Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Trường THCS Mỹ Hiệp

Hiệu điện thế được tạo ra ở thiết bị điện nào ?

*Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Người ta dùng dụng cụ nào để đo hiệu điện thế?

Hiệu điện thế được tạo ra giữa hai cực của nguồn điện.

 

ppt 19 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1058Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 7 - Chương 3: Điện học - Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Trường THCS Mỹ Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HUYỆN CHỢ MỚI MYÕ HIEÄPTröôøng THCSVaät lyù 7Vaät lyù 7Hiệu điện thế được tạo ra ở thiết bị điện nào ?*Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Người ta dùng dụng cụ nào để đo hiệu điện thế?Hiệu điện thế được tạo ra giữa hai cực của nguồn điện.Đơn vị đo hiệu điện thế là Vôn (V). Người ta dùng vôn kế để đo hiệu điện thế.KIỂM TRA BÀI CŨ220V-750W220V-60W220V-1200WBÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦUI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện+_Hình 26.1BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNNguồn điện+-Bóng đèn pinA+-V+-KC2 Kết quả đo Loại mạch điệnSố chỉ của vôn kế (V)Số chỉ của ampe kế (A)NĐ 1 pinMạch hởU0=I0 =Mạch kínU1= I1=NĐ 2 pinMạch kínU2=I2=BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điệnKA+_+-+_KA+_++_2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện-BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điệnKA+_+-+_KA+_++_-Loại mạch điệnKết quả đoVôn kế (V)Ampe kế (A)Nguồn điện Mạch hởUo=..Io=.Một pinMạch kínU1=..I1=..Nguồn điện hai pinMạch kínU2=.I2=..0 V0 ABÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNTừ kết quả thí nghiệm 1 và 2, em hãy điền đầy đủ các câu sau:Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì . dòng điện chạy qua bóng đèn.Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng  thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng .không cóLớn/nhỏ Lớn/ nhỏI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:C3BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?C4BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNSố vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức. Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức đó thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn dây tóc bóng đèn sẽ đứt. Có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế 2,5V để nó không bị hỏng.Vậy số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết điều gì?+-ABa)b)MáyBơm nướcHình 26.3BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước:a) Khi có sự .. giữa hai điểm A và B thì có . chảy từ A đến B.b) Khi có .. giữa hai đầu bóng đèn thì có  chạy qua bóng đèn.c) Máy bơm nước tạo ra sự .......tương tự như .. ..tạo ra ...chênh lệch mức nướcdòng nướchiệu điện thếdòng điệnchênh lệch mức nướcnguồn điệnhiệu điện thế+-ABa)b)MáyBơm nướcII. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước:C5Hình 26.3BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNI. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước:* Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết điều gì?	Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường..* Hiệu điện thế và cường độ dòng điện có quan hệ như thế nào?	Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiện điện thế)?Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.Giữa hai cực của pin còn mớiGiữa hai đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin.Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.C6III. Vận dụng:BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNCho mạch điện như sơ đồ hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không)?A. Giữa hai điểm A và BB. Giữa hai điểm E và CC. Giữa hai điểm D và ED. Giữa hai điểm A và D+-K_A+ABCEDC7III. Vận dụng:BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNVôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?+-K_V++-K_V++-K_V++-K_V+C8III. Vận dụng:ABCDBÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNBÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆNBài tập thêm: Trong các trường hợp nào sau đây có hiệu điện thế khác không:a/ Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.b/ Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.c/ Giữa hai cực của một pin trong mạch kín thắp sáng bóng đèn.d/ Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng trong mạch kín.e/ Giữa hai đầu công tắc mở khi mắc vào mạch.- Học thuộc ghi nhớ SGK/75- Làm các bài tập từ 26.1 đến 26.3. Đọc phần “có thể em chưa biết”/75-SGK.- Viết sẵn mẫu báo cáo thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp  Hoàn thành phần 1 ở nhà.Hướng dẫn học ở nhà:Bµi häc kÕt thóc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện - Trường THCS Mỹ Hiệp.ppt