Phân phối chương trình lớp 6 THCS môn Tin Học

Tiết- 1, 2 Bài 1: Thông tin và tin học

Tiết- 3, 4, 5 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

 Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính

Tiết- 6, 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

Tiết- 8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tiết-9, 10 Bài 5: Luyện tập chuột bằng phần mềm Mouse Kills

 Chủ đề: Học gõ mười ngón

Tiết- 11 Bài 6: Học gõ mười ngón

Tiết- 12 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón

Tiết- 13, 14 Bài thực hành 2: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 740Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình lớp 6 THCS môn Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN TIN HỌC
	Cả năm	: 35 tuần x 2 tiết/tuần	= 70 tiết
	Học kỳ I	: 18 tuần x 2 tiết/tuần	= 36 tiết
	Học kỳ II	: 17 tuần x 2 tiết/tuần	= 34 tiết
HỌC KỲ 1
CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết- 1, 2	Bài 1: Thông tin và tin học
Tiết- 3, 4, 5	Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
	Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Tiết- 6, 7	Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Tiết- 8	Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP
Tiết-9, 10	Bài 5: Luyện tập chuột bằng phần mềm Mouse Kills
	Chủ đề: Học gõ mười ngón
Tiết- 11	Bài 6: Học gõ mười ngón
Tiết- 12	Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón
Tiết- 13, 14	Bài thực hành 2: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười 	ngón
Tiết- 15, 16	Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Tiết- 17	Kiểm tra (1 tiết)
CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH
Tiết- 18, 19	Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành
Tiết- 20, 21 	Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
Tiết- 22, 23, 24	Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
	Bài 12: Hệ điều hành Windows
Tiết-25, 26	Bài thực hành 3: Làm quen với Windows XP
Tiết- 27, 28	Bài thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows XP
Tiết- 29, 30	Bài thực hành 5: Các thao tác với thư mục
Tiết- 31, 32	Bài thực hành 6: Các thao tác với tệp tin
Tiết- 33	Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết- 34	Ôn tập
Tiết- 35, 36	Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN
Tiết- 37, 38, 39	Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word
	Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
Tiết- 40, 41	Bài thực hành 7: Văn bản đầu tiên của em
Tiết- 42, 43	Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
Tiết 44, 45	Bài thực hành 8: Em tập chỉnh sửa văn bản
	Chủ đề: Định dạng văn bản
Tiết 46	Bài 16: Định dạng văn bản
Tiết 47	Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
Tiết 48	Bài thực hành 9: Định dạng văn bản và định dạng đoạn văn bản
Tiết 49, 50	Bài thực hành 10: Em tập trình bày văn bản
Tiết 51	Bài tập
Tiết 52	Kiểm tra (1 tiết)
Tiết 53, 54	Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
Tiết 55, 56, 57	Bài 19: Tìm và thay thế
	Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
Tiết- 58, 59	Bài thực hành 11: Em “viết” báo tường
Tiết- 60, 61	Trình bày cô đọng bằng bảng
Tiết- 62	Bài tập
Tiết- 63, 64	Bài thực hành 12: Danh bạ riêng của em
Tiết- 65, 66	Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền
Tiết- 67	Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết- 68	Ôn tập
Tiết- 69, 70	Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_mon_tin_6.doc