Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

I./ Mục tiêu:

1./ Kiến thức:

-Bước đầu hiểu khái niệm tệp, thư mục, đĩa, đường dẫn.

-Biết vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lý thông tin trên máy tính.

-Hiểu cấu trúc cây thư mục.

-Biết các thao tác chính với tệp và thư mục.

2./ Kĩ năng:

-Phân biệt thư mục, tệp tin, nhận biết thư mục và chức năng của thư mục.

3./ Thái độ:

-Tìm hiểu tổ chức thông tin trong máy tính, nghiêm túc học tập.

II./ Chuẩn bị:

1./ Giáo viên: bài giảng điện tử, máy chiếu, mô hình tổ chức thông tin.

2./ Học sinh: Sách, vở, bài cũ.

III./ Hoạt động dạy học:

 

doc 7 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 2659Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
Môn: Tin 6
Ngày soạn:
01 / 11 / 2012
Tiết:
23
Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (t2)
I./ Mục tiêu: 
1./ Kiến thức: 
-Bước đầu hiểu khái niệm tệp, thư mục, đĩa, đường dẫn.
-Biết vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lý thông tin trên máy tính.
-Hiểu cấu trúc cây thư mục.
-Biết các thao tác chính với tệp và thư mục..
2./ Kĩ năng:
-Phân biệt thư mục, tệp tin, nhận biết thư mục và chức năng của thư mục.
3./ Thái độ:
-Tìm hiểu tổ chức thông tin trong máy tính, nghiêm túc học tập.
II./ Chuẩn bị:
1./ Giáo viên: bài giảng điện tử, máy chiếu, mô hình tổ chức thông tin.
2./ Học sinh: Sách, vở, bài cũ.
III./ Hoạt động dạy học:
1./ Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp.
2./ Kiểm tra bài cũ: (4’)
3./ Giảng bài mới:
a./ Giới thiệu bài: (1’)
b./ Tiến trình tiết dạy:
TG
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
Nội dung:
16’
HĐ1: Thư mục:
Giới thiệu chung:
-Tìm hiểu về thư mục:
-Giới thiệu chung về tổ chức thông tin trong máy tính, tệp, thư mục.
-Phân tích ví dụ 1.
-Ví dụ 2:
Tổ chức thảo luận nhóm sắp xếp mô hình tổ chức thông tin (đồ dùng dạy học) 
-Phân tích, tổng hợp kết quả, kết luận.
=> Thư mục là gì?
-Có những loại thư mục nào trong máy tính?
-Minh họa một số ví dụ về thư mục mẹ, thư mục con và thư mục gốc bằng cây thư mục.
-Liên hệ thực tế (nếu cần)
-Quan sát, theo dõi, lắng nghe, tham gia ý kiến.
-Quan sát, theo dõi, lắng nghe, tham gia ý kiến.
-Thảo luận nhóm và thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
-Thư mục: Là không gian trên thiết bị lưu trữ dùng để chứa các tệp tin và thư mục khác. Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng vào nhau gọi là tổ chức hình cây.
-Thư mục Gốc : là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
-Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa các thư mục con bên trong.
-Thư mục Con: là thư mục bên trong thư mục Mẹ.
-Thư mục: Là không gian trên thiết bị lưu trữ dùng để chứa các tệp tin và thư mục khác. Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng vào nhau gọi là tổ chức hình cây.
-Thư mục Gốc : là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
-Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa các thư mục con bên trong.
-Thư mục Con: là thư mục bên trong thư mục Mẹ.
* Chú ý : 
-Các Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ thì không được trùng tên nhau và tên của thư mục không có phần mở rộng.
-Các Tệp tin trong cùng một thư mục thì không được trùng tên nhau.
-Thư mục mà không chứa thư mục con và tệp tin nào được gọi là thư mục rỗng.
8’
HĐ2: Đường dẫn:
-Hướng dẫn phân tích ví dụ 1: “hồ sơ học sinh”
-Ví dụ 2: Minh họa trực quan hình ảnh cây thư mục và đường dẫn trong máy tính.
-Có thể phân tích mô hình tổ chức thông tin trong ví dụ trước để tìm hiểu về đường dẫn.
-Đường dẫn là gì?
-Đường dẫn dùng để làm gì?
-Quan sát ví dụ 1, tham gia ý kiến, thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
-Quan sát ví dụ 2, tham gia ý kiến, thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
-Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ 1 thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp tin tương ứng.
-Đường dẫn dùng để chỉ ra vị trí của tệp tin hoặc thư mục có trên đĩa.
-Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ 1 thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp tin tương ứng.
-Đường dẫn dùng để chỉ ra vị trí của tệp tin hoặc thư mục có trên đĩa.
*Ví dụ:
 D:\KHOI6\ Van.doc
14’
HĐ3: Bài tâp củng cố:
4./ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’)
Các em về học bài, trả lời các câu hỏi SGK, SBT và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
IV./ Rút kinh nghiệm bổ sung:
...
-------------------------------- & --------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (3).doc