Giáo án Toán 5 - Tuần 9

Toán

TIẾT 41 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm vững cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản

2. Kĩ năng: Luyện kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân .

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu - Bảng phụ - Hệ thống câu hỏi

· HS : SGK , VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 577Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
TIẾT 41 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Nắm vững cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản 
2. Kĩ năng: Luyện kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân .
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Phấn màu - Bảng phụ - Hệ thống câu hỏi 
HS : SGK , VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
Kiểm tra
- Yêu cầu HS viết bảng con : 
+ Viết dưới dạng số thập phân : 
15m 4cm = ? m 2dm 5cm= ? dm 
4km 5m = ? km 3m5dm=? m
- Gv nhận xét
- Lớp làm bảng con .
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS
 biết cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 
Mục tiêu: HS biết cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 
Hoạt động lớp – nhóm 
Bài 1: Viết STP thích hợp
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
- GV cho HS nêu lại cách làm và kết quả 
- 1 HS đọc bài 1 – lớp theo dõi .
- HS nêu cách thực hiện và thực hành đổi số đo độ dài dưới dạng số thập phân . 
Trực quan
Luyện tập
Bài 2 : Viết STP theo mẫu
- GV nêu bài mẫu : có thể phân tích 315 cm > 300 cm mà 300 cm = 3 m
Có thể viết : 
315 cm = 300 cm + 15 cm = 
3 m15 cm= 3 m= 3,15m 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3 : Viết STP thích hợp
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV lưu ý cho HS giải thích cách làm trường hợp : 307 m = 0,307 km.
Hoạt động 2 : Viết các số đo độ
 dài thập phân dưới dạng các số đo độ dài có nhiều đơn vị đo.
Mục tiêu: HS biết viết các số đo độ dài TP dưới dạng các số đo độ dài có nhiều đơn vị đo. 
Bài 4 a)c): Viết STP thành số đo độ dài có hai tên ĐV
-Yêu cầu HS nêu cách làm. 
VD: 12,44m= m.cm
12,44m= 12m = 12m44cm
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
- 1 HS đọc bài 2 .
- HS thảo luận để tìm cách giải.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn .
- HS làm bài vào vở 
- HS trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét 
- HS đọc bài 3 .
- HS làm bài vào vở rồi chữa bài
3km 245m =3km = 3, 245km 
5km34m = 5km = 5,034km 
Hoạt động lớp 
- HS đọc bài 4 .
- HS thảo luận cách làm phần a) , c )
- Lớp nhận xét .
Thảo luận
Thực hành
Hs cá thể
Hoạt động 3: Củng cố 
Hoạt động nhóm
Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức vừa luyện tập. 
- GV cho HS làm bảng con : Đổi đơn vị 
 2 m 4 cm = ? m 5,3m = ? dm
- GV nhận xét – tuyên dương .
- HS làm bảng con . 2 HS làm bảng lớp
2 m 4 cm = 2, 04 m 5, 3m = 53 dm
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân .
- Hs lắng nghe
- Nhận xét tiết học
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 42 : VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG
DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Giúp HS ôn: Bảng đơn vị đo khối lượng - Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng 
- Luyện tập viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. 
2. Kĩ năng: 	 Rèn HS nắm chắc cách đổi đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế. 
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Kẻ sẵn bảng đ/v đo độ dài chỉ ghi đơn vị đo là khối lượng - Bảng phụ, phấn màu . 
HS : Bảng con, vở nháp kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng, SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập 
Kiểm tra
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài liền kề? 
- Gv nhận xét
- HS làm bảng con .
3m5cm= 3, 05 m 4km 15m = 4, 015km
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hệ thống bảng đơn vị đo khối lượng.
Mục tiêu: HS hệ thống bảng đơn vị đo khối lượng.
Hoạt động lớp
a/ Bảng đơn vị đo khối lượng .
- Kể tên các đơn vị đo khối lượng từ bé à lớn .
- Tấn , tạ , yến , kg , hg , dag , g .
Hỏi đáp
- Yêu cầu 1 HS viết tên các đơn vị đo khối lượng vào bảng . 
- HS hoàn thành bảng .
- Lớp nhận xét . 
b/ Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề .
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề? 
- Hs nêu
- GV chốt ý.
- Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó . 
- Mỗi đơn vị đo khối lượng bằng 
( 0,1 ) đơn vị lớn hơn tiếp liền nó
c/ Quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng .
- GV cho HS nêu quan hệ giữa 1 số đơn vị đo khối lượng thông dụng:
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 đổi đơn vị đo khối lượng dựa vào bảng đơn vị đo. 
Mục tiêu: HS thực hiện đổi đơn vị đo khối lượng theo ví dụ của GV đưa ra.
Hoạt động nhóm – lớp 
- GV đưa ra 5 tình huống:
4564g = 	kg 
65kg = 	tấn 
4 tấn 7kg = 	tấn 
3kg 125g = 	kg 
HS trình bày theo hiểu biết 
Tình huống xảy ra:
1/ HS đưa về phân số thập phân ® chuyển thành số thập phân
2/ HS chỉ đưa về phân số thập phân. 
Thực hành
- GV chốt kết quả .
Hoạt động 3: Luyện tập 
Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức vào thực hành các bài tập .
Bài 1 : Viết STP thích hợp vào chỗ chấm
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
- GV yêu cầu HS trình bày tại sao có kết quả như vậy?
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Hoạt động lớp
- 1 HS đọc – lớp theo dõi .
- HS làm vở – 2 HS làm bảng phụ .
- Lớp nhận xét .
Thực hành
Bài 2a): Viết STP thích hợp vào chỗ chấm
Hs cá thể
- GV yêu cầu HS đọc đề bài 2 .
- 1 HS đọc bài 2 .
- Hs làm bài cá nhân vào vở, sửa bài tiếp sức
Luyện tập
Bài 3: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống
- GV yêu cầu HS đọc bài 3 .
- HS đọc bài 3 .
- GV yêu cầu HS làm vở 
- HS làm vở – HS sửa bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Luyện tập
Hoạt động 4: Củng cố 
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động lớp 
- Nêu mối quan hệ 2 đơn vị đo liền kề. 
- Trò chới : Ai nhanh hơn : 
341kg = ? tấn 
8 tấn 4 tạ 7 yến = ? tạ
- 2 HS nêu .
- Lớp làm bảng con : 
Củng cố
- GV nhận xét – tuyên dương 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị:Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân .
- Nhận xét tiết học
- Hs lắng nghe
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 43 : VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG
 SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nắm được bảng đo đơn vị diện tích. Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.
Luyện tập viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
2. Kĩ năng: Rèn HS đổi đơn vị đo S dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau nhanh, chích xác.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, thích làm các bài tập đổi đơn vị đo diện tích để vận dụng vào thực tế cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ. 
HS: Bảng con, SGK, vở toán , vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 
 - Yêu cầu HS nêu tên bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ .
 - Đổi : 4 tấn 45 kg = ? tấn 
 13 kg 345 g = ? g 
 - GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hệ thống về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng. 
Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- GV yêu cầu HS nêu tên bảng đơn vị đo diện tích từ lớn à bé .
- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ .
- Liên hệ :	1 m = 10 dm và 
1 dm= 0,1 m nhưng 1 m2 = 100 dm2 và
1 dm2 = 0,01 m2 ( ô 1 m2 gồm 100 ô 1 dm2)
v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS củng cố về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.
Mục tiêu: HS củng cố về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng. 
Ví dụ 1:
3 m2 5 dm2 =  m2
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
Ví dụ 2 : 
GV tổ chức cho cả lớp làm VD2 
 tương tự như VD1 .
 - GV chốt lại mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề nhau.
v Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức vào thực hành kiến thức vừa học.
Bài 1: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm
- GV cho HS tự làm bài .
- Yêu cầu HS trình bày cách làm.
- GV thống kê kết quả
Bài 2: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm
- Yêu cầu HS đọc kĩ bài và phát hiện điểm cần lưu ý ( đơn vị ha; đổi từ số đo có đơn vị nhỏ sang số đo có đơn vị lớn)
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu
- Dẫn dắt để HS nêu cách viết, so sánh với bài 2 và rút ra kết luận. (đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ- dịch dấu phẩy sang phải.)
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v	Hoạt động 4: Củng cố
Mục tiêu: Nhắc lại KT vừa luyện tập.
Trò chơi : Ai nhanh hơn ? 
GV cho HS cả lớp làm bảng con : 
2,3km2 = ? ha 4ha 5m2= ? ha 
1452m2 = ? dam2 
GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
 - Chuẩn bị: Luyện tập chung 
 - Nhận xét tiết học 
- Hát 
2 HS nêu .
HS làm bảng con : 
Hoạt động lớp
- HS nêu các đơn vị đo độ dài 
Km2 , hm2 , dam2 , m2, dm2, cm2,mm2
- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé, từ bé đến lớn.
- HS nêu mối quan hệ đơn vị đo diện tích: km2 ; ha ; a với mét vuông.
- Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị liền sau nó và bằng 0,1 đơn vị liền trước nó .
Hoạt động lớp
- HS phân tích :
3 m2 5 dm2 = 3m2 = 3,05m2
Vậy : 3 m2 5 dm2 = 3,05 m2
- HS thảo luận và thống nhất cách làm 
Hoạt động lớp 
- HS làm bài – 2 HS làm bảng phụ .
 - Lớp nhận xét .
- HS đọc bài 2 
- HS làm bài 
- HS sửa bài
- HS làm bài - 2 HS làm bảng phụ .
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- HS làm bảng con 
- Lớp nhận xét .
Kiểm tra
Hỏi đáp
Thực hành
Thảo luận
Thực hành
Trực quan
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Trò chơi
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 44 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Củng cố viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
- Luyện tập giải toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài, diện tích 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: phấn màu , SGK .
HS: SGK , Bảng con, vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 5,3km2 = ? ha 9ha 5m2= ? ha 
 2552m2 = ? dam2 
 - GV nhận xét. 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS củng cố viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân có đơn vị đo cho trước..
Mục tiêu: Ôn viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
Bài 1: Nối theo mẫu
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS củng cố viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
Mục tiêu: HS viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
Bài 4:
- Yêu cầu HS đọc bài 4 ,
à Chú ý: đổi từ m2 sang ha
Kết quả S = m2 = ha
 - GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
5. Tổng kết - dặn dò: 
 - Chuẩn bị: Luyện tập chung 
- Nhận xét tiết học 
Hát .
- HS làm bảng con .
Hoạt động cá nhân.
- HS làm vở
- Sửa bài .
Lớp nhận xét .
- HS đọc yêu cầu bài 2 .
- HS làm bài – 2 HS làm bảng phụ .
- Lớp nhận xét.
HS đọc yêu cầu bài 3 .
HS làm bài , sửa bài
5m2 15dm2 = 5,15m2 
- Lớp nhận xét .
Hoạt động cá nhân
- HS đọc đề và tóm tắt bài toán .
- Cả lớp làm. 1 HS làm bảng phụ .
- Lớp nhận xét .
Hoạt động cả lớp
3 HS lần lượt nêu .
Lớp nhận xét .
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Luyện tập
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 45 : LUYỆN TẬP CHUNG
(THEO NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH – CV 5842/BGD-ĐT – KHƠNG LÀM BÀI TẬP 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
- Luyện tập giải toán.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS đổi đơn vị đo dưới dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
+ GV:	Phấn màu. 
+ HS: Vở bài tập, bảng con, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
- Yêu cầu HS nêu cách đổi đơn vị.
	  Bảng đơn vị đo độ dài.
	  Bảng đơn vị đo diện tích.
	  Bảng đơn vị đo khối lượng.
- GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS củng cố viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
Mục tiêu: HS ôn viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.
Bài 1: Viết các số đo dưới dạng số TP có đơn vị đo là mét
- Cho HS làm bảng con.
- GV nhận xét – tuyên dương 
Bài 2: 
Bài 3 và 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
- GV hướng dẫn tương tự bài 1 .
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 luyện giải toán.
Mục tiêu: HS vận dụng làm tính với bàn cân
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Yêu cầu HS đọc bài 5 .
- GV cho HS viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1 kg 800 g = . kg
1 kg 800 g = . g
- GV nhận xét – chốt kết quảû đúng .
v	Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học.
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung.
- Tổ chức thi đua: Ai nhanh hơn ? 
	7 m2 8 cm2 =  m2
	m2 =  dm2
GV nhận xét – Tuyên dương 
5. Tổng kết - dặn dò: 
 - Chuẩn bị: Luyện tập chung . 
 - Nhận xét tiết học 
Hát 
3 HS nêu .
Lớp nhận xét .
Hoạt động cá nhân.
- HS đọc yêu cầu đề.
- HS làm bảng con .
3m6dm = 3,6m 4dm = 0,4m 
34m5cm = 34,05m 345cm = 3,45m
 Khơng làm
HS đọc yêu cầu, nêu cách làm.
HS làm bài vào vở – sửa bài .
Lớp nhận xét .
Hoạt động cá nhân
HS đọc bài 5 .
a/ 1kg 800g = 1,8 kg 
b/ 1kg 800g = 1 800g 
- Lớp nhận xét .
Hoạt động cá nhân.
- 2 HS nêu
- Lớp thi đua làm bảng con :
- HS trình bày.
Lớp nhận xét.
Kiểm tra
Trực quan
Thực hành
Hs cá thể
Luyện tập
Củng cố
Trò chơi
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc