Giáo án môn Tin học lớp 6 - Tiết 51: Bài tập

BÀI TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Ôn tập lại các kiến thức về soạn thảo văn bản đã học.

2. Kỹ năng:

- Nắm những các thao tác định dạng và chỉnh sửa văn bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, sgk, bài tập.

- Học sinh: Học bài ở nhà và ôn lại các bài đã học

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số. (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 692Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Tiết 51: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 27
Ngày soạn:15/03/2017
Tiết: 51
Ngày dạy:18/03/2017
BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Ôn tập lại các kiến thức về soạn thảo văn bản đã học.	
2. Kỹ năng:
- Nắm những các thao tác định dạng và chỉnh sửa văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, sgk, bài tập.
- Học sinh: Học bài ở nhà và ôn lại các bài đã học
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
Mục tiêu: Nắm lại kiến thức đã học trong chương IV
21’
- GV phổ biến NỘI DUNG bài tập cho học sinh
- HS chép nội dung bài tập 
Bài 13:
 - Khởi động Word
 - Mở văn bản
 - Lưu văn bản
Bài 14:
 - Qui tắc gõ văn bản trong Word
 - Kiểu gõ VNI và TELEX
Bài 15.
 - Chọn, di chuyển, sao chép
Bài 16; bài 17.
Công dụng tất cả các nút lệnh đã học
Hoạt động 2: Ôn tập
Mục tiêu: HS nắm lại các thao tác căn bản trong soạn thảo văn bản
22’
* Ôn tập thao tác cơ bản
- Yêu cầu HS nhắc lại các cách khởi động Word, Lưu văn bản, mở văn bản
- Qui tắc gõ văn bản trong Word?
- Cách gõ tiếng việt trong Word theo 2 kiểu TELEX và VNI
* Ôn tập các thao tác định dạng văn bản
- Mở 1 đoạn văn chiếu lên màn Hình và gọi HS thực hiện các thao tác định dạng văn bản theo yêu cầu của giáo viên.
- Giải bài tập trong SGK
- Nhắc lại 2 cách khởi động Word, Lưu văn bản, mở văn bản
- Nhăc lại qui tác gõ dấu câu, dấu ngoặc 
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
* Các thao tác cơ bản
- Gõ đoạn văn bản tiếng Việt theo kiểu TELEX
* Các thao tác định dạng
- Thực hiện các thao tác căn lề, chọn phông chữ
4. Củng cố: (4 phút)
- Nhắc lại các thao tác mở, lưu văn bản.
- Quy tắc gõ dấu trong tiếng việt.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Xem lại kiến thức đã học để kiểm tra 1 tiết.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 27
Ngày soạn: 15/03/2017
Tiết:52
Ngày dạy: 18/03/2017
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học trong chương IV
2. Kỹ năng: HS có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học để làm bài 
3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra.
II. Chuẩn bị:
- GV: Xác định kiến thức cần kiểm tra.
- HS: Ôn lại kiến thức đã học
III. Tiến trình lên lớp:
1.Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số. (1’)
2.Kiểm tra: 
3.Bài mới: Tiến hành kiểm tra 1 tiết
IV. Ma trận đề:
Nội dung
Cấp độ nhận thức
Tổng điểm
Biết
Hiểu
VD thấp
VD cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 13
Câu 1
0,5đ
Câu 9
1,5đ
2,0đ
Bài 14
Câu 11
3,0đ
Câu 3
0,5đ
Câu 5
0.5đ
4,0đ
Bài 15
Câu 10
1,5đ
Câu 7,8
1,0đ
2,5đ
Bài 16
Câu 4
0,5đ
Câu 6
0.5đ
1,0đ
Bài 17
Câu 2
0,5đ
0,5đ
Tổng điểm
4.0đ
3.0đ
2.0đ
1.0đ
10đ
V. KIỂM TRA 1 TIẾT 
A. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn phương án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào a, b, c hoặc d 
 1. Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh: 
	a. (Save)	 b. (New)	c. (Open)	d. (Cut)
 2. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
	a. 	b. 	c. 	d. 
 3. Các thành phần cơ bản của văn bản là:
	a. Kí tự, dòng, đoạn	b. Kí tự, dòng, đoạn, trang 
c. Kí tự, dòng	d. Dòng, đoạn, trang 
 4. Định dạng ký tự gồm các tính chất phổ biến là:
a. Phông chữ, kiểu chữ	b. Kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc
	c. Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ	d. Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc
 5. Từ nào sau đây đúng khi gõ từ “trường học” bằng kiểu Telex?
a. tru7o72ng ho5c	b. Truwowfng hojc
c. truwowfnghojc	d. Trwuwofng hojc
 6. Để định dạng chữ “Nhà trường” thành “Nhà trường “ ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 
a. và 	 b. và 	 c. và 	d. và 
 7. Để xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo ta dùng phím
a. Spacebar	b. Enter	c. Backspace	d. Delete
 8. Để di chuyển phần văn bản ta đánh dấu phần văn bản đó và dùng nút lệnh:
	a. Copy	b. Print	c. Cut 	 	d. Close
B. Tự luận (6 điểm).
9. Nêu các bước lưu văn bản?
Nêu các bước sao chép văn bản?
11. Em hãy hoàn thành kiểu gõ TELEX trong bảng dưới đây?
Để có chữ
Em gõ kiểu Telex
Để có dấu
Em gõ kiểu Telex
â
Sắc(/)
ă
Huyền(\)
ơ
Hỏi(?)
ê
Ngã(~)
ô
Nặng(.)
ư
đ
VI. Đáp án
 	A. Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
a
a
b
d
b
c
c
c
B. Phần tự luận:
Câu 9: Để lưu văn bản ta nháy nút lệnh Save trên thanh công cụ hoặc vào File/Save rồi thực hiện các bước sau: (1,5đ)
	+ Loock in: Chọn ổ đĩa lưu tệp tin
	+ File name: Gõ tên tệp tin cần lưu
	+ Nháy nút Save để lưu
Câu 10: Để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác ta thực hiện: (1,5đ)
	+ Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút lệnh Copy trên thanh công cụ hoặc vào Edit/Copy
	+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ hoặc Edit/Paste.
Câu 11: Em hãy hoàn thành kiểu gõ TELEX trong bảng dưới đây? (3đ)
Để có chữ
Em gõ kiểu Telex
Để có dấu
Em gõ kiểu Telex
â
aa
Sắc(/)
S
ă
aw
Huyền(\)
F
ơ
ow
Hỏi(?)
R
ê
ee
Ngã(~)
X
ô
oo
Nặng(.)
J
ư
uw
đ
dd
VII. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 51-52.doc