Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

I. Chuẩn bị -Một nguồn điện 3V - Hai bóng đèn pin như nhau - Một vôn kế có giới hạn đo là 6V và có độ chia nhỏ nhất là 0,1V - Một ampe kế(hoặc miliampe kế) có giới hạn đo từ 0,5A trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01A - Một công tắc