Giáo án Tin học khối 7 - Tuần 35: Ôn tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Ôn lại tất cả kiến thức đ học ở học kì 2.

2. Kỹ năng:

 Thực hiện được các thao tác làm việc với bản tính.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

- Giáo án, SGK, ti liệu, my tính.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, xem lại nội dung đ học ở học kì 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 6 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tuần 35: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 35
Ngày soạn:27 /04/2016
Tiết:67
Ngày dạy: 29/04/2016
ƠN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Ơn lại tất cả kiến thức đã học ở học kì 2.
2. Kỹ năng:
 Thực hiện được các thao tác làm việc với bản tính.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, xem lại nội dung đã học ở học kì 2.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
* Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
38’
Câu 1: 
* Chọn phơng tiếng việt.
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần định dạng.
B2: Nháy chọn nút lệnh Font → Chọn phơng tương ứng với bảng mã.
* Thay đổi cỡ chữ, kiểu, màu chữ.
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần định dạng.
B2: - Nháy chọn nút lệnh 
 + Font size → chọn cỡ chữ
 + B: Kiểu chữ đậm
 + I: Kiểu chữ nghiêng
 + U: Kiểu chữ gạch chân
 + Font color → Chọn màu chữ
Câu 2: 
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần định dạng.
B2: Sử dụng các nút lệnh.
 - Left: Căn thẳng lề trái
 - Right: Căn thẳng lề phải
 - Center: Căn giữa
 - (Merge and center): Trộn ơ và căn dữ liệu vào giữa
Câu 3: 
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần định dạng.
B2: Sử dụng các nút lệnh.
 - (Increase Decimal): Tăng chữ số phần thập phân
 - (Decrease Decimal): Giảm chữ số phần thập phân
* Định dạng phần trăm ()
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần định dạng.
B2: Nháy chọn nút lệnh 
Câu 4: * Tơ màu nền.
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần tơ màu..
B2: Nháy chọn nút lệnh Fill color → Chọn màu 
* Kẻ đường biên.
B1: Chọn ơ hoặc khối ơ cần kẻ đường biên..
B2: C1) Nháy chọn nút lệnh Border → Chọn All Border
 C2) Format → Chọn Cells → Chọn Border
 - Chọn kiểu nét kẻ ở khung Style
 - Chọn màu ở Color
 - Nháy chọn Outline và Inside → OK
Câu 5: 
Kết quả 1,52+2,61= 4,13 Þ Kết quả hiển thị ở ơ C1= 4 vì ơ C1 đã được định dang là số nguyên
Câu 6: * Xem trang tính trước khi in
Nháy chọn nút lệnh Print Preview → xem
 * Điều chỉnh ngắt trang.
Nháy phải chuột tại vị trí cần ngắt trang → Insert page Break
* Huỷ ngắt trang. Nháy phải chuột trong vùng dữ liệu → chọn Reset All page Break
* In: C1) Nháy chọn nút lệnh Print
 C2: File → Print → OK
Câu 7: 
B1: File → Page Setup 
B2: Thiết đặt 
 - Page: Hướng trang
 - Margins: Đặt lề trang 
B3: OK
Câu 1: Định dạng trang tính
* Chọn phơng chữ tiếng việt
* Chọn cỡ, kiểu, màu chữ.
Câu 2: Căn lề trong ơ tính 
Câu 3: - Tăng hoặc giảm chữ số phần thập phân
- Định dạng 
Câu 4: - Tơ màu nền và kẻ đường biên
Câu 5: Giả sử ơ A1=1,52; B1=2,61
* Định dạng ơ C1 là số nguyên. Nếu ơ C1 cĩ cơng thức là =A1+B1 thì kết quả hiển thị sẽ như thế nào?
Câu 6: 
Trình bày và in trang tính
Câu 7: 
 Đặt lề và hướng trang in
- Thực hiện theo yêu cầu
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát và ghi chép.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Nhắc lại nội dung chính
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Dặn dò : 	(1’)
 Chuẩn bị nội dung cho tiết ơn tập tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
GIÁO ÁN
Tuần: 35
Ngày soạn: 27/04/2016
Tiết:68
Ngày dạy: 29/04/2016
ƠN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 Ơn lại tất cả kiến thức đã học ở học kì 2.
2. Kỹ năng:
 Thực hiện được các thao tác làm việc với bản tính.
3. Thái độ:
	Nghiêm túc, có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
- Giáo án, SGK, tài liệu, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, xem lại nội dung đã học ở học kì 2.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Giảng bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
38’
Câu 1: 
B1: Nháy chuột vào một ơ của cột cần sắp xếp dữ liệu
B2: Nháy chọn nút lệnh. - Sort Ascending: Tăng dần
 - Sort Descending: Giảm dần
Câu 2: * Tạo chế độ lọc.
B1: Nháy chuột vào một ơ trong vùng dữ liệu.
B2: Data → Filter → Auto Filter
* Huỷ chế độ lọc.
Data → Filter → huỷ dấu tích trước Auto Filter
* Hiện lại bảng nguồn. Data → Filter → chọn Show All
Câu 3: B1: Tạo chế độ lọc
B2: Nháy chọn nút ở tiêu đề cột cần lọc → chọn Top 10
B3: - Chọn 4 và chọn Top (giá trị lớn nhất), Bottop (giá trị nhỏ nhất) → OK
Câu 4: B1: Tạo bảng dữ liệu
B2: Nháy chuột vào một ơ trong vùng dữ liệu
B3: Nháy chọn nút lệnh Chart wizard → chọn kiểu biểu đồ
B4: Chọn Next → thêm thơng tin chú thích cho biểu đồ → chọn Next → chọn Finish
Câu 5: * Thay đối dạng biểu đồ
 Nháy chuột chọn biểu đồ cần thay đồi → Chart Type trên thanh cơng cụ Chart → chọn lại dạng biểu đồ
* Xố biểu đồ. Nháy chọn biểu đồ cần xố → gõ phms Delete
Câu 6: * Toolkit Math.
- Tính tốn biểu thức. Simplify Biểu thức → gõ Enter
- Vẽ đồ thị. Plot hàm số → gõ Enter
- Tính tốn với đa thức. Expand đa thức → gõ Enter
- Giải phương trình đại số. Solve phươngtrình tênbiển
Ví dụ: Solve 3*x +1 = 0 x
- Làm sạch cửa sổ vẽ đồ thị gõ tại dịng lệnh Clear → gõ Enter
- Đặt nét vẽ. Penwirh độ dày (ví dụ: 4)
- Đặt màu cho nét vẽ. Pendcolor màu.
* Học vẽ hình học động với Geogebra.
 Cơng cụ di chuyển; cơng cụ tạo điểm; cơng cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng; cơng cụ tạo mối quan hệ hình học; cơng cụ tạo đa giác; cơng cụ tạo hình trịn
Câu 1: 
Nêu cách sắp xếp dữ liệu
Câu 2: 
* Tạo chế độ lọc
* Huỷ chế độ lọc
* Hiện lại bảng nguồn
Câu 3: 
Lọc ra 4 hàng cĩ giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
Câu 4: 
 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Câu 5: 
* Thay đổi dạng biểu đồ
* Xố biểu đồ
Câu 6: 
Làm việc với phần mềm học tập
* Toolkit Math
* Học vẽ hình học động với Geogebra
- Thực hiện theo yêu cầu
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát và ghi chép.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
5’
Hoạt động 3: Củng cố
- Nhắc lại nội dung chính
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Dặn dò : 	(1’)
 Chuẩn bị cho kì thi cuối năm .
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35 tiet 3738.doc