Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 8 - Đính khuy bấm (tt)

 Kĩ thuật

Tiết 8: ĐÍNH KHUY BẤM (tt)

I. MỤC TIÊU :

 - Biết cách đính khuy bấm .

 - Đính được khuy bấm đúng quy trình , kĩ thuật .

 - Giáo dục tính tự lập , kiên trì , cẩn thận .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu đính khuy bấm .

 - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bấm .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cu : (3) Đính khuy bấm (tt) .

 - Nêu lại ghi nhớ bài học trước .

 3. Bài mới : (27) Đính khuy bấm (tt) .

 a) Giới thiệu bài :

 Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .

 b) Các hoạt động :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 681Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật 5 - Tiết 8 - Đính khuy bấm (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kĩ thuật 
Tiết 8: ĐÍNH KHUY BẤM (tt)
I. MỤC TIÊU :
	- Biết cách đính khuy bấm .
	- Đính được khuy bấm đúng quy trình , kĩ thuật .
	- Giáo dục tính tự lập , kiên trì , cẩn thận .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Mẫu đính khuy bấm .
	- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bấm .
	- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Đính khuy bấm (tt) .
	- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : (27’) Đính khuy bấm (tt) .
 a) Giới thiệu bài : 
	Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động 1 : HS thực hành .
MT : Giúp HS đính được khuy bấm .
- Nhận xét , hệ thống lại cách đính khuy bấm .
- Kiểm tra kết quả thực hành tiết trước , nhận xét .
- Quan sát , uốn nắn cho những em thực hiện chưa đúng .
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Nhắc lại cách đính 2 phần khuy bấm
- Nhắc lại yêu cầu thực hành , nêu thời gian hoàn thành sản phẩm .
- Thực hành đính khuy bấm .
Trực quan , thực hành , giảng giải .
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm .
MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn .
- Nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm .
- Nhận xét , đánh giá sản phẩm theo 2 mức : A+ và A .
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS tính tự lập , kiên trì , cẩn thận .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
- Xem trước bài sau ( tiết 3 ) .
Hoạt động lớp .
- Trưng bày sản phẩm .
- 3 em lên đánh giá sản phẩm của các bạn theo yêu cầu .
Giảng giải , đàm thoại , trực quan .

Tài liệu đính kèm:

  • docKY THUAT.doc