Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

1. MỤC TIÊU

 1.1 Kiến thức

 - HS Hiểu Cách phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.

 - HS Biết: khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.

 2.1 Kỹ năng

 - Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.

 3.1 Thái độ

 - Nghiêm túc, chú ý lắng nghe.

2. TRỌNG TÂM:

- Đặt vấn đề học sinh trao đổi

- Đọc sách giáo khoa và phát biểu tổng kết

3. CHUẨN BỊ:

 3.1 Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)

 3.2 Học sinh: sách, tập, viết.

 

docx 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:..................... 
Tuần:
 	Tiết 3 - Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. MỤC TIÊU
	1.1 Kiến thức
	- HS Hiểu Cách phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.
	- HS Biết: khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.
	2.1 Kỹ năng
	- Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
	3.1 Thái độ
	- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe.
2. TRỌNG TÂM:
Đặt vấn đề học sinh trao đổi
Đọc sách giáo khoa và phát biểu tổng kết	
3. CHUẨN BỊ:
	3.1 Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
	3.2 Học sinh: sách, tập, viết.
4. TIẾN TRÌNH
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
	- Kiểm tra sĩ số.
	4.2 Kiểm tra miệng
	- Câu 1: Em hãy cho biết thông tin là gì? Nêu một ví dụ về thông tin
	- Câu2: Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ của tin học là gì? Tìm những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.
4.3 Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
1. Các dạng thông tin cơ bản
 Em nào hãy nhắc lại khái niệm thông tin?
 - Phát vấn học sinh về những dạng thông tin quen biết 
- Thông tin quanh ta hết sức phong phú và đa dạng. Nhưng ta chỉ quan tâm tới ba dạng thông tin cơ bản và cũng là ba dạng thông tin chính trong tin học, đó là: Văn bản, âm thanh và hình ảnh.
 Trong tương lai có thể máy tính sẽ lưu trữ và xử lí được các dạng thông tin ngoài ba dạng cơ bản nói trên.
2. Biểu diễn thông tin
 - Mỗi dân tộc có hệ thống chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản.
- Để tính toán, chúng ta biểu diễn thông tin dưới dạng các con số và kí hiệu toán học.
- Để môt tả một hiện tượng vật lí, các nhà khoa học có thể sử dụng các phương trình toán học.
- Các nốt nhạc dùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể,
 Qua các ví dụ, em có nhận xét như thế nào về biểu diễn thông tin?
 Lưu ý: cùng một thông tin có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau
 * Vai trò của biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao thông tin thu nhận được. Mặt khác thông tin cần được biểu diễn dưới dạng có thể “tiếp nhận được” (đối tượng nhận thông tin có thể hiểu và xử lí được)
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
 - Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. 
Ví dụ: Người khiếm thính thì không thể dùng âm thanh, với người khiếm thị thì không thể dùng hình ảnh.
 - Đối với máy tính thông dụng hiện nay được biểu diễn với dạng dãy bít và dùng dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản
- Thuật ngữ dãy bit có thể hiểu nôm na rằng bit là đơn vị (vật lí) có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không.
- Dữ liệu là dạng biểu diễn thông tin và được lưu giữ trong máy tính.
- Thông tin cần biến đổi như thế nào để máy tính xử lý được.
1. Các dạng thông tin cơ bản
- Ba dạng thông tin cơ bản là văn bản, hình ảnh và âm thanh.
2. Biểu diễn thông tin
 * Biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin đó dưới dạng cụ thể nào đó.
 * Vai trò củ biểu diễn thông tin
- Thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều cách thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
- Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính.
- Để máy tính có thể xử lí, thông tín cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố
Hãy nêu các dạng cơ bản của thông tin, mỗi dạng cho một ví dụ:
 - Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thữ tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?
- Nêu một vài ví dụ minh hoạ việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau
- Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? 
- Học sinh tìm hiểu các ví dụ và dưa ra nhận xét về biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin đó dưới dạng cụ thể nào đó.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học
- Đối với bài học ở tiết này: Cho thêm ví dụ của các bài tập, xem lại nội dung bài.
- Đối với bài học ở tiết sau: xem trước bài 3
5. RÚT KINH NGHIỆM
-Noäi dung:
-Phöông phaùp:
-Ñoà duøng daïy hoïc:
6. PHỤ LỤC
▬►☺◄▬

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.docx