Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Đề tài Bài 12: Hệ điều hành Windows - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

Hs biết được những cách tổ chức thông tin của hệ điều hành.

- HS hiểu:

Hs hiểu được một số khái niệm về tệp tin, thư mục, đường dẫn.

1.2. Kỉ năng:

Học sinh làm quen với hệ điều hành Windows.

Học sinh thấy được những ưu điểm hệ điều hành Windows so với hệ điều hành khác(hệ điều hành MS DOS) và sự giống nhau của các phiên bản khác nhau của Windows (Windows 95, Windows 98).

1.2. Thái độ:

Học tập nghiêm túc.

2. TRỌNG TÂM

- Màn hình làm việc chính của windows.

Tìm hiểu nút Start và bảng chọn Start.

- Tìm hiểu thanh công thức.

Tìm hiểu cửa sổ làm việc.

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1163Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Đề tài Bài 12: Hệ điều hành Windows - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 12 – tiết: 24,25
Tuần dạy:
 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS biết:
Hs biết được những cách tổ chức thông tin của hệ điều hành.
- HS hiểu:
Hs hiểu được một số khái niệm về tệp tin, thư mục, đường dẫn...
1.2. Kỉ năng:
Học sinh làm quen với hệ điều hành Windows.
Học sinh thấy được những ưu điểm hệ điều hành Windows so với hệ điều hành khác(hệ điều hành MS DOS) và sự giống nhau của các phiên bản khác nhau của Windows (Windows 95, Windows 98).
1.2. Thái độ:
Học tập nghiêm túc.
2. TRỌNG TÂM
Màn hình làm việc chính của windows.
Tìm hiểu nút Start và bảng chọn Start.
Tìm hiểu thanh công thức.
Tìm hiểu cửa sổ làm việc.
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: Phòng máy, máy chiếu.
3.2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 
Lớp 6a1: 	
Lớp 6a2: 	
4.2. Kiểm tra miệng
1/ Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa tệp tin và thư mục?
2/ Có thể đặt tên 2 tệp tin giống nhau trong cùng một thư mục không?
Trả lời:
1/ Giống nhau: Chúng đều thuộc nhiệm vụ của hệ điều hành.
Khác nhau: Thư mục chứa tệp tin. Còn tệp tin nằm trong thư mục.
2/ không.
4.3. bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
GV giới thiệu một dạng của thư mục trên máy tính.
	Ta đã biết về tệp tin, thư mục, nhưng để đến được vị trí của tệp tin cũng như thư mục ta cần phải có đường dẫn.
VD: D:\PM hoctap\Mario\Mario.exe
Là đường dẫn cho ta đến tệp tin Mario.exe của thư mục PM hoctap mà Mario là thư mục con của PM hoctap.
? Nếu chỉ không đúng đường dẫn thì máy có thực hiện đúng yêu cầu của người sử dụng không? Tại sao?
? Em hãy cho một vài ví dụ về thư mục, tệp tin, đường dẫn. . .
? GV giới thiệu một số thao tác chính với thư mục, tệp tin: Xem một File văn bản; Duyệt các tệp tin của một thư mục nào đó; Tạo một thư mục; Tệp tin mới...
GV giới thiệu hệ điều hành Windows XP (phiên bản được dùng phổ biến nhất hiện nay), sau đó so sánh với các phiên bản trước đó của Windows.
? Học sinh có thể tự nhận xét sự khác biệt giữa các phiên bản khác nhau của HĐH Windows.
? Từ màn hình làm việc chính của Windows các em hãy cho biết công dụng của một số biểu tượng (mỗi học sinh trả lời một vài biểu tượng chính).
Thùng rác của HĐH
Một số biểu tượng của các chương trình ứng dụng
Màn hình làm việc
Mycomputer 
(Cửa sổ này có 
những nội dung gì?)
	Em biết gì về biểu tượng này?
- GV giới thiệu ngắn gọn về lợi ích của mạng máy tính.
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 
 Đường dẫn tệp và thư mục
- Đường dẫn dùng để chỉ ra vị trí của tệp tin hoặc thư mục trên đĩa, để chỉ đúng vị trí của tệp tin hoặc thư mục ta cần ghi chính xác tên của thư mục hoặc tệp tin cần tìm. Trong cách ghi đường dẫn người ta dùng kí hiệu “\” để chỉ sự phân cách giữa 2 thư mục và giữa thư mục với tệp tin.
e. Các thao tác chính với thư mục và tệp tin.
- Xem, duyệt
- Tạo thư mục và tệp tin
- Xoá thư mục và tệp tin
- Sao chép tệp tin
- Sao chép thư mục
- Di chuyển thư mục
- Di chuyển tệp tin
Bài 12: Hệ điều hành Windows
Giới thiệu hệ điều hành MS Windows:
Hệ điều hành Windows được dùng ở các máy tính cá nhân.
Có nhiều phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows (Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ...) ở đây chúng ta đang nói đến phiên bản đang dùng phổ biến nhất hiện nay, đó là Windows XP.
Màn hình làm việc chính của Windows
Màn hình làm việc
(Xem hình) 
Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình Windows.
My Computer : Thể hiện các thông tin và dữ liệu có trong máy tính (Xem hình)
- Muốn xem chi tiết của biểu tựng ta nhấn đúp chuột trái lên biểu tượng đó. 
- My Network Places
Chứa các thông tin của các máy tính khác trong hệ thống mạng máy tính.
Như vậy Windows cho phép làm việc với các thông tin không nằm trên cùng một máy tính mà em đang dùng.
- Recycle Bin
	Là nơi chứa các tệp tin hay thư mục bi xoá, tại đây ta có thể xoá vĩnh viễn hoặc khôi phục lại tệp tin, thư mục bị xoá.
 Ngoài các biểu tượng chính đã nêu thì trên màn hình còn có những biểu tượng của các chương trình ứng dụng, các biểu tượng này nhiều hay ít tuỳ thuộc vào người sử dụng cài nhiều hay ít chương trình vào máy tính.
Khi nháy vào nút Start em có nhận xét	 gì?
? Các em hãy cho biết đâu là nhóm lệnh các ứng dụng, đâu là nhóm các lệnh hỗ trợ thường dùng (A?, B?).
B
A
? Em nhìn vào thanh TaskBar và hãy nêu vài công dụng đang có trên thanh công việc.
Cửa sổ hệ thống: 
Cửa sổ các chương trình ứng dụng:
 Control Panel
Mô hình cấu trúc hình cây của thư mục trong máy tính
- ở phần này học sinh sẽ được thực hành để nắm vững các kỹ năng để xử lí các đối tượng thông tin.
c. Nút Start và bảng chọn Start
Bảng chọn Start (khi nháy chuột vào nút Start) chứa các nhóm lệnh:
Nhóm các ứng dụng hay dùng.
Nhóm các tiện ích hỗ trợ thường dùng
d. Thanh công việc (Task bar)
	Thanh công việc có chức năng giúp ta xử lý, thực hiện các công việc nhanh chóng và thuận tiện. Nó bao gồm:
Nút Start
Quick lunch (khởi động nhanh)
Các chương trình đang chạy
Các chương trình chạy ngầm
Đồng hồ thì gian hệ thống
Cửa sổ làm việc
Đây là đặc trưng của chương trình Windows, khi chạy trên nền Windows, mỗi chương trình đều có cửa sổ riêng, người sử dụng gia tiếp với chương trình thông qua cửa sổ làm việc tương ứng của nó. Có 2 loại cửa sổ:
Cửa sổ hệ thống
cửa sổ các trình ứng dụng
Control panel
- Là một chức năng hệ thống của hệ điều hành, chứa các lệnh cài đặt cấu hình chính của hệ điều hành
Đĩa, tệp và thư mục
Thông tin được lưu trữ trong các tệp, các tệp nằm trong các thư mục, các thư mục lại nằm trong các đĩa.
Cần phân biệt đĩa trong máy tính với đĩa trong mạng máy tính khác nhau. Ngoài ra còn có đĩa mềm, đĩa quang, đĩa CD. . .
Cần nắm vững cấu trúc tệp và thư mục lưu trữ thông tin.
Một số kỹ năng cần nắm như: Tạo mới, xoá, sao chép, di chuyển đối tượng.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Một bạn gõ vào máy như sau: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10. Em hãy giải thích?
- Đáp án câu 1: Bạn đó đang mờ thư mục Office 10.
- Câu 2: Trình bày những thao tác chính với tệp tin và thư mục?
- Đáp án câu 2: tao mới, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài mới ghi.
Trả lời câu hỏi trong sgk trang 51.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị: bài thực hành 2“Làm quen với Windows”.
5.RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc