Giáo án Toán 3 - Tiết 139 - Diện tích của một hình

Môn: Toán Tiết: 139

Bài: Diện tích của một hình

GIÁO ÁN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Bước đầu hình thành khái niệm diện tích của một hình cho HS

HS biết so sánh diện tích của các hình.

HS có biểu tượng về diện tích, diện tích lớn hơn, diện tích bằng nhau.

2. Kĩ năng

Rèn cho HS kĩ năng quan sát, so sánh diện tích giữa các hình

Biết áp dụng đo diện tích các hình ngoài thực tế

3. Thái độ

Có thái độ yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy - học

Bảng phụ

SGK

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 528Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 3 - Tiết 139 - Diện tích của một hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người soạn: Đoàn Thị Huyền
Ngày soạn: 16/03/2016 Ngày giảng: 24/03/2016
Môn: Toán Tiết: 139
Bài: Diện tích của một hình
GIÁO ÁN
I. Mục tiêu
Kiến thức
Bước đầu hình thành khái niệm diện tích của một hình cho HS
HS biết so sánh diện tích của các hình.
HS có biểu tượng về diện tích, diện tích lớn hơn, diện tích bằng nhau.
Kĩ năng
Rèn cho HS kĩ năng quan sát, so sánh diện tích giữa các hình
Biết áp dụng đo diện tích các hình ngoài thực tế
Thái độ
Có thái độ yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy - học
Bảng phụ
SGK
III. Hoạt động dạy - học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ (2 phút)
- GV mời HS lên bảng làm bài tập:
+ Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a, 34544, 34545,.......
b, 27218, 27219,......
- GV nhận xét
Giới thiệu bài mới (3 phút)
- Các em đã biết chu vi của một hình. Vậy thế nào là chu vi của một hình ? Để biết được điều đo, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài diện tích của một hình.
- GV ghi đề bài lên bảng và mời một HS nhắc lại đề bài.
Dạy bài mới (15 phút)
* ví dụ 1
- Để biết thế nào là diện của một hình, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu.
- GV dán hình tròn lên bảng và hỏi HS:
+ Đây là hình gì ?
- GV đưa tiếp hình chữ nhật và hỏi HS:
+ Đây là hình gì ?
- Đặt HCN lên trên hình tròn và hỏi HS:
+ Khi cô đặt hình chữ nhật lên trên hình tròn, các em tháy điều gì ?
- Vậy theo em hình tròn và hình chữ nhật hình nào lớn hơn ?
- GV treo bảng phụ và nói: đúng rồi, hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Ta nói: diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.
* ví dụ 2
- GV đưa hình A lên bảng và hỏi HS:
+ Hình A có mấy ô vuông ?
- Đúng rồi. Vậy ta nói diện tích hình A bằng 5 ô vuông.
- GV đưa hình B và hỏi HS:
+ Hình B có mấy ô vuông ?
+ Vậy diện tích hình B bằng mấy ô vuông ?
- Bạn nào cho cô biết diện tích hình A như thế nào với diện tích hình B ?
- GV treo bảng phụ và nói: Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B cũng 5 ô vuông như thế. Ta nói diện tích hình A bằng diện tích hình B.
* ví dụ 3 
- GV đưa hình P và hỏi HS:
+ Diện tích hình P gồm mấy ô vuông ?
- GV đưa hình M và hỏi HS:
+ Diện tích hình M gồm mấy ô vuông ?
- GV đưa hình N và hỏi HS:
+ Diện tích hình N gồm mấy ô vuông ?
- Em có nhận xét gì giữa diện tích hình P với diện tích hình M và diện tích hình N ?
- Vì sao em biết điều đó
- GV treo bảng phụ lên bảng và nói: Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô vuông. Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diên tích hình M và hình N.
Luyện tập
- Để củng cố kiến thức các em vừa học. Cô và các em cùng đi làm bài tập nào ?
* Bài tập 1 (4 phút)
Cô mời 1 bạn đọc yêu cầu của bài 
tập 1 ?
Với bài tập một các em hãy thảo luận theo nhóm đôi trong 2 phút và đại diện nhóm lên trả lời.
- Vì sao em lại chọn đáp án B
- GV nhận xét
* Bài tập 2 (6 phút)
- Để hiểu thêm về kiến thức của bài học, cô mời một bạn đọc yêu cầu bài 2 cho cô nào ?
Với bài tập này, các em hãy thảo luận theo bàn trong vòng 2 phút. Cô mời bất kì một nhóm lên bảng trả lời.
- GV nhận xét
* Bài tập 3 (5 phút)
Cô mời 1 bạn đọc yêu cầu của bài tập 3 
Các em quan sát vào tranh trong SGK, suy nghĩ và trả lời yêu cầu bài toán.
- Vì sao em biết diện tích hình A bằng diện tích hình B ?
- GV nhận xét
5 . Củng cố - dặn dò (5 phút)
- GV đưa 2 hình và yêu cầu HS nêu trong hình có mấy ô vuông, so sánh diện tích giữa các hình.
- Tuyên dương một số HS
- Yêu cầu HS về nhà học bài và xem trước bài mới.
- HS lên bẳng làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- HS nhắc đề bài
- HS lắng nghe
- Thưa cô, là hình tròn
- Thưa cô, là hình chữ nhật
- Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. 
- Thưa cô, hình tròn lớn hơn.
- HS đọc
- HS quan sát
- Hình A có 5 ô vuông
- HS lắng nghe
- Hình B có 5 ô vuông
- Diện tích hình B bằng 5 ô vuông
- Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
- HS đọc
- Gồm 10 ô vuông
- Gồm 6 ô vuông
- Gồm 4 ô vuông
- Diện tích hình P bằng diện tích hình M cộng diện tích chữ N.
- Em lấy 6 ô vuông cộng 4 ô vuông bằng 10 ô vuông.
- HS đọc
- HS lắng nghe
- HS đọc bài tập 1
- Thảo luận và đại diện nhóm trả lời:
Thưa cô đáp án B.
- Bởi vì tam giác ABC nằm trong tú giác ABCD.
- HS khác nhận xét
- HS đọc bài tập 2
- HS thảo luận và trả lời
- HS khác nhận xét
- HS đọc
- Diện tích hình A bằng diện tích hình B
- Vì hình B cắt ra tạo thành hình A
- HS khác nhận xét
- HS trả lời
- HS lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docHuong dan hoc Toan hoc 3_12171814.doc