Kế hoạch dạy học môn Tin Học 6

I-Đặc điểm tình hình:

Số học sinh: .

a, Thuận lợi :

Học sinh được học môn học mới nên các em đều có ý thức học tập tốt.

Giáo viên dạy đúng chuyên môn.

b, Khó khăn:

Đây là môn học mới, học sinh vẫn còn có em học lực còn yếu môn Toán, Tiếng Anh do vậy việc tiếp thu bài còn gặp nhiều khó khăn.

Phương tiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập hiện nay.

II - Mục tiêu:

Môn Tự chọn Tin ở lớp 6 nhằm giúp học sinh:

1, Về kiến thức:

- Có những kiến thức cơ bản ở mức độ phổ thông về Tin học: một số khái niệm cơ bản của tin học, hệ điều hành, soạn thảo văn bản.

- Biết được ứng dụng của công nghệ thông tin.

2, Về kĩ năng:

 Bước đầu sử dụng máy tính trong hoạt động, trong vui chơi giải trí và trong việc học những môn học khác.

3, Về thái độ:

- Ham thích môn học.

- Có ý thức về một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

II – Nội dung:

 

doc 222 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 638Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Tin Học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Ghi nhớ (sgk)
 IV-Củng cố 
- GV: khắc sâu các kiến thức cần nhớ.
- Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?
- hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 3
Hoạt động của trò
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Để chèn hình ảnh vào văn bản ta làm các bước sau: 
+ Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh.
+ Chọn lệnh Insert à Picture à From File(xuất hiện hộp thoại Insert Picture). 
+ Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. 
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
-Hình ảnh được chèn vào văn bản theo 2 cách:
a, Trên dòng văn bản:
Hình ảnh được xem như một kí tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ.
b, Trên nền văn bản:
Hình ảnh nằm trên nền văn bản và độc lập với văn bản.
* Để thay đổi cách bố trí hình ảnh, ta thực hiện các bước sau: 
+ Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ đó.
+ Chọn lệnh Format à Picture 
(hoặc Format à AutoShape) xuất hiện hộp thoại.
+ Chọn trang Layout.
+ Chọn In line with text hoặc Square 
+ nháy OK.
Hs thực hiện yêu cầu của PHT trên máy tính theo nhóm.
- Học sinh: đọc phần Ghi nhớ (Sgk/102)
HS: lắng nghe, suy ngh ĩ và trả lời
- Học sinh: trả lời câu hỏi 3 (Sgk/102).
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk, vở ghi. nắm chắc cách chèn hình ảnh vào văn bản. thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
- Làm xong các câu hỏi ở sgk.
- Chuẩn bị bài sau: Bài thực hành 8.
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
N.Soạn:22/ 03/ 2016	 Tiết58-Bài thực hành 8:
N.Giảng: / 03/ 2016 em “viết” báo tường.
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: Củng cố các Kiến thức tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
- kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. Biết và thực hiện được các bước chèn hình ảnh vào văn bản.
-- Thỏi độ: HS có ý thức tự học và yêu thích môn học hơn
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinhỏogk, chuẩn bị nội dung TH.
 C - Hoạt động dạy học:
	I - Tổ chức : 
sĩ số. 6A:	 / 43, 	 6B: /35, 6D /31
 II – Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1: Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?
Học sinh 2: Nêu các bước thay đổi cách bố trí hình ảnh?
III – Thực hành:
Hoạt động của thầy
1, Trình bày văn bản và chèn hình ảnh:
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
Giáo viên: 
- quan sát , hướng dẫn các nhóm thực hành
GV: 
Hãy Chèn thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung, định dạng và trình bày văn bản (Hình b –Sgk/103).
* Hình ảnh không nhất thiết phải giống như Sgk.
GV: 
kiểm tra, nhận xét các nhóm thực hành.
2. Thực hành.
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
IV-Củng cố:
Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
Nhận xét giờ thực hành.
Hoạt động của trò
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Học sinh: thực hành theo các bước.
- Bước 1: Tạo văn bản mới: 
Bác Hồ ở chiến khu 
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên nước chảy cá bơI vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
ánh đèn khuya còn sáng trên đồi
NơI đây sống một người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi người là Bác
Cả đời người là của nước non 
- Bước 2: Chèn thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung, định dạng và trình bày văn bản 
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
H.sinh: thực hành theo các bước hướng dẫn.
HS: nghe GV Nhận xét giờ thực hành
 V. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài theo Sgk. ôn lại nội dung vừa thực hành.
 - Chuẩn bị bài sau: Bài TH8: em “viết” báo tường. (tiếp).
 -------------------------------------------------------------------------------------
N.Soạn:23 / 03/ 2016	Tiết59-Bài thực hành 8:
N.Giảng: /04/ 2016 em “viết” báo tường.
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: Củng cố các Kiến thức tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày bài báo tường.
- kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. Biết và thực hiện được các bước chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản.
 -- Thỏi độ: HS có ý thức tự học và yêu thích môn học hơn
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH. sgk
 C - Hoạt động dạy học:
	I - Tổ chức : 
sĩ số. 6A:	 / 43	 6B: /35 6D / 31
 II – Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1: Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?
Học sinh 2: Nêu các bước thay đổi cách bố trí hình ảnh?
III – Thực hành:
Hoạt động của thầy
 2. Thực hành.
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
Giáo viên: 
- quan sát , hướng dẫn các nhóm thực hành
GV: 
Hãy Chèn thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung bài báo tường em vừa soạn?
* Hình ảnh không nhất thiết phải giống như Sgk.
GV: kiểm tra, nhận xét các nhóm thực hành.
IV-Củng cố dặn dò:
Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
Nhận xét giờ thực hành.
Hoạt động của trò
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Học sinh: thực hành theo các bước.
- Bước 1: 
Soạn thảo một bài báo tường với nội dung tự chọn.
-Bước 2: Chèn thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung bài báo đó,
định dạng và thay đổi cách trình bày cho đến khi em vừa ý
HS: nghe GV Nhận xét giờ thực hành
 V. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài theo Sgk. ôn lại nội dung vừa thực hành.
 - Chuẩn bị bài sau: “Bài 21 – Trình bày cô đọng bằng bảng”
 .
N.Soạn:01/ 04/ 2016 Tiết 60- Bài 21: 
N.Giảng: /04/2016 trình bày cô đọng bằng bảng.
 A - Mục tiêu:
Sau bài này HS:
- Kiến thức: Thấy được lợi ích của việc trình bày bằng bảng.
- kĩ năng: Biết cách tạo bảng. Biết cách thay đổi kích thước của cột hay hàng.
- Thỏi độ: Biết áp dụng để thực hành trong thực tế.
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa.
- HS: SGK, học bài cũ.
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức : 
Kiểm tra sĩ số. 6A / 43 6B /35 6D / 31
II – Kiểm tra bài cũ: 
?: Em hãy nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ họa vào văn bản?
III - Bài mới:
Hoạt động của thầy
1, Tạo bảng:
GV
? Nêu các bước tạo bảng? 
Giáo viên: giới thiệu, minh hoạ trên máy chiếu.
* Muốn đưa nội dung vào ô nào ta nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại ô đó.
2,Thay đổi kích thước của cột hay hàng: 
GV
? Nêu cách thay đổi độ rộng cột hay chiều cao của hàng?
Giáo viên: giới thiệu, minh hoạ trên máy chiếu.
IV-Củng cố:
-Giáo viên: 
khắc sâu các kiến thức cần nhớ
- GV: hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
Hoạt động của trò
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Để tạo bảng ta làm các bước sau: 
+ Chọn lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn
+ Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nut chuột. 
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
HS trả lời:
Để thay đổi độ rộng của cột hay chiều cao của hàng, ta đưa con trỏ vào đường biên của cột hay hàng cần thay đổi đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên 2 chiều rồi kéo thả chuột sang trái, sang phải hay lên trên, xuông dưới.
HS: Lắng nghe
- Học sinh: trả lời câu hỏi 1; 2; 3; 4 (Sgk/106).
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 21 – Trình bày cô đọng bằng bảng” (tiếp).
 ----------------------------------------------------------------------------------
N.Soạn:04/ 04/2016 Tiết 61-Bài 21: 
N.Giảng: / 04/2016	 trình bày cô đọng bằng bảng.
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: HS Thấy được lợi ích của việc trình bày bằng bảng.
- kĩ năng: Biết cách chèn thêm hàng hoặc cột. Biết cách xoá hàng, cột hay bảng.
- Thỏi độ: Biết áp dụng để thực hành trong thực tế.
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa.
- HS: SGK, học bài cũ.
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức :
 Kiểm tra sĩ số: 6A:	 / 43 	6B: /35 6D: / 31
II – Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1: Nêu các bước tạo bảng?
Học sinh 2: Nêu cách thay đổi kích thước của hàng, cột?
III - Bài mới:
Hoạt động của thầy
3, Chèn thêm hàng hoặc cột:
- GV yêu cầu học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
? Nêu các bước chèn thêm một hàng? chèn thêm một cột?
-Giáo viên: giới thiệu cách làm và minh hoạ trên máy chiếu.
4, Xoá hàng, cột hay bảng: 
GV
? Nêu cách xoá cột, hàng hoặc bảng?
Giáo viên: giới thiệu cách làm, minh hoạ trên máy chiếu.
Ghi nhớ: (sgk/106)
IV-Củng cố 
-Giáo viên: khắc sâu các kiến thức cần nhớ
- GV: hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
Hoạt động của trò
HS: đọc thông tin trong Sgk.
-Để thêm một hàng, ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải của bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn Enter. Một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ.
- Để chèn thêm một cột ta làm các bước sau: 
Chọn lệnh Table àInsert àColumns tothe Left (chèn cột vào bên trái) hoặc 
Columns to the Right (chèn cột vào bên phải).
Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải) cột có con trỏ chuột. 
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Để xoá hàng, cột hoặc bảng, ta làm các bước sau:
+ chọn đối tượng cần xoỏ
+ Xoá hàng: Table à Delete à Rows.
+ Xoá cột: Table à Delete à Columns.
+ Xoá bảng: Table à Delete à Table.
- Học sinh: đọc phần Ghi nhớ (Sgk).
HS: Lắng nghe
 HS trả lời câu hỏi 5; 6; 7 (Sgk/106;107).
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk, vở ghi. Nắm vững các nội dung cần ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài sau: 
 Bài tập. Hãy ôn tập các kiến thức đã học và các dạng bài tập tương ứng.
 ..
N.Soạn: 10/ 04/2016 Tiết62: bài tập
N.Giảng: / 04/2016
 A-Mục tiêu:
 - Kiến thức: Củng cố lại kiến thức cho học sinh về trình bày trang văn bản, tạo bảng.
- kĩ năng: HS thành thạo hơn về trình bày trang văn bản, chèn hình ảnh, tạo bảng
- Thỏi độ: HS có ý thức học tập và yêu thích môn học hơn
 B-Chuẩn bị:
- GV: giáo án, sgk, Câu hỏi, bài tập.
- HS: sgk, ôn tập bài cũ.
 C-Hoạt động dạy học:
I- Tổ chức :
sĩ số 6A: /43 6B: / 35 6D: / 31
II- Kiểm tra bài cũ: 
 Kiểm tra 15’
 1. Đề Bài
Câu 1: khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng:
 1, Để trình bày trang văn bản ta chọn lệnh:
A, File à Open	 B, File à Prin	
C, File à Page Setup	 D, File à Margins.
 2, Để thay thế phần văn bản ta chọn lệnh:
A, Edit à Find	B, Edit à Replace
C, Edit à Cut	D, Edit à Goto.
 3, Để chèn hình ảnh vào văn bản ta chọn lệnh:
A, Insert à Picture From File 	B, Insert à Symbol Insert
C, Insert à Break Symbol	D, Format à Picture.
Câu 2: Hãy ghép mỗi ý ở cột A với 1 ý ở cột B để có câu đúng.
 A B.
 a/ Cách xoá 1 hàng: 1/ Table à Delete Table
 b/ Cách xoá 1 cột : 2/ Table à Delete Rows
c/ Cách xoá bảng 3/ Table à Delete Columns
Câu 3: Em hãy viết đoạn thơ sau theo cách gõ từ bàn phím?
 Trăng ơi
 Trăng ơi từ đâu đến?
 Hay từ cánh rừng xa
 Trăng hồng như quả chín
 Lửng lơ lên trước nhà.
 2-Đáp án - Biểu điểm:
Câu 1: (3 điểm) mỗi ý đúng 1đ:
 1, C.	 2, B.	 	3, A.	
Câu 2: (1,5 điểm) mỗi câu viết đúng 0,5đ:
 .ghép: a/ và 2, : b/ và 3: c/ và 1.
Câu 3 (5,5 điểm): tiêu đề o,5 đ, mỗi câu viết đúng được 1,25 đ
III-Bài tập:
 Hoạt động của thầy.
 Hoạt động của trò.
- Giáo viên nêu nội dung các câu hỏi và bài tập. Yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời. 
I – Câu hỏi:
1, Hãy nêu các bước chọn hướng trang và đặt lề trang?
2, Nêu cách in văn bản?
3, Nêu các bước tìm phần văn bản?
4, Nêu các bước thay thế phần văn bản? 
5, Nêu các cách định dạng kí tự?
6, Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?
7, Nêu cách thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản?
8, Nêu các bước tạo bảng?
9, Nêu cách chèn thêm hàng hoặc cột?
10, Nêu cách xoá hàng, cột hoặc bảng?
- Giáo viên: yêu cầu học sinh lên bảng trả lời.
 II- Bài tập
1, Để tạo bảng ta làm theo các bước sau:
A, Table à Insert	B, Table à Delete
C, Table à Columns 	D, Table à Draw Table
2/ Em hãy viết “Năm điều Bác Hồ dạy” theo cách gõ từ bàn phím?
Học sinh: 
-đọc, suy nghĩ trả lời các câu hỏi, 
-làm vào vở ghi.
HS: nhận xột cõu trả lời của bạn
HS: 
chọn đỏp ỏn đỳng ( A)
HS: viết “Năm điều Bác Hồ dạy” theo cách gõ từ bàn phím
IV- Củng cố:
Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra 15’.
Giáo viên khắc sâu các kiến thức cần nhớ.
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk, vở ghi. Nắm vững các nội dung cần ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài sau: Bài thực hành 9
 .
N.Soạn: 10/ 04/2016 Tiết 63 - Bài thực hành 9:
N.Giảng: 22/ 04/2016 danh bạ riêng của em.
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: HS Biết cách tạo danh bạ riêng của em.
- kĩ năng: Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng. Rèn luyện thành thạo kĩ năng thực hành.
-Thỏi độ: Biết áp dụng để thực hành trong thực tế. có ý thức học tập và yêu thích môn học 
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH. sgk
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức : 
 sĩ số. 6A: / 43 6B: / 35 6D: / 31
 II – Kiểm tra bài cũ
 - Hóy Nêu cách tạo bảng? cách chèn thêm hàng hoặc cột?
III – Thực hành:
 Hoạt động của thầy.
 Hoạt động của trò.
* HĐ1: Tổ chức tiết thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). 
- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
* Hoạt động 2: Thực hành
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
-Hãy tạo danh bạ riêng của em theo mẫu dưới đây:
-Hãy điền tên các bạn của em vào bảng (theo thứ tự chữ cái để dễ tìm).
Giáo viên: kiểm tra, nhận xét các nhóm thực hành.
1, Tạo danh bạ riêng của em:
Học sinh:- đọc thông tin trong Sgk.
thực hành theo các bước đã học.
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Chú thích
Mạc Thị Hà
Đội 8
795345
Lớp 6A
 IV-Củng cố 
- Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
- Nhận xét giờ thực hành.
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk. ôn các kiến thức về trình bày bảng.
- Chuẩn bị bài sau: Bài TH9 (tiếp).
.. 
N.Soạn: 10/ 04/2016 Tiết 64 - Bài thực hành 9:
N.Giảng: 26/ 04/2016 danh bạ riêng của em .
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: HS Biết cách soạn “báo cáo kết quả học tập của em”. Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.
- kĩ năng: Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng.
 - Thỏi độ: học sinh có ý thức học tập và yêu thích môn học hơn.
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH. sgk
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức : 
 sĩ số 6A: / 43 6B: / 35 6D: / 31
II – Kiểm tra bài cũ: 
 Hóy Nêu các chèn thêm cột? Thêm hàng?
III – Thực hành:
 Hoạt động của thầy.
 Hoạt động của trò.
* HĐ1: Tổ chức tiết thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện). 
- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy
* Hoạt động 2: Thực hành
GV:
Hãy tạo bảng theo mẫu và điền kết quả học tập của em:
GV: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
-Hãy điền các kết quả học tập của em vào bảng.
- Hãy thực hiện các thao tác chỉnh sửa bảng và định dạng văn bản cần thiết.
GV:
- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS còn yếu, kém và theo dõi các em làm việc.
 - Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là kết quả học tập HKI của em.
- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chéo kết quả của các nhóm khác.
- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành từng nhóm.
2, Soạn báo các kết quả học tập của em:
Học sinh: - đọc thông tin trong Sgk.
 - thực hành theo các bước đã học.
HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.
Môn học
Điểm KT
Điểm thi
Trung bình
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
Toán
Vật lí
Tin học
Công nghệ
GDCD
Â.nhạc và MT
HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.
- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.
- HS thực hiện lưu văn bản
- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV.
HS chỳ ý nghe
 IV-Củng cố:
- Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
- Nhận xét giờ thực hành.
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk. ôn tập các nội dung về soạn thảo, định dạng văn bản..
- Chuẩn bị bài sau: Bài TH tổng hợp.
 ..
N.Soạn: 13/ 04/2016	 Tiết 65: Bài thực hành tổng hợp: 
N.Giảng: / 04/ 2016. du lịch ba miền.
 A - Mục tiêu:
- Kiến thức: HS Biết cách gõ nội dung phần quảng cáo, Định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản, Chèn thêm hình ảnh và chỉnh vị trí của hình ảnh. định dạng nội dung trong bảng
- kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành biên tập, định dạng văn bản, Tạo bảng
- Thỏi độ: học sinh có ý thức học tập và yêu thích môn học hơn.
 B - Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH. Sgk.
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức : 
sĩ số. 6A: / 43 6B: / 35 6 D / 31
II – Kiểm tra bài cũ:
Học sinh 1: Nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản
Học sinh 2: Nêu cách tạo bảng
III – Thực hành:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành 
GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện).
- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS thực hiện khởi động máy
 * Hoạt động 2: Thực hành
Soạn, chỉnh sửa và định dạng trang quảng cáo du lịch theo mẫu dưới đây:
 “ Du lịch ba miền”: (Sgk/109)
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thực hành theo các nội dung trong Sgk. 
 ?H: Em hãy nêu nhận xét về nội dung văn bản và cách trình bày các đoạn văn bản?
GV
- Yêu cầu HS sử dụng nội dung văn bản đã cho trong mẫu (hoặc biên soạn nội dung khác theo sáng kiến của em).
- Yêu cầu các nhóm gõ nội dung văn bản và trình bày theo mẫu (lưu ý HS trong tiết này có thể chỉ gõ văn bản và định dạng vb. Tiết sau thực hiện chèn tranh và tạo bảng).
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (gõ nội dung văn bản, chỉnh sửa nội dung văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản).
- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xót cho HS.
- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là Du lich
 GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chéo kết quả của các nhóm khác.
- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.
- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành từng nhóm.
Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.
Học sinh: thực hành theo các bước.
- HS trả lời:
 + Văn bản gồm tiêu đề, bốn đoạn văn bản nội dung, trước mỗi đoạn có tiêu đề riêng. Tiêu đề của vb, tiêu đề riêng được trình bày với những phông chữ khác nhau.
+ Tiêu đề văn bản căn giữa
 + Các đoạn văn bản nội dung được căn thẳng hai lề và dòng đầu tiên của mỗi đoạn lùi vào trong.
 + Trên văn bản có 3 hình ảnh minh họa.
+ Cuối văn bản là một bảng gồm ba cột với tiêu đề bảng ở trên.
- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.
- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.
- HS thực hiện
- HS thực hiện lưu văn bản
- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.
- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV
- HS chú ý.
 IV-Củng cố 
- Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi đóng cửa sổ làm việc. Sau đó HS đóng cửa sổ Word. Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy
- Nhận xét tiết học TH của các nhóm, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm và chỉ cho HS thấy để rút kinh nghiệm.
- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 
 V. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo Sgk.
- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp.
 ..
N.Soạn: 13/ 04/2016. Tiết 66: Bài thực hành tổng hợp: 
N.Giảng: / 04/2016 Du lịch ba miền 
 A. Mục tiêu:
-Kiến thức: Củng cố cho HS cỏch biên tập, định dạng văn bản Chèn hình ảnh vào văn bản,
- kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành biên tập, định dạng văn bản, Tạo bảng và chỉnh sửa bảng.
- Thỏi độ: học sinh có ý thức học tập và yêu thích môn học hơn. 
 B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.
- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH. Sgk.
 C - Hoạt động dạy học:
I - Tổ chức : 
 sĩ số. 6A: / 43 6B: / 35 6 D / 31
II. Kiểm tra bài cũ:
 ?1: Để chỉnh sửa, sao chép, di chuyển, xoá các đối tượng tranh ảnh ta làm thế nào?
?2: Em hãy nêu các bước để tạo bảng? Nêu cách di chuyển con trỏ trong bảng?
III – Thực hành:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Tổ chức tiết thực hành 
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.
- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV đóng nguồn điện).
- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV
- HS thực hiện khởi động máy
* Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu các nhóm khởi động phần mềm Word.
- Các nhóm mở file văn bản cũ có tên là Du lịch mà GV đã yêu cầu HS lưu từ tiết thực hành trước.
- Yêu cầu các nhóm gõ xong nội dung văn bản và trình bày chèn tranh vào văn bản theo mẫu, 
thực hiện tạo bảng như mẫu SGK. 
Gv - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (chỉnh sửa nội dung văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản, tạo bảng).
- Chú ý quan sát những HS còn yếu, kém và theo dõi các em làm việc.
- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xót cho HS.
- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên cũ.
- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chéo kết quả của các nhóm khác.
- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành từng nhóm.
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS thực hành
HS: thực hiện tạo bảng như mẫu SGK. 
 “Lịch khởi hành hàng ngày”:
Tuyến đường
Đi từ Hà Nội
Thời gian đến
Hs: điền các nội dung vào bảng.
- HS lưu ý thực hành
- HS thực hiện lưu văn bản
- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.
- HS thực hành
- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV
- HS chú ý.
 IV. Củng cố
- GV yêu cầu H

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12271857.doc