước hết học sinh phải nhớ lại kiến thức về thế nào là Hệ điều hành? Như vậy phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.
 Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác.
HS: Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
Bà 2: Bài 6 trang 43
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình.
GV: Ra bài tập và hướng dẫn học sinh cách giải bài.
Hướng dẫn giải:
 Đây là một câu hỏi dạng mở rộng, là học sinh lớp 6 các em có ít kĩ năng với những bài dạng này nên giáo viên cần gợi ý sao cho các em hiểu được tài nguyên máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính.
HS: Nghiên cứu đề bài và làm tại lớp.
Bài 3: Bài 4 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?
Lời giải:
Không. (nếu tính cả đường dẫn).
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
HS: Giải bài.
Bài 4: Bài 2 trang 51
Có cách nào để biết rằng hiện tại em mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Nêu rõ cách nhận biết.
Lời giải:
Mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một nút trên thanh công việc
GV: Ra yêu cầu đề bài, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
HS: Nghiên cứu yêu càu của bài, dựa theo hướng dẫn của giáo viên giải bài.
4.Củng cố:
 - Nhắc lại các kiến thức lý thuyết đã học và các cách làm 1 bài tập Tin học
 5. Hướng dẫn học bài ở nhà:
 - Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị Bài thực hành số 3. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
Tiết 29.
 BÀI THỰC HÀNH 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1.Kiến thức:
- Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP
2.Kỹ năng:
- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục. 
 3.Thái độ: 
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phòng máy tính
 2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại bài cũ chuẩn bị bài mới.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
Hãy nhắc lại các thao tác thoát khỏi hệ thống ?
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Sử dụng My Computer
- Để xem những gì có trên máy tính.
Cách thực hiện: Nháy đúp biểu tượng để mở My Computer.
Cửa sổ My Computer mở ra cho thấy biểu tượng các đĩa và thư mục bên trong.
GV: Các em muốn xem nội dung của My Computer có nghĩa là các em mở My Computer ra.
- Hướng dẫn học sinh cách mở biểu tượng trên màn hình.
HS: Nghe và quan sát trong sách giáo khoa, liên hệ thực hành trên màn hình máy tính.
HS: Quan sát và thực hành theo chỉ dẫn.
2. Xem nội dung đĩa
Cách thực hiện: Nháy đúp vào biểu tượng của ổ đĩa, trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa gồm các tệp và các thư mục con.
GV: Hướng dẫn học sinh cách xem nội dung của ổ đĩa trong máy tính.
HS: Quan sát và thực hành theo chỉ dẫn.
HS: Quan sát và thực hành theo chỉ dẫn.
3. Xem nội dung thư mục
Cách thực hiện: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của thư mục, trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung gồm các tệp và các thư mục con.
GV: Hướng dẫn học sinh cách xem nội dung của các thư mục trong máy tính.
HS: Quan sát và thực hành theo chỉ dẫn.
4.Củng cố
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
- Đánh giá kết quả học tập:
- Rút kinh nghiệm:
5. Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
Tiết 30.
BÀI THỰC HÀNH 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Kiến thức:
Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP
2.Kỹ năng:
- Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
3.Thái độ: 
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
- Có ý thức học tập và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên máy tính.
- Ý thức học tập tốt, tập trung cao độ. Yêu thích bộ môn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, phòng máy tính
 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
 Câu hỏi: Thao tác xem nội dung đĩa và nội dung thư mục.
 3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4. Tạo thư mục mới
Cách thực hiện:
Bước 1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó.
Bước 2: Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, trỏ vào New, trỏ tới Folder rồi nháy chuột.
Bước 3: Gõ tên cho thư mục mới rồi nhấn phím Enter.
GV: Các dữ liệu, chương trình và các tệp tin trong máy tính cần được tổ chức hợp lí và có nơi để lưu giữ chúng, bởi vậy chúng ta có thể tạo ra các thư mục để đáp ứng các yêu cầu này.
GV: H

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_7.docx