Giáo án Tuần 10 - Khối 3

TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN: GIỌNG QUÊ HƯƠNG ( 2 tiết)

I,MỤC TIÊU: A-TẬP ĐỌC:

- Giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm, thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại trong câu chuyện.

 - Hiểu ý nghĩa:Tình cảm tha thiết, gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen. TLCH 1, 2, 3, 4- HS kha(giỏi) TLCH 5

 B-KỂ CHUYỆN.

-Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

* HS khá giỏi kể được cả câu chuyện

II,CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ bài đọc và kể chuyện sách giáo khoa phúng to

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. A.TẬP ĐỌC

 

doc 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 10 - Khối 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oa G ( 1 dòng Gi) , Ô, T ( 1 dòng) ; viết đúng tên riêng Ông Gióng ( 1 dòng) và câu ứng dụng: Gió đưaThọ Xương( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ.
II,Chuẩn bị: 
 -Mẫu chữ viết hoa, Bảng phụ 
 - Bảng con, phấn, 
.III,Các hoạt động dạy học.
Hoạt độnng của thầy.
A,Kiểm tra bài cũ:
- 2 HSviết bảng. Lớp viết bảng con : G, Gò Công
GV n.xột - đánh giá
B. bài mới:
* Giới thiệu bài mới: Ghi bảng.
HĐ1:Hướng dẫn viếtchữ hoa. 
 a.Quan sát nêu quy trình.
-Giáo viên lần lượt cho học sinh quan sát các chữ hoa:G, Ô, T
- GV viết mẫu,hướng dẫn quy trình viết.
b. Viết bảng.
-Nhận xét,sửa sai cho học sinh. 
HĐ2:Hướng dẫn viết tên riêng.
-a.Giới thiệu từ ứng dụng:
b. Quan sát nhận xét.
-Ta cần viết hoa chữ nào?
-Các con chữ có độ cao như thế nào?
-Các chữ cách nhau bằng bao nhiêu?
-Giáo viên viết mẫu ,hướng dẫn cách viết.
c.Viết bảng con:
Sửa sai cho hs 
HĐ3: HD viết câu ứng dụng
a.Giới thiệu câu ứng dụng:
-Giúp hs hiểu ý nghĩa của câu ca dao.
b.Quan sát nhận xét.
-Ta cần viết hoa những chữ nào?vì sao?
Giáo viên hướng dẫn cách viết, khoảng cách các chữ.
c. Viết bảng con.
-Sửa lỗi cho hs .
HĐ4:HD viết vào vở
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn cách trình bày vào vở.- Quan sát giúp học sinh 
-Thu vở chấm 
4,Củng cố –dặn dò. 
N/x tiết học.
-Về nhà viết phần ở nhà.
Hoạt động của trò.
- HS thực hiện y/c của GV
- HS lắng nghe
-Nêu chữ hoa trong bài:G, Ô, T, V ,X
-Quan sát nêu các đơn vị của chữ ,các nét chữ , quy trình viết các chữ , so sánh giữa chữ G/ Gi
- Học sinh viết bảng con G, Ô , T
Đọc từ : Ông Gióng.
-Chữ đầu mỗi tiếng.
-Con chữ: Ô, G : cao 2,5 đơn vị.
-Các chữ còn lại cao một đơn vị.
-Các chữ cách nhau bằng một chữ o
-Viết bảng con, một hs lên bảng viết Ông Gióng.
-Học sinh đọc: Gió đưa cành trúc....Xương
-Gió, Tiếng: Chữ đầu dòng.
-Trấn Vũ , Thọ Xương: Tên riêng.
-Một học sinh viết bảng, lớp viết bảng con.
-Trấn Vũ,Thọ Xương.
-Viết bài vào vở.
HS lắng nghe
 Luyện Tiếng việt Luyện viết : quê hương
I. Mục tiêu:
* Luyện viết bài tập đọc: Quê hương
II. Hoạt động dạy - học:
- GV đọc 3 khổ thơ đầu bài: Quê hương
- Hỏi: Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương?
GV lưu ý HS cách trình bày bài thơ . Chữ cái đầu dòng phải viết hoa. Giữa hai khổ thơ cách 1 dòng
GV đọc cho HS viết.
GV đọc cho HS soát lỗi
III. Củng cố – Dặn dò
 Dặn về đọc lại các bài tập đọc đã học ở tuần 10. 
 Thứ Năm ngày 09 tháng 11 năm 2017
Toán: Ôn Tập
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố:
-Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6,7 bảng chia6,7.Kĩ năng thực hiện nhân,chia số có 2 chữ số với số có một chữ số (chia hết ở từng lượt chia).
-Nhận biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thông dụng.
-Đo độ dài đoạn thẳng , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước .
-Kĩ năng tìm một trong các phần bằng nhau của một số ,giải bài toán có liên quan đến gấp một số lên nhiều lần.
II. Chuẩn bị :
 Bảng phụ 
III,Các hoạt động cơ bản.
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Bài cũ: Gọi 2 HS đọc thuộc bảng nhân chia 6,7- GV n.xét, đánh giá
-Bài 1: Y/c HS nêu y/c BT: Tính nhẩm. y/c HS tiếp nối lên làm BT
GV KL đúng, sai
Bài 2: Tính: Y/c HS nêu y/c BT, y/c HS làm cá nhân, 4 em làm BT vào bảng phụ để trình bày lên bảng lớp
12 23 86 2 99 3 
 7 6 
GV KL đúng, sai
Bài 3: GV gọi HS nêu y/c BT chia lớp thành 4 nhóm làm BT, Đại diện nhóm trình bày k.quả
Bài 4: Chị nuôi được 12 con gà ,mẹ nuôi được nhiều gấp 3 lần số gà của chị. Hỏi mẹ nuôi được bao nhiêu con gà?
C. Củng cố – dặn dò:
 N. xét tiết học
- HS hực hiện y/c của GV
- HS n.xét
HS tiếp nối làm BT
- HS khác n.xét 
6 3 = 18 24: 6 = 4 7 2 = 14 7 4 = ... 35 : 7 =... 6 2 =.... 
54 : 6 = 42 : 7 = 6 5 = 
7 6 = 70 : 7 = 49 : 7 =
- HS hực hiện y/c của GV
- HS n.xét
- HS hực hiện y/c của GV
>=>>. <
=
 2m20cm......2m25cm 6m60cm.....6m6cm 
 4m50cm.....450cm 1m10cm.........110cm 
 3m5cm.......300cm 8m62cm...... m60cm 
HS nêu y/c BT. 1 HS tóm tắt bài toán. 1 HS giải 
Giải
Số gà mẹ nuôi được là:
12 3 = 36 ( con gà)
ĐS: 36 con gà
- HS lắng nghe
Luyện từ và câu: tuần 10
I,Mục tiêu: Giúp hs.
- Biết thêm được một kiểu so sánh : so sánh âm thanh với âm thanh ( BT1,2)
- Biết dùng dấu chấm để ngắt câu trong một đoạn văn. ( BT3)
II,Chuẩn bị: 
- Bảng phụ viết bài tập 1,2,3 (phần phải làm) 
 III,Các hoạt động dạy học.
HĐ của thầy.
A,Kiểm tra bài cũ. Y/c 1 HS đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì?
GV n.xột - đánh giá
B. Bài mới
Giới thiệu bài. Nêu mục đích tiết học
HĐ1:So sánh âm thanh với âm thanh
- Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và viết tiếp câu trả lời ở dưới. 
-Treo bảng phụ có ghi nội dung bài tập.
-Bài 2: Ghi vào chỗ trống trong bảng các từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhảu trong các câu thơ, văn dưới đây.
-GV cùng cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng.
HĐ2:ôn về cách dùng dấu chấm.
-Bài 3: Ngắt đoạn văn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả.
-GV hướng dẫn hs cách ngắt câu.
C. Củng cố dặn dò.
- Nhận xét tiết học 
- Về nhà học thuộc đoạn thơ ,tập tìm ví dụ so sánh về âm thanh.
HĐ của trò.
- HS thực hiện theo y/c của GV
- HS lắng nghe
-1 hs đọc bài tập,lớp đọc thầm .
-HS làm bài vào vở bài tập.
-1 hs lên làm ,lớp nhận xét.
a. Tiếng mưa trong rừng cọ-tiếng thác, tiếng gió
 b. Tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động
+ HS đọc thầm yêu cầu bài tập.
-Trao đổi theo cặp,làm vào vở.
-Lần lượt 3 hs lên điền.
Âm thanh 1
từ ss
Âm thanh 2
a.Tiếng suối
b.Tiếng suối
c.Tiếng chim
như
như
như
tiếng đàn cầm
tiếng hát xa.
tiếng xóc những rổ tiền đồng
- HS đọc thầm và nêu yêu cầu bài tập, lớp làm vào vở.
- 1HS lên chữa bài, lớp nx
-Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.
- HS lắng nghe
 Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017
 Toán : Bài toán giải bằng hai phép tính. ( trang 50)
I,Mục tiêu: 
- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng hai phép tính. Làm BT 1,3
II,Chuẩn bị: 
Tranh vẽ sách giáo khoa phúng to
I.I,Các hoạt động dạy học.
HĐcủa thầy.
A,Kiểm tra bài cũ:.1 HS lên bảng đổi 1m 6dm = .....dm. Lớp làm vào bảng con:
 8m 32cm = ...cm; GV n.xột - đánh giá
 B,Bài mới
Giới thiệu bài
HĐ1:HD cách giải bài toán bằng 2 phép tính 
-Bài toán 1: Giáo viên giới thiệu bài toán.
-Bài toán cho ta biết gì? hỏi ta gì?
-Để biết được hàng dưới có bao nhiêu cái kèn ta làm như thế nào?
Làm ntn để biết được số kèn ở cả hai hàng?
-Lưu ý HS cách đặt lời giải ở mỗi câu cần chính xác, cách trình bày bài giải phải Kh/học
*Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá ,bể thứ 2 có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ?
Để biết được số cá cả hai bể ta làm gì trước ?
Làm thế nào để tìm được số cá ở cả hai bể?
-g/ thiệu: Đây là bài toán giải bằng 2 phép tính
 Củng cố lại cách giải bài toán bằng 2phép tính
 2,HĐ2:Thực hành. 
-Bài 1: Giải toán.
-GV củng cố dạng toán hợp cộng, trừ.
Bài 2( dành cho HS khá(giỏi) Giải toán.
Đây là dạng toán gì?
-GV củng cố cách tìm dạng toán nhiều hơn .
Bài 3: Lập bài thoán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó ?
-Chấm chữa bài – nhận xét.
C. Củng cố –Dặn dò. 
Hệ thống KT đã học.
-Nhận xét tiết học
-Về nhà xem lại bài.
HĐcủa trò.
- HS thực hiện theo y/c của GV
- HS lắng nghe
- 2hs đọc lại bài toán,lớp đọc thầm. 
-Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn.
a.Hỏi hàng dưới có mấy cái kèn?
b. Cả hai hàng có mấy cái kèn?
-Lấy 3 + 2 = 5 
– Phép cộng: 3 + 5 = 8
- HS tự trình bày bài giải
-2 hs nêu bài toán, lớp đọc thầm
-Tìm số cá ở bể thứ hai.
4 + 3 = 7
Một hs lên vẽ tóm tắt và giải bài toán, lớp làm vở nháp, nhận xét.
-HS tự đọc ,làm bài, chữa bài.
-Một hs lên làm ,HS khác nhận xét đọc bài của mình.
 .Số bưu ảnh của em là:
15 – 7 = 8 (bưu ảnh)
Số bưu ảnh của 2 anh em là:
17 + 8 = 23 ( bưu ảnh).
-Toán về nhiều hơn .
Thực hiện các bước tương tự bài 1
ĐS: 42 lít dầu
-2 hs nhìn vào tóm tắt nêu nội dung đề toán.
-Một hs chữa bài, HS khác n.xét, đọc bài của mình.
ĐS: 59 kg
- HS lắng nghe
Tập làm văn: Tuần 10
I,Mục tiêu:
- Biết viết một bức thư ngắn ( nội dung khoảng 4 câu) để thăm hỏi, báo tin cho người thân dựa theo mẫu ( SGK) ; biết cách ghi phong bì thư.
II .chuẩn bị 
Bảng lớp chép nội dung bài tập 1, một bức thư, phong bì thư viết mẫu, giấy, phong bì...
II,Các hoạt động dạy học
HĐ của thầy
A. Kiểm tra. 
Nhận xét về bài thi giữa kì ( bài TLV)
B.Bài mới
 Giới thiệu bài.Nêu mục đích yêu cầu
HĐ1. HD cách trình bày thư. 
Bài 1: Dựa vào mẫu bài tập đọc “Thư gửi bà”Em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân.
+Em sẽ viết thư gửi ai?
-Dòng đầu thư em viết như thế nào?
-Em viết lời xưng hô như thế nào để thể hiện sự kính trọng? 
-Phần nội dung em hỏi thăm những gì? báo tin gì?
-Phần cuối em chúc điều gì? 
-Em hứa với người thân điều gì?
-Kết thúc lá thư em viết gì?
 lưu ý : trình bày đúng thể thức, câu từ phù hợp...
Quan sát giúp học sinh yếu kém.
-Chấm bài,nhận xét.
HĐ2:HD cách trình bày phong bì thư.
-Bài 2: Tập ghi trên phong bì thư.
-GV hướng dẫn cách ghi phong bì thư
C. Củng cố dặn dò.
-N/x tiết học.
-Dặn học sinh về nhà chép lại thư và gắn phong bì ,dán tem gửi cho người thân.
HĐ của trò.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
-Đọc yêu cầu bài.
-Đọc thầm bài tập đọc.
-1 hs đọc gợi ý, cách viết thư.
- 1 số HS nói mình sẽ viết thư cho ông (bà, hoặc cô, bác).
2-3 HS trả lời VD: Thanh Hóa ngày 02 tháng 11 năm 2012;.
. Ông (bà, hoặc cô, bác , kính mến!/ kính yêu!
Hỏi thăm sức khỏe, công việc, của ông (bà, cô, bác,Báo tin tình hình sức khỏe, học tập của mình, của gđ mình
- Cháu kính chúc ông ( bà, cô, bác mạnh khỏe,sống lâu.
- Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời bố mẹ để ông (bà,cô, bác luôn vui lòng.
-HS thực hành viết thư vào giấy.
-Một số hs đọc thư trước lớp .
- .Lời chào và kí tên
1 hs đọc ND BT 2,lớp đọc thầm q.sát phong bì mẫu. trao đổi theo nhóm bàn cách trình bày trên phong bì.
HS ghi trên phong bì và trình bày, lớp n. xét
-2 hs nhắc lại cách viết một bức thư,cách viết phong bì thư.
- HS lắng nghe
***************************************************
Buổi chiều
Luyện Toán 
Bảng đơn vị đo độ dài. ( VBT)
I,Mục tiêu: 
 - Biêt đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo,
 - Biết cách đổi số đo độ dài có hai đơn vị sang số đo độ dài có một đơn vị 
II.Các hoạt động lên lớp :
II,Các hoạt động cơ bản.
- GV tổ chức cho HS làm các BT trong VBT.
- Lần lượt cho HS lên bảng chữa bài
- Lưu ý để HS làm được các BT 1,2.3
- Lớp theo dõi nhận xét kết quả - cách trình bày của bạn
* HSKG: Đề 2 tuần 9
- Chấm - chữa bài
- Nhận xét tiết học
C – Củng cố – dặn dò:
- Về nhà học bài và xem lại BT đã làm
****************************************************************
HĐTT: Sinh họat lớp
I) MUC TIÊU:
 - Tổng kết hoạt động tuần 10,
 - Giúp học sinh thực hiện tốt nội quy của lớp.
 - Xếp loại thi đua trong tuần
 - Phương hướng hoạt động tuần 11
II Hoạt động trên lớp.
1. GV nhận xét phong trào học tập của lớp trong tuần
+Lớp trưởng nhận xét chung
 - Nhận xét sổ theo dõi của các tổ. (ưu, nhược điểm)
 - GV nhận xét, kết quả thi đua chào mừng ngày 20 -11 trong tuần
 +Các tổ tự nhận.
Bình xét hoa danh dự
+ Giáo kết luận.
 2) Phổ biến nội dung hoạt động tuần 11
*Tiếp tục phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.
 - Tập hát các bài hát về thầy, cô
 - Sưu tầm các bài thơ, các câu chuyện vè thầy cô
*********************************************
Hoạt động tập thể
Nội dung: Tiến hành:
- Lớp trưởng báo cáo các hoạt động trong tuần( ưu, nhược điểm) 
- GV nhận xét, kết quả thi đua chào mừng ngày 20 -11 trong tuần
- ý kiến thảo luận của lớp
- Bình xét hoa danh dự
- GV phổ biến nhiệm vụ tuần 10
GV: Tổng hợp hoa việc tốt tặng cô giáo nhân ngày 2 0- 11 trong tuần 9 
Luyện Toán 
Bài toán giải bằng hai phép tính. ( VBT)
I,Mục tiêu: 
- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng hai phép tính.
II.Các hoạt động lên lớp :
II,Các hoạt động cơ bản.
- GV tổ chức cho HS làm các BT trong VBT.
- Lần lượt cho HS lên bảng chữa bài
- Lưu ý để HS làm được các BT 1,2.3
- Lớp theo dõi nhận xét kết quả - cách trình bày của bạn
* HSKG: Đề 2 tuần 9
- Chấm - chữa bài
- Nhận xét tiết học
C – Củng cố – dặn dò:
- Về nhà học bài và xem lại BT đã làm
 Buổi chiều 	
LUYỆN TIẾNG VIỆT: ễN CHÍNH TẢ - LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 2 tiết)
. MỤC tiêu:
Nghe viết chớnh xỏc 3 khổ thơ đầu của tiếng ru .
Trỡnh bầy đỳng theo thể thơ lục bỏt 
Làm đỳng cỏc bài tập tỡm từ chứa tiếng bắt đầu bằng r /d /g
- ễn tập củng cố về cỏch đặt cõu theo mẫu Ai là gỡ? Ai làm gỡ?
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: hệ thống BT.
- HS: Vở luyện Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC .
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. Giới thiệu bài: 
GV nờu MĐYC tiết học
2- Hướng dẫn viết chớnh tả 
a) Hướng dẫn chuẩn bị :
- GVđọc mẫu bài viết 
- Hai cõu thơ nào núi lờn nội dung bài
- Bài thơ này viết theo thể thơ gỡ ?
- Cỏch trỡnh bầy bài thơ này cú gỡ cần chỳ ý?
- Trong bài cú những dấu cõu gỡ ? Những chữ cỏi nào viết hoa ?vỡ sao
- Cho HS viết bảng con 
GVnhận xột 
b) HS nghe viết bài 
GVđọc bài cho HSviết 
Đoc rừ ràng từng dũng thơ 
c-Chấm -chữa bài:
Gvthu vở chấm nhận xột
 3. Hướng dẫn HS làm BT. 
GV gọi HS nờu Y/c từng BT
Bài 1:: Điền vào chỗ trống uụn hoặc uụng
 - M.hỡnh m.vẻ - Đo bũ làm ch.
- .nước nhớ ng - Mẹ trũn con v. 
Bài 2: Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai là gỡ?
- Gọi HS lờn làm mẫu
- GV gợi ý cho HS tỡm đủ cả (cỏi gỡ, con gỡ ?)
- GV nhận xột - chốt KQ
Bài 3: a) Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai làm gỡ? 
- GV theo dừi nhận xột
b) Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai làm gỡ? Núi về Nhà giỏo VN 20-11. - GV theo dừi nhận xột
4. Chấm chữa bài 
GV chấm 1 số bài - Nhận xột
5. Củng cố - Dặn dũ 
- GV nhận xột tiết học
- Dặn HS về nhà tỡm, đặt cõu nhiều hơn.
- HS lắng nghe 
- 2HS nờu 
- Lục bỏt 
- Dũng 6 cỏch lề 2 ụ - Dũng 8 cỏch lề 1 ụ
- HS nờu
Những chữ cỏi đầu dũng thơ .
- HS viết bảng con từ khú 
- HS viết bài vào vở 
- Đổi vở KT
- HS làm BT vào vở - 2HS làm bài vào bảng nhúm rồi trỡnh bày trờn bảng 
Lớp nhận xột 
Từ cần điền: Muụn, muụn, nguồn, chuồng, vuụng
- Nờu Y/c đề bài - Tự làm vở
- 1HS đặt cõu: Bộ Thơ là bạn của cõy hoa.
- HS làm bài vào vở theo nhúm 
- HS thi đọc cõu của nhúm mỡnh
- 1 em làm mẫu: Em đang học bài.
- lớp làm BT vào vở - 1 số em làm vào giấy A4, dỏn lờn bảng - Lớp nhận xột
VD: Chỳng em đang tập Văn nghệ để chào mừng ngày 20-11.
- HS lần lượt đọc cõu của mỡnh.
Luyện toán: Kiểm tra
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố:
-Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6,7 bảng chia6,7.Kĩ năng thực hiện nhân,chia số có 2 chữ số với số có một chữ số (chia hết ở từng lượt chia).
-Nhận biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thông dụng.
-Đo độ dài đoạn thẳng , vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước .
-Kĩ năng tìm một trong các phần bằng nhau của một số ,giải bài toán có liên quan đến gấp một số lên nhiều lần.
II,Các hoạt động cơ bản.
* Đề bài.
-Bài 1: Tính nhẩm.
6 3 = 24: 6 = 7 2 = 42 : 7 =
7 4 = 35 : 7 = 6 2 = 54 : 6 =
6 5 = 49 : 7 = 7 6 = 70 : 7 =
Bài 2: Tính:
 12 20 86 2 99 3 
 7 6 
>
<
=
Bài 3: 2m20cm......2m25cm 8m62cm...............8m60cm
 4m50cm.....450cm 3m5cm.................300cm
 6m60cm.....6m6cm 1m10cm.............110cm
Bài 4: Chị nuôi được 12 con gà ,mẹ nuôi được nhiều gấp 3 lần số gà của chị. Hỏi mẹ nuôi được bao nhiêu con gà?
Bài 5: a. vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm
Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB.
II.Hướng dẫn cách đánh giá.
 Bài 1: (2điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,2đ
 Bài 2: (2đ). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
 Bài 3: (2đ).Mỗi lần viết đúng dấu được 0,3 điểm.
 Bài 4.(2đ)Viết đúng lời giải 0,5điểm 
	Viết đúng phép tính 1điểm.
	Viết đúng đáp số 0,5 điểm
 Bài 5: (2đ) Mỗi câu đúng 1 điểm
LUYỆN TIẾNG VIỆT: ễN CHÍNH TẢ - LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 2 tiết)
I. MỤC tiêu:
Nghe viết chớnh xỏc 3 khổ thơ đầu của tiếng ru .
Trỡnh bày đỳng theo thể thơ lục bỏt 
Làm đỳng cỏc bài tập tỡm từ chứa tiếng bắt đầu bằng r /d /g
- ễn tập củng cố về cỏch đặt cõu theo mẫu Ai là gỡ? Ai làm gỡ?
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: hệ thống BT - HS: Vở luyện Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. Giới thiệu bài: 
GV nờu MĐYC tiết học
2- Hướng dẫn viết chớnh tả 
a) Hướng dẫn chuẩn bị :
- GVđọc mẫu bài viết 
- Hai cõu thơ nào núi lờn nội dung bài
- Bài thơ này viết theo thể thơ gỡ ?
- Cỏch trỡnh bầy bài thơ này cú gỡ cần chỳ ý?
- Trong bài cú những dấu cõu gỡ ? Những chữ cỏi nào viết hoa ?vỡ sao
- Cho HS viết bảng con 
GVnhận xột 
b) HS nghe viết bài 
GVđọc bài cho HSviết 
Đoc rừ ràng từng dũng thơ 
c-Chấm -chữa bài:
Gvthu vở chấm nhận xột
 3. Hướng dẫn HS làm BT. 
GV nờu Y/c từng BT
Bài 1:: Điền vào chỗ trống uụn hoặc uụng
 - M.hỡnh m.vẻ 
 - .nước nhớ ng
 - Đo bũ làm ch.
 - Mẹ trũn con v. 
GV nờu Y/c từng BT
Bài 2: Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai là gỡ?
- Gọi HS lờn làm mẫu
- GV gợi ý cho HS tỡm đủ cả (cỏi gỡ, con gỡ ?)
- GV nhận xột - chốt KQ
Bài 3: 
a) Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai làm gỡ? 
- GV theo dừi nhận xột
b) Đặt 3 cõu theo mẫu: Ai làm gỡ? Núi về Nhà giỏo VN 20-11, GV theo dừi nhận xột
4. Chấm chữa bài GV chấm 1 số bài – N. xột
5. Củng cố - Dặn dũ 
- GV nhận xột tiết học
- Dặn HS về nhà tỡm, đặt cõu nhiều hơn.
- HS lắng nghe 
- 2HS nờu 
- Lục bỏt 
- Dũng 6 cỏch lề 2 ụ - Dũng 8 cỏch lề 1 ụ
- HS nờu
Những chữ cỏi đầu dũng thơ .
- HS viết bảng con từ khú 
- HS viết bài vào vở 
- Đổi vở KT
HS làm BT vào vở - 2HS chữa bài 
Lớp nhận xột 
- Nờu Y/c đề bài
- Tự làm vở
- 1HS đặt cõu: Bộ Thơ là bạn của cõy hoa
- HS làm bài vào vở 
- HS thi đọc cõu của nhúm mỡnh
- 1 em làm mẫu: Em đang học bài
- Cả lớp lớp làm vào vở - 1 số em làm vào giấy A4, dỏn lờn bảng - Lớp nhận xột
VD: Chỳng em đang tập Văn nghệ để chào mừng ngày 20-11.
- HS lần lượt đọc cõu của mỡnh.
Buổi chiều
Luyện Tiếng Viêt : Luyện Tập đọc – Luyện viết
thư gửi bà.
I. Mục tiêu:
- Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu .
-Nắm được thông tin chính của bức thư thăm hỏi. Hiểu được ý nghĩa : Tình cảm gắn bó với quê hương và tấm lòng yêu quý bà của người cháu. 
- Luyện đọc hiểu bằng cách và trả lời câu hỏi trong SGK
II. Lên lớp:
- HS luyện đọc bài Thư gửi bà
- T/c cho HS luyện đọc cá nhân, luyện đọc từng câu, từng đoạn, cả bài
- GV theo dõi sữa cách đọc cho HS
- Luyện cho HS đọc nhanh, đọc đúng.
- HS luyện đọc kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
* Luyện viết đoạn 1 bài tập đọc.
- GV đọc cho HS viết chính tả.
- Chấm bài sửa lỗi.
III. Củng cố - Dặn dò
Nhận xét tiết học
 Dặn về xem lại BT đã làm
Luyện Toán Luyện tập chung ( VBT) 
I,Mục tiêu: 
-Biết nhân chia trong phạm vi các bảng nhân đã học .
- Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo. 
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
 II.Các hoạt động lên lớp :
- HD HS làm bài Trong VBT
HS làm từng bài CN 
Rồi chữa chung cả lớp 
NX bài làm trên bảng - gv kl 
Củng cố từng bài tập .
III.Dặn dò : Hoàn thành BT 
Luyện Toán Ôn tập ( Những bài toán hay và khó)
I,Mục tiêu: 
-Biết nhân chia trong phạm vi các bảng nhân đã học .
- Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo. 
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
 II.Các hoạt động lên lớp :
- HD HS làm bài Trong VBT
HS làm từng bài CN 
Rồi chữa chung cả lớp 
NX bài làm trên bảng - gv kl 
Củng cố từng bài tập .
III.Dặn dò : Hoàn thành BT 
************************************************
LUYỆN TIẾNG VIỆT :	ÔN TẬP LÀM VĂN
I,Mục tiêu:
- Biết viết một bức thư ngắn ( nội dung khoảng 4 câu) để thăm hỏi, báo tin cho người thân dựa theo mẫu ( SGK) ; biết cách ghi phong bì thư.
II Hoạt động trên lớp.
- Đề bài: Dựa vào mẫu bài tập đọc “Thư gửi bà”Em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân.
1 - HD 
+Em sẽ viết thư gửi ai?
-Dòng đầu thư em viết như thế nào?
-Em viết lời xưng hô như thế nào để thể hiện sự kính trọng.
-Phần nội dung em hỏi thăm những gì? báo tin gì?
-Phần cuối em chúc điều gì? hứa điều gì?
-Kết thúc lá thư em viết gì?
*Lưu ý : trình bày đúng thể thức, câu từ phù hợp...
2 -HS thực hành viết thư vào giấy.
- Quan sát giúp học sinh yếu kém.
-Một số hs đọc thư trước lớp .
3 -Chấm bài,nhận xét.
- Tập ghi trên phong bì thư.
-GV hướng dẫn cách ghi phong bì thư
4,Củng cố –Dặn dò
Đạo đức Chia sẻ buồn vui cùng bạn (tiết 2) 
I; Mục tiêu: 
Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui , buồn.
Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.
Hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn.
.II;Chuẩn bị: thẻ màu
III. Các hoạt động dạy học
HĐ của thầy
HĐ của trò
A.Bài cũ - Hãy nêu một biểu hiện về sự quan tâm ,chia sẻ buồn vui cùng bạn?
	GV nhận xét- đánh giá 
B. Bài mới 
	-Giới thiệu bài
HĐ 1: Nhận biết được hành vi đúng sai đối với bạn khi có chuyện vui buồn.
Cách tiến hành:
-GV nêu yêu cầu ,HS đọc và làm bài tập 4 
 -GV Quan sát giúp đỡ hs làm bài. 
HĐ2 : Tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của bản thân và các bạn trong lớp 
 -Cách tiến hành: GV chia lớp thành nhóm TL theo ND của phiếu. 
-KL: - Bạn bè tốt cần phải biết cảm thông, chia sẻ buồn, vui cùng bạn. HĐ 3 Trò chơi phóng viên -Cách tiến hành: GV HD hs thực hiện vai phóng viên phỏng vấn các bạn ND sau. 
-Vì sao bạn cần quan tâm chia sẻ vui buồn cùng bạn?
-Cần làm gì khi bạn có niềm vui hoặc khi bạn có chuyện buồn?
-Hãy kể một câu chuyện về sự chia sẻ vui buồn cùng các bạn
-GV KL:Khi bạn có chuyện vui buồn em cần chia sẻ để niềm vui được nhân lên ,nỗi buồn vơi đi .Mọi trẻ em đều được đối xử bình đẳng. 
C. Củng cố – Dặn dò 
 -Nhận xét tiết học .
Thực hiện tốt những điều đã học vào cuộc sống. 
1 HS trả lời – lớp n.xét
- HS lắng nghe
-HS làm BT4 giơ thẻ đỏ trước việc làm đúng, thẻ xanh trước việc làm sai đối với bạn bè.
-Một số hs nêu sự lựa chọn của mình,phân tích lí do đúng sai.
Các việc làm a,b,c,d,đ,g là đúng vì thể hiện được sự quan tâm chia sẻ,thể hiện quyền không bị đối sử, quyền được hỗ trợ.
Các việc c, 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 10 Que huong_12179837.doc