Giáo án Toán 5 - Tuần 24

Toán

Tiết 116:LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2. Kĩ năng: - Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

+ GV: Phấn màu.

+ HS: SGK, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Thể tích hình lập phương.

-YC: HS ghi cơng thức tính thể tích v ví dụ.

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới: (23’)

v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hệ thống hoá, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Mục tiêu:Củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

 Bài 1: (Củng cố kiến thức về diện tích)

- Giáo viên chốt lại: chiều dài, chiều rộng, chiều cao phải cùng đơn vị đo.

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 372Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 116:LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
2. Kĩ năng: 	- Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp.
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
+ GV:	Phấn màu.
+ HS: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Thể tích hình lập phương.
-YC: HS ghi cơng thức tính thể tích và ví dụ.
Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hệ thống hoá, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Mục tiêu:Củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
 Bài 1: (Củng cố kiến thức về diện tích)
Giáo viên chốt lại: chiều dài, chiều rộng, chiều cao phải cùng đơn vị đo.
 Bài 2(cột1): (Củng cố kiến thức về thể tích )
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu công thức tình diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích hình lập phương.
Hoạt động 2: Ôn lại các quy tắc, công thức tính hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Mục tiêu:Củng cố các quy tắc, công thức tính hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3: (Bài làm thêm)
Yêu cầu học sinh nêu công thức tính thể tích hình lập phương.
Nêu số đo cạnh hình lập phương.
Yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích và diện tích.
 Bài 4: (Củng cố kiến thức về hhcn, hlp )
Yêu cầu học sinh nhận xét mối quan hệ giưã hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
4.Củng cố: (5’)
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Luyện tập chung
Nhận xét tiết học 
Hát 
Học sinh ghi bảng.
Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm đôi
Học sinh đọc đề bài 1a.
Nêu lại công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, mối liên quan giữa các đơn vị đo của chiều dài, rộng, cao.
Học sinh đọc đề bài 1b.
Nêu tóm tắt , học sinh sửa bài.
Nhận xét về các đơn vị đo của 3 chiều.
Học sinh đọc đề bài 2.
Nêu tóm tắt – Giải.
Học sinh sửa bài.
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân.
Học sinh nhắc lại nội dung ôn.
Học sinh đọc đề.
V = a ´ a ´ a hay V = S đáy ´ a
Từ số đo thể tích ® số đo cạnh hình lập phương = 3 cm.
Học sinh làm bài, 1 học sinh lên bảng viết.
Sửa bài. Lớp nhận xét.
Học sinh đọc đề, quan sát hình.
Khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật gồm có các khối hình lập phương xếp lại.
Học sinh sửa bài.
Cả lớp nhận xét.
Vài nhóm ghép hình, công thức.
Hỏi đáp
Luyện tập
Hs cá thể
Hs cá thể
Trực quan
Luyện tập
Rút kinh nghiệm :
Toán
Tiết 117 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:	- Hướng dẫn học sinh củng cố về tính tỉ số % của một số, ứng dụng tính nhẩm vào giải toán.
2. Kĩ năng: 	- Vận dụng giải toán nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	- Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	SGK, phấn màu.
+ HS: SGK, vở
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Luyện tập chung.
- Gv ra đề
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố về tính tỉ số % của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.
Mục tiêu: Củng cố về tính tỉ số % của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán cho HS.
	Bài 1 (Củng cố về tính tỉ số % của một số)
Giáo viên chốt lại: 
	  Phân tích: 15% = 10% + 5%
Bổ sung thêm ví dụ tính nhẩm 15% của 440
	Bài 1a
Nêu yêu cầu.
	Bài 2 (Củng cố về giải tốn hlp)
Lưu ý học sinh tính theo cách tính tỉ số % của 2/3
	Bài 3 (So sánh thể tích)
Ở câu b, học sinh có thể giải theo các cách khác nhau ® cho học sinh nhận xét rút ra cách giải hợp lí (nhanh hơn).
Nhận xét: khi giữ nguyên chiều dài, chiều rộng, chiều cao tăng thêm bao nhiêu thì thể tích cũng tăng lên bấy nhiêu.
4.Củng cố: (5’)
Thi đua làm nhanh bài 4.
Nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Giới thiệu hình trụ. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình trụ.
Nhận xét tiết học.
Hát 
Học sinh làm BT trắc nghiệm
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp, nhóm.
Học sinh đọc đề bài 1 a.
Học sinh nhận xét và phân tích cách tính của bạn Dung.
15% của 440 là 66
Học sinh thực hành nháp:
10% của 440 là : 44 
5% của 440 là : 22 
Học sinh quan sát số 17,5%
Các nhóm lần lượt phân tích17,5 %
Dự kiến:
	+ 	10% - 7 % - 0,5%
	+	10% - 5% - 2,5%
	+	17% - 0,5%
Học sinh lần lượt tính, sửa bài.
Học sinh đọc đề bài 2.
Nêu tóm tắt – Giải. Học sinh sửa bài.
Học sinh đọc đề, làm bài cá nhân.
Nhận xét.
- Hs lắng nghe
Học sinh thi đua theo nhóm
Thực hành
Hỏi đáp
Hs cá thể
Luyện tập
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm :
---------------------------------------
TIN HỌC
GV Bộ mơn
Toán 
Tiết 118: GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ - HÌNH CẦU
Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 5842/ BGD&ĐT
KHÔNG DẠY, CHUYỂN THÀNH BÀI ĐỌC THÊM
Tổ chức cho học sinh đọc và tìm hiểu nội dung bài theo nhóm 4. Có thể theo các bước như KHDH hoặc chỉ đọc và trao đổi trong nhóm.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nhận dạng hình trụ , hình cầu 
2. Kĩ năng: 	- Xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu 
3. Thái độ: 	Giáo dục tính chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	Mô hình hình trụ ® mở ra dạng khai triển .
+ HS: Mẫu vật hình trụ, hình cầu 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
Giáo viên cho làm một bài tập nhỏ ( trang 34/ STK), nhận xét. 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhận dạng được hình trụ . 
Mục tiêu:: HS nhận dạng được hình trụ. 
Giáo viên giới thiệu một số hình có dạng hình trụ : Hình trụ có 2 mặt đáy là 2 hình tròn bằng nhau và 1 mặt xung quanh 
Mặt đáy
 Mặt xung quanh 
Mặt đáy
 Hai mặt đáy và mặt xung quanh của hình trụ 
- Lưu ý : Một vài hình không phải là hình cầu 
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhận dạng được hình cầu . 
Mục tiêu: HS nhận dạng được hình cầu . 
- GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình cầu : quả bóng chuyền , quả bóng bàn .
- Lưu ý : Một số đồ vật không có dạng hình cầu như : quả trứng , bánh xe ô tô nhựa (đồ chơi)
v	Hoạt động 3: Luyện tập.
Mục tiêu: Rèn kĩ năng xác định hình trụ và hình cầu 
Bài 1: Xác định hình trụ.
Hình (A) , (C) là hình trụ
Bài 2:
Giáo viên chốt ý : quả bóng bàn , viên bi 
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu:Khắc sâu kiến thức.
- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn “
Giáo viên nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: “Luyện tập chung “.
Nhận xét tiết học 
Hát 
Học sinh nêu.
Hoạt động lớp.
Học sinh lầân lượt giới thiệu mẫu vật hình trụ.
Học sinh nhận xét: 2 đáy hình tròn và bằng nhau – một mặt xung quanh.
Lần lượt học sinh nêu đặc điểm của hình trụ.
Học sinh quan sát thực hiện từng bước.
Hoạt động lớp, cá nhân.
Học sinh lầân lượt giới thiệu mẫu vật hình cầu .
HS nhận xét
Hoạt động cá nhân , lớp
1 học sinh đọc yêu cầu đề.
Cả lớp làm vào SGK, (đánh x vào hình trụ).
Học sinh sửa bài miệng.
- HS làm bài thi đua 
- Cả lớp nhận xét 
Kiểm tra
Trực quan
Quan sát
Thực hành
Thực hành
Luyện tập
Thi đua
Toán
Tiết 119: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	- Ôn tập, củng cố các công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang , hình bình hành, hình tròn 
2. Kĩ năng: 	- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tính diện tích các hình đã học 
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
+ GV:	SGK, bảng phụ, phấn màu.
+ HS: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: “Giới thiệu hình trụ . Giới thiệu hình cầu“
Giáo viên nhận xét. 
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ
Mục tiêu:Giúp HS củng cố các công thức tính diện tích HTG, hình thang , hình bình hành, hình tròn
GV tổ chức cho học sinh các nhóm thực hành viết công thức chính và công thức biến đổi theo từng nhóm
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu:Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tính diện tích các hình đã học 
Bài 1 (rèn luyện kĩ năng tính diện tích HTG, tỉ số phần trăm)
Giáo viên đánh giá bài làm của HS .
Bài 2 (rèn luyện kĩ năng tính diện tích HBH)
Giáo viên chốt công thức.
GV nhận xét và sửa chữa
Bài 3 (rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình trịn ,hình tam giác)
Giáo viên chốt lại công thức.
4.Củng cố: (5’)
- Trò chơi “Binggo”
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: “ Luyện tập chung”
Nhận xét tiết học 
Hát 
Học sinh lần lượt nêu nhận xét một số hình 
Cả lớp sửa bài
Hoạt động nhóm
Hs các nhóm thực hành theo yêu cầu
Chốt lại các công thức đã học theo hệ thống
Hoạt động cá nhân
Học sinh đọc đề.
Học sinh nêu công thức tính diện tích tam giác , cách tìm tỉ số %
Làm bài – sửa bài.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Sửa bài – Lưu ý nêu cách tìm diện tích hình bình hành 
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài, sửa bài.
(Hs cá thể)
Lần lượt hs tính diện tích các hình đã học. 
KT “Các mảnh ghép”
Hỏi đáp
Luyện tập
Rút kinh nghiệm :
Toán
Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Ôn tập, củng cố quy tắc, công thức tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
2. Kĩ năng: 	- Rèn kĩ năng tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
3. Thái độ: 	Giáo dục tính chính xác, khoa học.
II. CHUẨN BỊị:
+ GV:	Bảng phụ.
+ HS: SGK, VBT.
III. CACÙ HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) “ Luyện tập chung “
- GV cho xem một số hình, yêu cầu NX
® Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Ôn tập
Mục tiêu: Ôn tập, củng cố quy tắc, công thức tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Giáo viên cho học sinh 3 dãy thi đua nêu các công thức tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
® Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu:Rèn kĩ năng tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 1a,b; 2 (Rèn kĩ năng tính Sxq , Stp , V của hình hộp chữ nhật, hình lập phương)
Giáo viên lưu ý học sinh đổi cùng đơn vị
- GV gợi ý HS tìm :
+ S xq , S đáy , S tp ( S kính )
Bài 3 (Rèn kĩ năng tính Sxq , Stp , V của hình lập phương)
Giáo viên gợi ý cách làm cho học sinh.
+ Stp của hình N và M
Stp M = 9 x Stp N
+ V của hình N và M
V M = 27 x V N
Giáo viên nhận xét.
4.Củng cố: (5’)
Học sinh thi đua ghi các công thức đã học về hình hộp chữ nhật, hình lập phương
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: “Kiểm tra”
Nhận xét tiết học 
Hát 
- HS thực hiện
- Cả lớp nhận xét 
Hoạt động nhóm
3 dãy thi đua, viết lên thẻ từ dạng tiếp sức.
Hoạt động cá nhân , lớp 
Học sinh đọc đề bài.
Học sinh làm bài vào vở.
1 học sinh sửa bài bảng lớp.
Lớp sửa bài.
-Học sinh đọc đề.
Học sinh thảo luận nhóm đôi tìm hiểu cách làm.
Làm bài vào vở.
Học sinh thi đua giải bài bảng lớp Học sinh sửa bài.
2 dãy thi đua (3 em / 1 dãy)
Thi đua
Luyện tập
Hs cá thể
Thảo luận
Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc