Tiết 7, Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Phan Quang Hiệp

I. Mục Tiêu :

1. Kiến thức : - Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

2. Kĩ năng : - Lắp ráp thí nghiệm , biết quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận.

3. Thái độ : - Nghiêm túc trong khi nghiên cứu hiện tượng vật lý.

II. Chuẩn bị :

1. GV : - Xe lăn, máng nghiên, lò xo xoắn, lò xo lá tròn, viên bi, sợi dây.

2. HS : - Bản mẫu ghi kết quả thực hành .

III. Tổ chức hoạt động dạy và học :

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : - Hãy nêu khái niệm thế nào là hai lực cân bằng ?

 - Làm bái tập 6.2 SBT ?

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 902Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 7, Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Phan Quang Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 07	 Ngày soạn : 24-09-2011
Bài 7 :
TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC
Tiết : 07 Ngày dạy : 	
I. Mục Tiêu :
1. Kiến thức : - Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
2. Kĩ năng : - Lắp ráp thí nghiệm , biết quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận.
3. Thái độ : - Nghiêm túc trong khi nghiên cứu hiện tượng vật lý.
II. Chuẩn bị :
1. GV : - Xe lăn, máng nghiên, lò xo xoắn, lò xo lá tròn, viên bi, sợi dây.
2. HS : - Bản mẫu ghi kết quả thực hành .
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ : - Hãy nêu khái niệm thế nào là hai lực cân bằng ?
 - Làm bái tập 6.2 SBT ? 
3. Tiến trình :
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới :
- HS theo dõi phần mở bài. “Để biết được phải phân tích hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng” Vào bài mới
- HS suy nghĩ và nêu lean dự đoán
Hoạt động 2 : Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng :
- Cho hs trả lời thế nào là sự biến đổi chuyển động động ?
- Cho hs trả lời C1 ( tùy theo mỗi hs co ví dụ khác nhau )
-Thế nào là sự biến dạng ? Cho ví dụ minh họa?
- Cho hs làm việc cá nhân: hs trả lời C2 ? 
- Những hiện tượng về sự thay đổi chuyển động?
- Đọc nội dung SGK(về sự biến đổi chuyển động )Vật đang chuyển động ,bị dừng lại . Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động . 
Vật CĐ nhanh lên .Vật CĐ chậm lại 
Vật đang chuyển động theo hướng này bổng chuyển động theo hướng khác 
C1:+Xe đang chạy,lái xe phanh để xe CĐ chậm lại .
+ Quả bóng bàn đứng yên trên tay , nếu ta ném quả bóng sẽ bay đi 
+ Kéo một cái bàn đang đứng yên làm cho nó chuyển đôïng 
+ Xe đạp đang chuyển động nếu ta thôi đạp thì nó chuyển động chậm lại .
- Những sự thay đổi về hình dạng của một vật khi có lực tác dụng vào 
C2:Người đang giương cung đã tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng
I.Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng:
1.Những biến đổi chuyển động :
-Vật đang chuyển đôïng bị dừng lại.
-Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
-Vật chuyển đôïng nhanh lên.
-Vật chuyển đọng chậm lại.
-Vật đang chuyển động theo hứơng này bỗng chuyển động theo hướng khác.
-Sự thay đổi hình dạng của vật.
Hoạt động 3 : Nghiên cứu những kết qua tác dụng của lực :
- Cho hs nghiên cứu hình 7.1 ,chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm ?
- Điều chỉnh các bước thí nghiệm của hs giúp hs thấy được tác dụng của lò xo lá tròn vào xe .
- Cho các nhóm nhận xét kết quả thí nghiệm ?
- Cho hs làm thí nghiệm C4 ?
- Tương tự y/c hs làm thí nghiệm C5,C6 ?
- Qua thí nghiệm y/c hs nhận xét thấy lò xo lá tròn như thế nào với xe lăn ; giữa dây kéo với xe lăn ,giữa lò xo lá tròn với hòn bi , giữa tay và lò xo 
- Cho hs làm câu C7 ?
- Cho hs trả lời cá nhân câu C8 
- Cho HS rút ra kết luận ?
+ Nêu các dụng cụ thí nghiệm ,lên nhận dụng cụ . + Lắp dụng cụ & tiến hành thí nghiệm 
+Nhận xét :(ghi vở C3) lò xo lá tròn đã tác dụng lên xe lăn làm cho xe lăn từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động . 
- Hoạt động nhóm tiến hành làm thí nghiệm=> rút ra nhận xét ,kết quả thí nghiệm ->ghi nội dung vào vở 
C4: lực của tay đã làm cho xe lăn dừng lại . 
- Hoạt động nhóm tiến hành làm thí nghiệm và rút ra nhận xét 
C5:Lực của lò xo lá tròn đã tác dụng vào hòn bi làm cho hòn bị đổi hướng chuyển động một cách đột ngột 
C6 :Lò xo đã tác dụng lực lên tay (chỗ tiép xúc giữa tay và lò xo) nên làm cho tay biến dạng
- Làm việc cá nhân trả lời ,ghi vở 
C7: (1)-biến đổi chuyển động của 
 (2)-biến đổi chuyển động của 
 (3)-biến đổi chuyển động của 
 (4)-biến dạng
C8 : (1)-biến đổi chuyển động 
 (2)-biến dạng
- Hoàn thành phần kết luận?
2.Nhữhng kết quả tác dụng của lực:
-C2 : +Hình a cung bị biến dạng chứng tỏ có lực tác dụng lên cung.
-C3 : +Lực làm cho xe đang đứng yên bắt đầu chuyển động.
-C4 : +Lực kéo của dây là cho xe đang chuyển động bị dừng lại.
-C5 : +Lực của lò xo lá tròn làm cho xe chuyển động theo hướng khác.
-C6 : +Lực ép của tay làm cho lò lo bị biến dạng.
-C7 : +(1), (2), (3): biến đổi chuyển động , +(4): biến dạng.
-C8 : +Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến dạng vật B hay làm biến đổi chuyển động vật B. Hay có thể cùng xảy ra hai kết quả.
Hoạt động 4 : Vận dụng và củng cố :
- Cho hs làm C9,C10,C11 . 
- Cho hs đọc phần ghi nhớ và so sánh với kết quả của mình ?
- Hoạt động cá nhân trả lời C9,C10,C11 .
- Đọc cho cả lớp 
II. Vận Dụng : 
 C9 , C10 , C11 HS tự làm
4. Củng cố bài: 
Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ.
Ghi nhớ: Lực tác dụng lên vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó bị biến dạng.
5. Hướng dẫn về nhà : - Học ghi nhớ SGK. Làm bài tập 7.1 , 7.2 , 7.3 trong SBT
 - Đọc mục có thể em chưa biết . Chuẩn bị bài mới bài 8 SGK
IV. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực - Phan Quang Hiệp.doc