Giáo án Vật lý 6 - Tiết 12 Bài 11 - Trọng lượng riêng bài tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính trọng lượng riêng. Nêu được đơn vị đo trọng lượng riêng.

2. Kĩ năng: - Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.

3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.

 II. Chuẩn bị:

1. GV: - Lực kế, quả nặng, bình chia độ.

2. HS: - Nội dung bài học.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1: .

6A2: .

2. Kiểm tra bài cũ: (7’) - Dùng lực kế cho HS tiến hành đo trọng lượng của một vật?

 - Nêu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng?

3. Tiến trình:

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 442Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 6 - Tiết 12 Bài 11 - Trọng lượng riêng bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12	 Ngày soạn: 08-11-2017
Tiết : 12 Ngày dạy : 10-11-2017
Bài 11: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính trọng lượng riêng. Nêu được đơn vị đo trọng lượng riêng.
2. Kĩ năng: - Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.
3. Thái độ: - Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.
 II. Chuẩn bị:
1. GV: - Lực kế, quả nặng, bình chia độ.
2. HS: - Nội dung bài học.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:.
6A2:.
2. Kiểm tra bài cũ: (7’) - Dùng lực kế cho HS tiến hành đo trọng lượng của một vật?
 - Nêu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới: (1’)
- GV nêu vấn đề cho HS đề xuất phương án giải quyết →Bài mới.
- HS đề xuất phương án giải quyết
Hoạt động 2: Tìm hiểu trọng lượng riêng: (15')
- Trọng lượng riêng là gì? Đơn vị?
- GV chỉnh sữa cho HS.
- Cho HS hoàn thành câu C4?
- GV giới thiệu cho HS thêm 
P=10.m; m=D.V; d = P/V
→ d=10.D
Đọc thông báo về trọng lượng riêng, đơn vị trọng lượng riêng và trả lời:
- Trọng lượng của một mét khối của một chất là TLR.
- Đơn vị: Newton /mét khối 
 (N/m3).
- HS theo dõi và ghi bài vào vở.
d = P/V
d- Trọng lượng riêng, đơn vị: N/m3
P- Trọng lượng, đơn vị: N
V- Thể tích, đơn vị: m3 
- HS theo dõi và ghi bài vào vở.
I. Trọng lượng riêng:
- Trọng lượng của một mét khối của một chất là TLR.
- Đơn vị: Newton /mét khối 
 (N/m3).
- C4 : Công thức: d=P/V
- Công thức liên hệ giữa KLR, TLR : d=10.D
Hoạt động 3 : Vận dụng:(18’)
- Cho HS làm câu C6, C7?
- Gợi ý: Muốn tính k/l của chiếc dầm sắt khi biết thể tích phải dựa vào công thức nào?
- Cho học sinh làm bài tập 11.1? 
- Cho HS làm bài tập 11.4 theo từng bàn?
- Hoạt động cá nhân, trả lời.
- Rút ra kiến thức cơ bản của bài. 
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- Đọc bài 11.1
- Thảo luận chung để chọn KQ đúng
- Đọc đề bài tập 11.4
Tóm tắt;
m = 1kg
V = 900m3 
D = ?
So sánh với k/l riêng của nước
II. Vận dụng:
C6: V = 400dm3 = 0,4m3
 D = 7800kg/m3
m = D. V = 7800kg/m3. 0,4m3 = 312kg.
P = 10m = 10. 312kg 
 = 3120 N.
C7:
- Thả 50g muối ăn vào 0,5l nước. 
- Đo khối lượng riêng của nước muối đó.
Bài 11.1. chọn D
Bài 11.4(SBT)
- Thể tích V = 900cm3 = 0,0009m3
Khối lượng riên của kem giặt VISO là:
D= 
- Dựa vào bảng khối lượng riêng của 1 số chất ta có: Khối lượng riêng của nước là: 1000kg/m3, như vậy k/l riêng của kem giặt VISO lớn hơn k/l riêng của nước.
IV. Củng cố: (2‘) - Cho HS đọc ghi nhớ SGK?
 - Nêu khái niệm trọng lượng riêng và công thức tính?
V. Hướng dẫn về nhà: (1’) - Về nhà đọc phần có thể em chưa biết. 
 - Về nhà xem lại các cách làm. 
 - Học ghi nhớ SGK . Chuẩn bị mẫu báo cáo bài 12 SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12 Tiet 12 Li 6_12189250.doc