Giáo án Tin học 6 - Tiết 29 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết thực hiện đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

2. Kĩ năng: Thực hiện được đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Để rèn luyện các thao tác với tệp tin ta vào nội dung bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 29 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/12/2017
Ngày dạy: 23/12/2017
Tuần: 15
Tiết: 29
BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết thực hiện đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.
2. Kĩ năng: Thực hiện được đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
	Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới: 
* Hoạt động khởi động: Để rèn luyện các thao tác với tệp tin ta vào nội dung bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Tìm hiểu đổi tên tệp tin, xóa tệp tin.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách đổi tên thư mục?
+ GV: Để đổi tên tệp cũng tương tự như đổi tên thư mục.
+ GV: Vậy có thể thực hiện đổi tên theo cách nào?
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thử thực hiện các thao tác trên theo các bước đã được tìm hiểu.
+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em thực hiện còn yếu chưa tốt.
+ HS: Nhắc lại kiến thức cũ đã được thực hành.
+ HS: Chú ý lắng nghe. Thực hiện các thao tác theo yêu cầu.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Nháy chuột vào tên của tệp.
2. Nháy chuột vào tên của tệp một lần nữa.
3. Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.
+ HS: Thực hiện lại các thao tác các em còn yếu.
a. Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin. 
* Đổi tên tệp tin:
Bước 1: Nháy chuột vào tên của tệp tin.
Bước 2: Nháy chuột vào tên một lần nữa.
Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
* Xóa tệp tin:
- Ấn phím Delete trên bàn phím.
- Nháy chuột phải à chọn Delete.
Hoạt động 2: (14’) Tìm hiểu sao chép tệp tin vào thư mục khác.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách xóa thư mục.
+ GV: Để xoá tệp tin ta thực hiện tương tự như xoá thư mục.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày các bước thực hiện.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Tệp tin sau khi bị xoá sẽ được đưa vào đâu.
+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.
+ HS: Nhắc lại kiến thức cũ đã được thực hành.
+ HS: Thực hiện các bước sau:
1. Chọn tệp tin cần sao chép, nháy nút phải chuột.
2. Nháy vào lệnh Copy.
3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được sao.
4. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn lệnh Paste.
+ HS: Tệp tin bị xoá sẽ được đưa vào thùng rác Recycle Bin.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.
b. Sao chép tệp tin vào thư mục khác.
- Các bước thực hiện:
1. Chọn tệp tin cần sao chép, nháy nút phải chuột.
2. Nháy vào lệnh Copy.
3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được sao.
4. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn lệnh Paste.
Hoạt động 3: (14’) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
+ GV: Sắp xếp HS ngồi vào máy tính.
+ GV: Hướng dẫn HS các thao tác thực hành.
+ GV: Làm thể nào để khởi động My Computer.
+ GV: Yêu cầu các HS thực hiện.
+ GV: Làm thế nào để di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Chỉ ra cho các em các lỗi trong quá trình thực hiện.
+ GV: Thao tác mẫu hướng dẫn HS thực hiện
+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét cách thực hiện.
+ GV: Quan sát các em thực hiện, sửa chữa các sai sót của các em.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em thực hiện còn yếu chưa tốt.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ GV: Chuyển ý.
+ HS: Khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện dưới hướng dẫn của GV.
+ HS: Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình.
+ HS: Các bước thực hiện:
1. Chọn tệp tin cần di chuyển, nháy nút phải chuột.
2. Nháy vào lệnh Cut.
3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được di chuyển.
4. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn lệnh Paste.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát bạn thực hiện cho nhận xét.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Hoàn thiện các thao tác theo mẫu của GV.
+ HS: Thực hiện lại các thao tác các em còn yếu.
+ HS: Chú ý lắng nghe bài.
+ HS: Thực hiện yêu cầu.
c. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.
- Các bước thực hiện:
1. Chọn tệp tin cần di chuyển, nháy nút phải chuột.
2. Nháy vào lệnh Cut.
3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được di chuyển.
4. Nháy chuột phải lên vùng trống, chọn lệnh Paste.
4. Củng cố:
 	- Củng cố trong nội dung bài học.
5. Dặn dò: (1’)
- Xem phần tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 15 tiet 29_12224505.doc