Kế hoạch dạy học lớp 4 - Tuần 6

Kế hoạch dạy học

Môn: Tiếng Việt

Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi (Tiết 1)

Các hoạt động Nội dung điều chỉnh ĐDDH & dụng cụ học tập của HS Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:

HĐ 1: Nhóm SGK trang 89

HĐ2: Cả lớp Trang 90

HĐ3: Cặp đôi Trang 90

HĐ4: Nhóm Trang 91,92

HĐ5: Nhóm Trang 91

Nhận xét chia sẽ

Rút kinh nghiệm:

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học lớp 4 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi (Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Nhóm
SGK trang 89
HĐ2: Cả lớp
Trang 90
HĐ3: Cặp đôi
Trang 90
HĐ4: Nhóm
Trang 91,92
HĐ5: Nhóm
Trang 91
Nhận xét chia sẽ 
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 6: Nhóm
Trang 92
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Cá nhân
Trang trang 93
Nhận xét chia sẽ 
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi ( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 2. Nhóm
CB phong bì 93
HĐ 3. Cả lớp
ND bài. Người viết truyện thật thà
HĐ 4. 
Bảng trang 94
C. Hoạt động ứng dụng: 
1. HĐ Cộng đồng.
Trang 94
2. HĐ Cộng đồng.
Rút kinh nghiệm: 
	Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Nhóm
Trang 95
HĐ 2. Cả lớp
Nội dung trang 95
HĐ 3. Nhóm
Bảng 97
HĐ 4. Cặp đôi 
97
HĐ 5. Nhóm
98
HĐ 6. Nhóm
98
Nhận xét chia sẽ
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Nhóm 
Câu chuyện tự trọng
HĐ 2. Cả lớp 
HS CB Truyện thi
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 3. Cả lớp
SGK 99
HĐ 4. Nhóm 
Trang 100
HĐ 3. Cả lớp
Chuẩn bị bài văn tốt
C. Hoạt động ứng dụng: 
1. HĐ Cộng đồng.
Trang 100
2. HĐ Cộng đồng.
Trang 100
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Tiếng Việt
Bài 6C. Trung thực- Tự trọng ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Cả lớp
Trang 101
HĐ 2. Nhóm
Bảng trang 101
HĐ 3. Cá nhân
SGK trang 102
HĐ 4. Nhóm 
SGK trang 102
HĐ 5 Nhóm 
SGK trang 103
HĐ Cá nhân
SGK trang 103
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Tiếng Việt
Bài 6C. Trung thực- Tự trọng ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Cả lớp
Bảng trang 103
HĐ 2. Cả lớp
Truyện ba lưỡi rìu
HĐ 3. Nhóm
Trang 104
C. Hoạt động ứng dụng: 
1. HĐ Cộng đồng.
Trang 104
2. HĐ Cộng đồng.
Trang 104
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Toán
Bài 16. Em ôn lại những gì đã học
Tiết 1: HĐTH1,2,3
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động thực hành
HĐ 1. Cá nhân
SGK trang 60
HĐ 2. 
SGK trang 60
HĐ 3. 
Bảng SGK trang 61
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Toán
Bài 16. Em ôn lại những gì đã học
Tiết 2: HĐTH 4,5,6
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động thực hành
HĐ 4. 
SGK trang 61
HĐ 5 
SGK trang 62
HĐ 6. 
C. Hoạt động ứng dụng:
Cộng đồng 
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Toán
Bài 17. Phép cộng. Phép trừ
Tiết 1: HĐCB & HĐTH 1
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Nhóm
Trang SGK trang 63
HĐ 2. 
Bảng trang 64
HĐ 3. 
Bảng trang 64
HĐ 4. Cặp đôi
SGK trang 65
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1. 
SGK trang 65
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Toán
Bài 17. Phép cộng. Phép trừ
Tiết 2: HĐTH 2,3,4
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
B. Hoạt động thực hành
HĐ 2. 
SGK trang 66
HĐ 3. 
SGK trang 66
HĐ 4. 
SGK trang 66
C. Hoạt động ứng dụng:
Cộng đồng 
Rút kinh nghiệm: 
Môn: Toán
Bài 18. Luyện tập
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Nhóm
SGK trang 68
HĐ 2. 
SGK trang 69
HĐ 3.
SGK trang 69
HĐ 4.
SGK trang 70
HĐ 5.
SGK trang 70
B. Hoạt động ứng dụng.
Cộng động 
Trang 70
Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docNHAT KY TUAN 6_12190056.doc