Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện - Trần Quốc Hội

Câu 1: Nêu tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện?

Trả lời: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.

Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điốt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.

 

ppt 25 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện - Trần Quốc Hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VẬTLÝ7PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ ANHNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG * QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A *GV TRẦN QUỐC HỘI* HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012*Chúc các em học tập tốtBÀI GIẢNGChúc các em học tập tốtCâu 1: Nêu tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện?Trả lời: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điốt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.KIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Haõy cho bieát khi caùc duïng cuï naøy hoaït ñoäng thì taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän laø coù ích ñoái vôùi duïng cuï naøo?AÁm ñieän Quaït ñieänRadio Noài côm ñieänTiviTrả lời: Khi caùc duïng cuï naøy hoaït ñoäng thì taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän laø coù ích ñoái vôùi : AÁm ñieän vaø noài côm ñieänKIỂM TRA BÀI CŨHãy cho biết các bức tranh trên nói về điều gì?Cần cẩu dùng nam châm điện để hút các vật bằng sắt, thép.Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :1. Tác dụng từ của nam châm:Thí nghiệm 1Thanh sắt (thép)Thanh nhômĐưa nam châm lại gần 3 thanh đồng, sắt (thép ), nhôm và quan sát có hiện tượng gì xảy ra ?Nam châm có khả năng hút thanh sắt (thép)Thanh đồngI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.Thí nghiệm2Đưa một kim nam châm lại gần đầu một thanh nam châm thẳng,quan sát hiện tượng và nhận xét.Nhận xét : Khi đưa một kim nam châm lại gần đầu một thanh nam châm thẳng thì một trong hai cực của kim bị hút còn cực kia bị đẩyThanh nam châm Kim nam châmTừ hai thí nghiệm trên ta có thể rút ra được tính chất gì của nam châm?Nam châm có tính chất từTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: Lâi s¾t nonVòng dây quấn cách điệnNguồn điệnCông tắc+-Dùng dây mảnh có vỏ cách điện quấn nhiều vòng quanh một lõi sắt non, ta có một cuộn dây. Nối cuộn dây này với công tắc (hình vẽ), ta được một nam châm điện.Hình 23.1- Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điệnTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điệnTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNThí nghiệm 1I/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điệnC1: a. Đưa một đầu cuộn dây lại gần các mẩu sắt, đồng,nhôm.Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và công tắc đóng?+-Nam châm điện hút các vật bằng sắt hoặc thép.Thanh sắt (thép)Thanh đồngThanh nhômThí nghiệm 1Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từC1 b) Đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc. Có hiện tượng gì xảy ra ?+- Đưa một kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc, kim nam châm quay. Thí nghiệm 2Tiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNII/ Tác dụng hóa học:I/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm - + AcquyC5. Quan sát đèn khi đóng công tắc và cho biết dung dịch muối đồng sunphat là dung dịch dẫn điện hay cách điện?C5 Đèn sáng, dung dịch đồng sunphat là chất dẫn điện.C6. Thỏi than nối với cực âm lúc trước màu đen. Sau vài phút thí nghiệm nó được phủ màu gì?C6. Sau thí nghiệm thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp màu đỏ nâu.Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học.Kết luận : Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp .Thí nghiệmĐồngThỏi thanDung dich muối sunphatTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNChú ý 1: Dòng điện gây ra các phản ứng điện phân. Việt Nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm, do những yếu tố tự nhiên, việc sử dụng các nguồn nguyên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt, . . . ) và hoạt động sản xuất công nghiệp cũng tạo ra nhiều khí thảy độc hại ( CO2 , CO, NO, NO2, SO2, H2S, . . . ). Các khí này hòa tan trong hơi nước tạo ra môi trường điện li. Môi trường điện li này sẽ khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học).- Để giảm thiểu tác hại này cần bao bọc kim loại bằng chất chống ăn mòn hóa học và giảm thiểu các khí thải độc hại trên. I/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âmTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNIII/ Tác dụng sinh lí:Quan sát hình ảnh và cho biết các hình ảnh này minh họa điều gì?4 Người bị điện giậtI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNIII/ Tác dụng sinh lí:Quan sát hình ảnh và cho biết các hình ảnh này minh họa điều gì?Nếu sơ ý để cho dòng điện đi qua cơ thể người như tay chạm vào ổ điện, dây điện thì sẽ bị điện giật - tim ngừng đập, cơ co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt4 Dùng điện bắt cáI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNIII/ Tác dụng sinh lí:Quan sát hình ảnh và cho biết các hình ảnh này minh họa điều gì?4 Dùng điện để châm cứuI/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNIII/ Tác dụng sinh lí:- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật.Chú ý 2: + Dòng điện có cường độ 1mA đi qua cơ thể người gây ra cảm giác tê, co cơ bắp (điện giật). Dòng điện càng mạnh càng nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người. Dòng điện mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim ngừng đập, ngạt thở, nếu dòng điện mạnh có thể gây tử vong.+ Dòng điện có cường độ nhỏ được sử dụng để chữa bệnh (điện châm). Trong cách này các điện cực được nối với các huyệt, các dòng điện làm các huyệt được kích thích hoạt động. Việt Nam là nước có nền y học châm cứu tiên tiến trên thế giới.- Biện pháp an toàn: Cần tránh bị điện giật bằng cách sử dụng các chất cách điện để cách li dòng điện với cơ thể và tuân thủ các quy tắc an toàn điện I/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänTiết 25 – Bài 23 : TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆNIII/ Tác dụng sinh lí:- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật.IV/ Vận dụng:C7: Vật nào dưới đây có tác dụng từ?Một pin còn mới đặt riêng trên bànMột mảnh nilông đã được cọ xát mạnhMột cuộn dây dẫn có dòng điện chạy quaMột đoạn băng dínhLàm tê liệt thần kinhLàm quay kim nam châmLàm nóng dây dẫnHút các vụn giấyC8: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?A.B. A.B. C. C. D. D. I/ Tác dụng từ :Tác dụng từ của nam châm:- Nam châm có thể hút sắt (thép) và làm lệch kim nam châm.2. Nam châm điện: - Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện- Nam châm điện có ... vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.tác dụng từ3. Kết luận: - Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.- ÖÙng duïng : nam chaâm ñieän, chuoâng ñieän, ñoäng cô ñieänII/ Tác dụng hóa học:- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm ÖÙng duïng : maï ñieänGNAÙSTAÙHPYAÅÑCÖÏLTEÄIHNNƯDCỰCƠGNẪDTAÄVÑEÄINÑEÄINDOØNGNOÀGNUÑIEÄNNHỰATrò chơi ô chữ12345678Một trong hai cực của nguồn điện?Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng?Vật cho dòng điện đi qua?Một tác dụng của dòng điện?Lực tác dụng của hai điện tích cùng loại?Một tác dụng của dòng điện?Dụng cụ cung cấp dòng điện lâu dài?Vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất?DÒNGĐIỆNDòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.+ HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ.+ ĐỌC MỤC ”CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT”+ LÀM BTVN: 23.1 23.4 TR. 24 SBT.+ CHUẨN BỊ TIẾT SAU ÔN TẬP ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA MỘT TIẾTGHI NHỚ: Ch©n thành cảm ơn quý thÇy c« gi¸o ®· ®Õn dù giê cïng líp 7AKính chúc quý thầy cô sức khỏeHoan hô bạn đã trả lời đúngBạn sẽ được nhận một phần quàHic hic! Không đúng rồi.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện - Trần Quốc Hội.ppt