Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6. Học gõ mười ngón

I/ Mục tiêu: Giúp HS thực hiện được việc gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.

 Rèn kĩ năng và thao tác dứt khoát trong việc gõ phím.

 HS phân biệt được các phím chức năng và các phím soạn thảo.

 Tập cho HS ngồi và nhìn đúng tư thế.

II/ Chuẩn bị: GV chuẩn bị 1 bàn phím để giới thiệu cho HS

III/ Tiến trình dạy học:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 908Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6. Học gõ mười ngón", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11 – 12 - Bài: HỌC GÕ PHÍM 10 NGÓN
I/ Mục tiêu: Giúp HS thực hiện được việc gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
	 Rèn kĩ năng và thao tác dứt khoát trong việc gõ phím.
	 HS phân biệt được các phím chức năng và các phím soạn thảo.
	 Tập cho HS ngồi và nhìn đúng tư thế.
II/ Chuẩn bị: GV chuẩn bị 1 bàn phím để giới thiệu cho HS
III/ Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng 
HĐ1:GV giới thiệu về bàn phím:
Hàng phím trên cùng là hàng phím số.
Tiếp theo là hàng phím trên
Hàng phím thứ 3 từ trên xuống là hàng phím cơ sở.
Hàng phím thứ tư là hàng phím dưới .
Hàng phím cuối cùng là hàng phím chứa phím cách.
Gọi 1 em nhắc lại tên các hàng phím.
Gọi 1 em nhận xét. 
Giới thiệu cho HS biết được hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất. Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J. Đây là 2 phím dùng làm vị trí đặt 2 ngón tay trỏ.
Giới thiệu lại bàn phím rồi gọi: 1 em nêu lên các phím cơ sở .
GV nhận xét 
1 em nêu lại các phím có trên hàng phím trên.
GV nhận xét.
1 em nêu lại các phím có trên hàng phím dưới .
GV nhận xét
1 em nêu lên các phím có trên hàng phím chứa phím cách.
GV nhận xét
1 em nêu lên các phím có trên hàng phím số.
GV nhận xét.
GV giới thiệu các phím điều khiển, phím đặc biệt.
Caps Lock: in hoa chữ 
Tab: di chuyển con trỏ đi 1 đoạn 
Enter: xuống dòng
Backspace: Xoá kí tự bên trái gần nhất
Shift: Nhấn giữ đồng thời phím Shift và 1 kí tự chữ bất kì sẽ cho chữ hoa.
Spacebar: 1 kí tự trắng 
GV đưa ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.
HĐ2: GV tập cho HS cách đặt tay lên bàn phím và tư thế ngồi trước máy vi tính:
GV vẽ hàng phím cơ sở lên bảng và đặt tay làm mẫu để HS chú ý.
+ GV giới thiệu cách gõ khi gõ thật lên bàn phím:
-Đầu tiên cho các em nhìn vào bàn phím để gõ cho quen mặt phím.
-Gõ phím nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
-Mỗi ngón tay chỉ gõ 1 số phím nhất định.
+GV giới thiệu tư thế ngồi:
-Em ngồi thẳng lưng, đầu thẳng không ngửa ra sau, không cúi về trước.
-Mắt nhìn thẳng vào màn hình .
-Đặt bàn phím ở vị trí trung tâm, 2 tay thả lỏng trên bàn phím.
GV đặt bàn phím thật lên bàn và ngồi đúng tư thế để làm mẫu cho HS. 
GV đặt bàn phím ở 1 số bàn để các em làm quen và tập theo.
HS nhìn lên bàn phím theo sự chỉ dẫn của GV.
HS trả lời .
HS nhận xét
Nhìn vào bàn phím
HS nhắc lại các phím có trên hàng phím cơ sở.
1 HS nhận xét
HS trả lời
1 HS nhận xét
HS trả lời
1 HS nhận xét
HS trả lời
1 HS nhận xét
1 HS trả lời
1 HS nhận xét
HS ghi vào vở
HS ghi vào vở
HS làm quen và tập theo.
I/Giới thiệu về bàn phím:
1.Các hàng phím có trên bàn phím.
-Hàng phím số
-Hàng phím trên
-Hàng phím cơ sở
-Hàng phím dưới 
-Hàng phím chứa phím cách.
2/ 1 số phím đặc biệt, phím điều khiển:
Caps Lock
Tab
Enter
Backspace
Shift
Spacebar
Ví dụ: Hoa lan
Để có Hoa lan như ví dụ ta phải gõ:
Nhấn đồng thời Shift+h đánh tiếp oa spacebar lan
II/ Cách đặt tay lên bàn phím và tư thế ngồi trước bàn máy:
1/ Cách đặt tay lên bàn phím và cách gõ:
-Đặt 2 bàn tay lên hàng phím cơ sở, 2 ngón tay trỏ ở 2 phím có gai F và J.
-Gõ nhẹ nhàng và dứt khoát.
2/ Tư thế ngồi trước bàn máy:
-Mắt nhìn thẳng vào màn hình.
-Hai tay thả lỏng trên bàn phím 
-Ngồi thẳng lưng 
IV. Củng cố - Dặn dò: 
	- GV gọi học sinh nhắc lại vị trí hàng phím cơ sở
Học bài cũ, chuẩn bị bài mới
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Học gõ mười ngón.doc