Bài 9, Tiết 10: Lực đàn hồi - Năm học 2006-2007

· Kiến thức:

 + Nhận biết được vật đàn hồi (thông qua sự đàn hồi của lò xo).

 + Trả lời được đặc điểm của lực đàn hồi.

 + Rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi.

· Kĩ năng

+ Biết lắp TN qua kênh hình.

+ Nhiên cứu hiện tượng để rút ra quy luật về sự biết dạng và lực đàn hồi.

· Thái độ : Có ý thức tìm tòi quy luật Vật lý qua các hiện tượng tự nhiên.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 964Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 9, Tiết 10: Lực đàn hồi - Năm học 2006-2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10
Tiết : 10	 Bài 9
Ngày soạn : 01/11/ 06 	 LỰC ĐÀN HỒI
Ngày dạy :07/11/ 06
I/ Mục tiêu :
Kiến thức:
 + Nhận biết được vật đàn hồi (thông qua sự đàn hồi của lò xo).
 + Trả lời được đặc điểm của lực đàn hồi.
 + Rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi.
Kĩ năng
+ Biết lắp TN qua kênh hình.
+ Nhiên cứu hiện tượng để rút ra quy luật về sự biết dạng và lực đàn hồi.
Thái độ : Có ý thức tìm tòi quy luật Vật lý qua các hiện tượng tự nhiên.
II – Chuẩn bị 
Các nhóm : 
+ 1 giá treo, 	1 lò xo,
+ 4 quả nặng 50g .	1 cái thước có độ chia đến mm.
III – Tổ chức hoạt động dạy học.
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài củ, tạo tình huống học tập. (8p)
 Kiểm tra : 
HS 1 : Trả lời câu hỏi : Trọng lực là gì ? Phương và chiều của trọng lực ? Kết quả tác dụng của trọng lực lên các vật ?
HS 2 : Chữa bài tập 8.1 và 8.2.
Đăt vấn đề: Các em hãy nghiên cứu xem hôm nay ta phải trả lời câu hỏi của bài 9 như thế nào ?
Hoạt động dạy – học
Nội dung
Hoạt động 2 : Nghiên cứu biến dạng đàn hồi qua lò xo (15ph).
GV Y/c HS đọc tài liệu và làm việc theo nhóm.
- Đo chiều dài tự nhiên l0 _ ghi kết quả vào cột 3 của bảng 9.1, lần lượt móc 1 ; 2 ; 3 quả nặng đo chiều dài lò xo. So sánh l1 với l0 
+ HS trả lời câu C1.
- Biến dạng của lò xo có đặc điểm gì ?
- Lò xo có tính chất gì ?
+ HS đọc tài liệu để thu thập thông tin, trả lời câu hỏi : độ biến dạng của lò xo được tính như thế nào ?
+ HS trả lời câu C2.
Hoạt động 3 : Lực đàn hồi và đặc điểm của nó. (10p).
- Lực đàn hồi là gì ?
+ HS hoạt động cá nhân. Trả lời câu hỏi.
- Y/c HS trả lời câu hỏi C3. 
- GV yêu cầu chọn phương án đúng ở câu C4 
+ Hs trả lời câu C4.
Hoạt động 4 : Vận dụng ( p).
+ HS trả lời câu C5, C6.
+ Qua bài học các em đã rút ra được kiến thức về lực đàn hồi như thế nào ?
+ Y/c đọc mục “Có thể em chưa biết” " HD HS trong kĩ thuật không kéo dãn lò xo quá lớn " mất tính đàn hồi. 
– Hướng dẫn về nhà.
-Về nhà trả lời lại từ C1 " C6. 
-Làm các bài tập trong sách bài tập – bài 9.1 đến 9.4.
-Học thuộc phần nghi nhớ.
I) Biến dạng đàn hồi. Độ biến dang. 
1) Biến dạng của một lò xo.
+ Thí nghiệm :
C1 : Khi bị trọng lượng các quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, chiều dài của nó tăng lên. Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của nó. Là xo lại hình dạng ban đầu.
- Biến dạng của lò xo là biến dạng đàn hồi
- Lò xo là vật có tính chất đàn hồi.
2) Độ biến dạng lò xo.
Độ biến dạng của lò xo : 
 l = l – l0
II) Lực đàn hồi và đặc điểm của nó.
1) Lực đàn hồi.
 Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi.
C3 : Cân bằng với trọng lực.
 bằng với cường độ trọng lực của vật.
2) Đặc điểm của lực đàn hồi.
C4 ) Chọn C.
III) Vận dụng
C5) a: khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi.
b) khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi tang gấp ba.
C6) Sợi dây cao su và lò xo có tính chất đàn hồi giống nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Lực đàn hồi (4).doc