Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

 - Học sinh biết:Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

 - Học sinh hiểu: Được chức năng chính của hệ điều hành

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Kỹ năng liệt kê các tài nguyên của máy tính

- Học sinh thực hiện thành thạo: Có kỹ năng sử dụng hệ điều hành để ứng dụng vào thực tế cuộc sống hằng ngày

 1.3/ Thái độ:

 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc.

 - Tính cách: Giáo dục lòng yêu thích môn học

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

3./ CHUẨN BỊ:

 3.1/ Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu.

 3.2/ Học sinh:

 - Học bài, xem trước bài mới

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1217Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11 – Tiết : 21
Ngày dạy:
Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
 - Học sinh biết:Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
 - Học sinh hiểu: Được chức năng chính của hệ điều hành
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Kỹ năng liệt kê các tài nguyên của máy tính
- Học sinh thực hiện thành thạo: Có kỹ năng sử dụng hệ điều hành để ứng dụng vào thực tế cuộc sống hằng ngày
 1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : HS có thái độ nghiêm túc.
 	 - Tính cách: Giáo dục lòng yêu thích môn học
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1: Hệ điều hành là gì?Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
Câu 2:Nêu vai trò của hệ điều hành?
Đáp án: Câu 1: *Hệ điều hành là một chương trình phần mềm máy tính. (5đ)
 *HĐH được cài đặt đầu tiên trong máy tính. (5đ)
 Câu 2: Vai trò của hệ điều hành:
	- Điều khiển các thiết bị phần cứng (5đ)
	- Tổ chức việc thực hiện các chương trình phần mềm(5đ) 
4.3./ Tiến trình bài học
Tiết trước các em được học khái niệm về hệ điều hành. Nhận biết được hệ điều hành có vai trò rất quan trọng trong máy tính. Vậy nhiÖm vô chÝnh cña hÖ ®iÒu hµnh là gì?. Đó chính là nội dung của bài hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 2: Nhiệm vụ chính của hệ điều hành(35p’)
Mục tiêu: 
- Kiến thức: Biết được nhiệm vụ chính của hệ điều hành
- Kỹ năng: Có kỹ năng sử dụng hệ điều hành để ứng dụng vào thực tế cuộc sống hằng ngày
 -GV: HĐH máy tính có vai trò gì?
-HS: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
-GV: Nhận xét và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của hệ điều hành
-GV: YCHS quan sát sơ đồ tranh chấp tài nguyên máy tính, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính có trong sơ đồ?
-HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời
-GV: nhận xét và kể thêm một số tài nguyên
-GV:Người sử dụng máy tính và hệ điều hành có liên quan gì không?
-HS: (Tất cả các phần mềm. Khi làm việc đều thông có sự giao tiếp giữa người dùng thông qua các thiết bị vào ra của máy tính: Bàn phím, chuột, màn hình...với sự điều phối, kiểm soát chặt chẽ của hệ điều hành)
-GV: Ngoài nhiệm vụ trên HĐH còn nhiệm vụ quan trọng gì nữa?
-HS: 	+Cung cấp giao diện cho người dùng. 
	+Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
- GV: Nhận xét và thống nhất 
2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.
- Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính
4.4./ Tổng kết
 *GV: Cho học sinh chơi trò chơi ô chữ để nắm lại kiến thức:(Có hình gợi ý)
Câu 1:Đây là thiết bị ra trong cấu trúc của máy tính?
Câu 2: Đây là đơn vị dùng để đo dung lượng bộ nhớ?
Câu : Đây là thiết bị dùng để lưu trữ chương trình và dữ liệu?
Câu 4: Phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím?
Câu 5: Để khởi động một phần mềm ta nháy chuột trái vào biểu tượng và nhấn phím này?
Câu 6:Đây là thiết bị được coi là bộ não của máy tính?
Câu 7: Đây là loại máy tính được dùng phổ biến nhất hiện nay?
Câu 8: Là thiết bị lưu trũ chương trình trong quá trình máy tính làm việc? 
Câu 9: Đây là thiết bị ra của máy tính?
Câu 10:Đây là thiết bị không thể thiếu của máy tính?
 *Đáp án:
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài và trả lời câu hỏi 4,5,6/T43-SGK
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước bài:”Tổ chức thông tin trong máy tính”
	+ Tệp tin là gì? Thư mục là gì? Đường dẫn là gì?
	+ Các thao tác chính đối với tệp và thư mục
5./ PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Hệ điều hành làm những việc gì (4).doc