Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được các thao tác với thư mục (tạo mới, đổi tên, xoá).

 - Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP

2. Kỹ năng

- Thực hiện được các thao tác với thư mục.

- Sử dụng được cửa sổ My Computer để xem nội dung các thư mục.

3.Thái độ

- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực.

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV:

- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành

2. Chuẩn bị của Học sinh :

- Sách giáo khoa, vở viết

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 992Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24 - 11 - 2014 
TIẾT 29 BÀI THỰC HÀNH 4:
 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được các thao tác với thư mục (tạo mới, đổi tên, xoá).
 - Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác với thư mục.
- Sử dụng được cửa sổ My Computer để xem nội dung các thư mục.
3.Thái độ
- Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành
2. Chuẩn bị của Học sinh :
- Sách giáo khoa, vở viết
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp	
- Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ	 (kết hợp khi thực hành)
3.Giảng bài mới :
* Giới thiệu bài	
 Ở tiết trước các em đã được học qua một số thao tác chính của thư mục, và tìm hiểu cách sử dụng cửa sổ My Computer để xem thông tin trong ổ đĩa và thư mục. Tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các thao tác đó.
* Tiến trình bài dạy
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Hướng dẫn về nội dung thực hành 30p’
1) Nội dung:
a) Sử dụng cửa sổ My Computer
? Em hãy nhắc lại cách xem thông tin trong máy tính?
- Nhận xét
Để biết trong máy tính ta có mấy ổ đĩa, ổ đĩa chứa những gì ta vào cửa sổ My Computer.
- Giới thiệu cách mở cửa sổ My Computer.
@- Nháy đúp vào cửa sổ My Computer để mở. Nháy nút Folder chia cửa sổ My Computer thành hai ngăn.
- Yêu cầu HS lên thực hiện thao tác mở cửa sổ.
b) Xem nội dung ổ đĩa
- Nháy chuột vào tên ổ đĩa ở ngăn trái, xem nội dung ổ đĩa ở ngăn phải.
- Cho biết trong cửa sổ chứa gì?
b) Xem nội dung thư mục:
 - Nháy đúp chuột vào tên thư mục ở ngăn trái, xem nội dung thư mục ở ngăn phải.
 - Chú ý trước tên thư mục có dấu cộng khi thư mục có chứa thư mục con.
- Như vậy làm thế nào để có được thư mục, cách tạo thư mục như thế nào? Để biết được điều đó chúng ta qua nội dung tiếp theo.
c) Tạo mới thư mục
- Giới thiệu cách tạo thư mục
- Vừa giảng giải, vừa trình bày mẫu thao tác.
- Mở cửa sổ ổ đĩa, mở thư mục chứa thư mục cần tạo
* Lưu ý: Tên thư mục dài đến 215 kí tự, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường nhưng không chứa các kí tự: \ / : * ? “ .
- Thực hiện tạo thư mục và đặt tên là:Lop 6A*1 cho HS nhận xét.
- Cô đặt tên Khoi 6 nhưng đặt nhầm Khoi 7 thì làm thế nào để sửa lại cho đúng?
d) Đổi tên thư mục
- Giới thiệu cách đổi tên thư mục
e) Xóa thư mục
- Cho HS nhắc lại cách chọn thư mục
- Giới thiệu cách xóa thư mục
- Nháy chuột chọn thư mục cần xóa.
- Nhấn Delete trên bàn phím --> OK
Lưu ý: Thư mục bị xóa sẽ được đưa vào thùng rác.
- Ghi bài
- Trả lời: Vào cửa sổ My Computer
- Chú ý lắng nghe
- Ghi bài
- Thực hành trên máy
- Chú ý quan sát, lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Trả lời
- Chú ý quan sát và ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý quan sát và ghi nhớ nội dung chính.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe ghi nhở nội dung
- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát thao tác mẫu
- Thực hiện
- Ghi nhớ nội dung chính.
- Phát biểu
- Chú ý quan sát, ghi nhớ nội dung chính
- Ghi nhớ nội dung chính
4. Củng cố - Kiểm tra 15 phút
Đề : Hãy tạo đúng theo yêu cầu sau:
Tạo cây thư mục như sau:
Hãy copy thư mục BAI HOC, BAI TAP của thư mục 
VAT LI vào thư mục con của thư mục TIENG ANH
Hãy đổi tên thư mục NGUYEN VAN A LOP 6A
 Thành tên của em và lớp em đang học.
Biểu điểm: Cây thư mục mỗi nhánh được 1 điểm
	 Copy được 1,0 điểm
	 Đổi tên và lớp được 2,0 điểm
- Hệ thống lại kiến thức 
- Nêu những lỗi thường gặp
5. Hướng dẫn về nhà:	
- Về nhà học bài cũ. 
- Làm bài tập Tổng hợp SGK.
- Chuẩn bị: Tiết sau thực hành các nội dung đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin.doc