Giáo án Vật lý lớp 8 - Tiết 14: Thực hành: nghiệm lại lực đẩy Ác - Si - mét

Tiết 14: THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Viết được công thức tính lực đẩy Ác-si-mét đối với chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

- HS nhận biết được các dụng cụ để làm thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

2. Kỹ năng:

- HS tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.

3. Thái độ:

- Tích cực, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

Mỗi nhóm HS: 1lực kế , 1 vật nặng không thấm nước, 1 bình chia độ; giá đỡ; bình nước; khăn lău khô; mẫu báo cáo TH.

III. PHƯƠNG PHÁP.

- Đàm thoại, nêu vấn đề, hợp tác nhóm

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 520Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 8 - Tiết 14: Thực hành: nghiệm lại lực đẩy Ác - Si - mét", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/11/2017
Ngày giảng: 24/11/2017 
Tiết 14: THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Viết được công thức tính lực đẩy Ác-si-mét đối với chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
- HS nhận biết được các dụng cụ để làm thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
2. Kỹ năng:
- HS tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.
3. Thái độ:
- Tích cực, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
Mỗi nhóm HS: 1lực kế , 1 vật nặng không thấm nước, 1 bình chia độ; giá đỡ; bình nước; khăn lău khô; mẫu báo cáo TH. 
III. PHƯƠNG PHÁP.
- Đàm thoại, nêu vấn đề, hợp tác nhóm
IV. NỘI DUNG TINH GIẢN - NỘI DUNG BỔ XUNG: ( Không có)
V.TỔ CHỨC GIỜ HỌC.
1. Khởi động: (3 phút)
a)Mục tiêu.
Học sinh tái hiện lại công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác - si - mét? 
b) Đồ dùng : không
c) Cách tiến hành.
Viết công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác - si – mét?
2. Các hoạt động.
Hoạt động 2: Tổ chức HS trả lời câu hỏi- hướng dẫn ban đầu. (10 phút)
a)Mục tiêu.
- Viết được công thức tính lực đẩy Ác-si-mét đối với chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
- HS nhận biết được các dụng cụ để làm thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy
Ác-si-mét.
b) Đồ dùng : không
c) Cách tiến hành.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
- GV nêu mục tiêu bài thực hành và phát dụng cụ thực hành cho các nhóm.
- GV: Kiểm tra mẫu báo cáo TN
- Yêu cầu HS viết công thức tính lực đẩy
Ác-si-met. Nêu được tên và đơn vị 
- Yêu cầu HS nêu phương án thí nghiệm kiểm chứng
(Gợi ý HS : Cần phải đo những đại lượng nào?)
GV hướng dẫn HS thực hiện theo phương án chung.
Chú ý lắng nghe và quan sát
Viết công thức tính lực đẩy.
HS nêu phương án thí nghiệm kiểm chứng
HS thực hiện theo phương án chung.
1.Kiểm chứng độ lớn lực đẩy.
 + Đo P1 vật trong không khí.
 + Đo P2 vật trong chất lỏng.
 FA= P1 – P2 
2. ĐO trọng lượng chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
+ Đo vật bằng cách 
VV =V2 - V1
 - V1là thể tích nước ban đầu
 - V2: là thể tích khi nhúng chìm vật trong nước
* Đo trọng lực của vật
* Đo P1 bằng cách đổ nước vào bình đo bằng lực kế
* Đổ nước đến V2 đo P2 
Pn bị chiếm chỗ bằng 
P2 – P1
KL: FA = Pn mà vật chiếm chỗ
Hoạt động 3: Tổ chức làm thí nghiệm – Hoàn thiện báo cáo(29 phút)
a)Mục tiêu.
- HS tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.
- Hoàn thiện báo cáo theo mẫu.
b) Đồ dùng :
- Mỗi nhóm HS: 1lực kế , 1 vật nặng không thấm nước, 1 bình chia độ; giá đỡ; bình nước; khăn lău khô; mẫu báo cáo TH. 
c) Cách tiến hành.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
GV: Yêu cầu HS sử dụng lực kế đo trọng lượng của vật và hợp lực của trọng lượng và lực đẩy ác-si-met.tác dụng lên vật khi nhúng chìm trong nước (đo 3 lần).
- Yêu cầu HS xác định trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ (thực hiện đo 3 lần)
GV theo dõi và hướng dẫn cho các nhóm HS gặp khó khăn.
GV: Từ kết quả đo yêu cầu HS hoàn thành báo cáo TN, rút ra nhận xét từ kết quả đo và rút ra kết luận.
+ Yêu cầu HS nêu được nguyên nhân dẫn đến sai số và khi thao tác cần phải chú ý gì?
HS sử dụng lực kế đo trọng lượng của vật và hợp lực của trọng lượng và lực đẩy ác-si-met
HS xác định trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ
HS hoàn thành báo cáo TN, rút ra nhận xét từ kết quả đo và rút ra kết luận.
HS nêu được nguyên nhân dẫn đến sai số 
a. Đo lực đẩy ác-si-met.
B1 : Đo trọng lượng của vật trong không khí.
B2: Đo hợp lực F của các lực tác dụng lên vật khi vật chìm trong nước
b. Đo trọng lưọng của vật chiếm chỗ
HS: Tiến hành đo 
*Ghi kết qủa vào bảng báo cáo thí nghiệm
* Tính Pn của vật chiêm chỗ
c. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận
3. Tổng kết và hướng dẫn về nhà.( 3 phút)
GV: Nhận xét quá trình làm thí nghiệm của các nhóm .
Chú ý: Trong khi làm thí nghiệm cần phải cẩn thạn tránh đổ vỡ và ướt sách vở.
GV: Thu báo cáo thí nghiệm.
Nghiên cứu lại bài lực đẩy ác-si-met và tìm các phương án khác để làm thí
nghiệm kiểm chứng
Đọc trước bài : Sự nổi, xem trước phần I.

Tài liệu đính kèm:

  • docT14.doc