Giáo án môn Tin học khối 6 - Bùi Thanh Trường

Bài1.

THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiết 1,2)

1. Mục tiêu bài học:

 - Hiểu được khái niện thông tin và lấy được ví dụ để minh họa. Chỉ ra được những vật mang tin hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và thông tin mà chúng mang.

- Liệt kê được ba bước của hoạt động thông tin và cách thức con người thực hiện ba bước đó thông qua các giác quan và bộ óc của mình. Nêu được ví dụ cụ thể minh họa về ba bước của hoạt động thông tin.

- Biết tin học là khoa học xử lí thông tin bằng máy tính điện tử. Bước đầu hiểu được nhiệm vụ của ngành Tin học.

2. Những kiến thức liên quan đã biết.

• Kiến thức về vật lý, sinh học để nắm được vật mang tin hay giác quan tiếp nhập.

• Kiến thức và kĩ năng sử dụng.

3. Yêu cầu về phương tiện dạy học:

• Tài liệu Hướng dẫn GV môn Tin học lớp 6 – Mô hình trường học mới.

• Tài liệu Hướng dẫn học Tin học lớp 6 – Mô hình trường học mới.

 

doc 39 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Bùi Thanh Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, khí tượng thủy văn, địa chất và các ngành khoa học tự nhiên, thiết kế máy moc và công trình kiên thức, điều khiển tự động, tài chính và thương mại, lĩnh vực giải trí.
Bài tập số 2. 
a mục 5
b mục 1
c mục 4
d mục 2
e mục 7
f mục 6
g mục 3
h mục 8
3. Hạn chế của máy tính:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu những hạn chế của máy tính so với con người?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được chương trình kịch bản của ban Hạnh theo nhóm?
Dự kiến: 
Những hạn chế thua kém con người:
+ Chưa tự tư duy và suy luận như con người.
+ Chưa tiếp thu hàng ngày để tích góp vốn sống và kinh nghiệm.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Những hạn chế thua kém con người:
+ Chưa tự tư duy và suy luận như con người.
+ Chưa tiếp thu hàng ngày để tích góp vốn sống và kinh nghiệm.
D. Hoạt động Vân dụng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu những hạn chế của máy tính so với con người?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến:
Ý kiến trên không chính xác là vì, trong cuộc sông cũng như trong tất cả các ngành nghề đều dùng tới máy tính dẫn chứng là: trong y tế cần máy tính dùng trong siêu âm,... 
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Ý kiến trên không chính xác là vì, trong cuộc sông cũng như trong tất cả các ngành nghề đều dùng tới máy tính dẫn chứng là: trong y tế cần máy tính dùng trong siêu âm,... 
D Hoạt động tìm tòi, mở rộng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu và trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến: E
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
- Câu E.
Tuần 4
Tiết 7, 8
Ngày soạn: 10/09/2017
Ngày dạy: /09/2017
Bài 4. CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH (tiết 1,2)
1. Mục đích:
	- Hiểu rõ cơ chế ba bước của hoạt động thông tin. Biết việc nhập thông tin vào., xử lý và hiển thị thông tin được tiến hành thông qua những thiết bị nào.
	- Biết sơ lược về cấu trúc của máy tính. Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng.
	- Bước đầu làm quen với thao tác sử dụng chuột.
2. Phương pháp:
- Ra lênh, thảo luận.
3. Hình thức tổ chức:
	- Hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tích cực, tự lực, tự quản của học sinh.
4. Phương tiện dạy học	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
A. Hoạt động khởi động
B1. Giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân đọc nội dung khởi động và quan sát, thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi phía dưới phần khởi động?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và dự đoán kết quả kịch bản của 2 ban theo nhóm?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp. 
- Toàn bộ nội dung A sách hướng dẫn.
B. Hoạt động hình thành 
1. Mô hình ba bước của hoạt động thông tin:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, để tìm hiểu hoạt động thông tin của máy tính diễn ra như thế nào?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS theo dõi thảo luận và làm câu hỏi trong tài liệu?
Dự kiến: 
Hoạt động thông tin của máy tính gồm ba bước:
+ Nhập thông tin vào;
+ Xử lý thông tin;
+ Lưu trữ thông tin và hiện thị kết quả.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Hoạt động thông tin của máy tính gồm ba bước:
+ Nhập thông tin vào;
+ Xử lý thông tin;
+ Lưu trữ thông tin và hiện thị kết quả.
2. Làm tính thông qua phần mềm :
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu ý nghĩa của các lệnh, thảo luận theo nhóm để làm được phép tính?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
Bài tập số 2. 
(hình thức tổ chức theo 4 bước)
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
Dự kiến: 
Học sinh thực hiện được phép tính.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Dự kiến:
Đáp án D
Bài tập số 2. 
Đáp án D
3. Cấu trúc của máy tính điện tử:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu tên gọi và chức năng các bộ phận cơ bản của máy tính?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được chương trình kịch bản của ban Hạnh theo nhóm?
Dự kiến: 
Liệt kê trong bảng ở tài liệu học trang 25.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Liệt kê trong bảng ở tài liệu học trang 25
3. Cấu trúc của máy tính điện tử:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu nhận diện các bộ phận bên trong của máy tính và hiểu chức năng của chúng?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được chương trình kịch bản của ban Hạnh theo nhóm?
Dự kiến: 
các bộ phận và chức năng:
+ Bộ xử lí trung tâm (CPU): là bộ phận thực hiện tất cả các phép tính toán và xử lí thông tin, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của các bộ phận khác;
+ Bộ nhớ (RAM): chia lam bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài:
* Bộ nhớ trong (RAM) lưu tạm thời kết quả trong thời gian máy tính hoạt động.
* Bộ nhớ ngoài: HDD, USB,... nhớ thông tin lâu dài.
+ Ổ địa cứng và ổ đĩa CD.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
các bộ phận và chức năng:
+ Bộ xử lí trung tâm (CPU): là bộ phận thực hiện tất cả các phép tính toán và xử lí thông tin, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của các bộ phận khác;
+ Bộ nhớ (RAM): chia lam bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài:
* Bộ nhớ trong (RAM) lưu tạm thời kết quả trong thời gian máy tính hoạt động.
* Bộ nhớ ngoài: HDD, USB,... nhớ thông tin lâu dài.
+ Ổ địa cứng và ổ đĩa CD.
C Hoạt động luyện tập
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu làm bài tập 3, 4?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
Bài tập 5
(Thực hiện quan sát)
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến:
Bài tập 3: 
A. RAM: 4GB
B. Địa CD: 700 MB
C. USB: 64 GB
D. HDD: 500 GB
Bài tập 4.
a. CPU
b. RAM
c. Case
d. HDD, CD-R
e. trong, ngoài 
f. ngoài
g. màn hình.
h. byte, GB, MB.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Thực hiện theo yêu cầu
Bài tập 3: 
A. RAM: 4GB
B. Địa CD: 700 MB
C. USB: 64 GB
D. HDD: 500 GB
Bài tập 4.
a. CPU
b. RAM
c. Case
d. HDD, CD-R
e. trong, ngoài 
f. ngoài
g. màn hình.
h. byte, GB, MB.
D. Hoạt động Vân dụng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu để trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến:
+ Đĩa CD-R
+ Bỏ ngón tay vao chính giữa lỗ tròn, ngon tay cái ở cạnh đĩa. Nếu cầm sai gây xước đĩa.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
+ Đĩa CD-R
+ Bỏ ngón tay vao chính giữa lỗ tròn, ngon tay cái ở cạnh đĩa. Nếu cầm sai gây xước đĩa.
E Hoạt động tìm tòi, mở rộng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu và trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến: 
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Tuần 5
Tiết 9, 10
Ngày soạn: 24/09/2017
Ngày dạy: 25 /09/2017
Bài 5. CÁC THIẾT BỊ VÀO/RA (tiết 1,2)
1. Mục đích:
	- Nhận biết được các thiết bị vào/ra phổ biến (bàn phím, chuột, màn hình, máy in, loa, tai nghe) và chức năng của chúng.
- Nhận biết được các thiết bị lưu trữ (đĩa CD, ổ CD, USB, RAM, đĩa cứng).
- Sử dụng được phần mềm Calculator để thực hiện phép tính số học đơn giản.
2. Phương pháp:
- Ra lênh, thảo luận.
3. Hình thức tổ chức:
	- Hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tích cực, tự lực, tự quản của học sinh.
4. Phương tiện dạy học	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
A. Hoạt động khởi động
B1. Giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân đọc nội dung khởi động và quan sát, thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi phía dưới phần khởi động?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và dự đoán kết quả kịch bản của 2 ban theo nhóm?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp. 
- Toàn bộ nội dung A sách hướng dẫn.
B. Hoạt động hình thành 
1. Bàn phím và chuột:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, để biết tên gọi và chức năng?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
Bài tập số 1. (hình thức tổ chức theo 4 bước)
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS theo dõi thảo luận và làm câu hỏi trong tài liệu?
Dự kiến: 
- Thiết bị vào/ra phụ trách:
+ Thu nhận thông tin: bàn phím, chuột...
+ Xuất thông tin: màn hình, máy in, loa, tai nghe,...
- Bàn phím: công cụ để người sử dụng gõ chữ cái, chữ số và kí hiệu vào máy tính.
- Chuột: thiết bị nhập dữ liệu. Người sử dụng nháy nút trái, phải để điều khiển còn bánh xe để cuộn.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Dự kiến:
Thực hiện theo yêu cầu trong tài liệu.
- Thiết bị vào/ra phụ trách:
+ Thu nhận thông tin: bàn phím, chuột...
+ Xuất thông tin: màn hình, máy in, loa, tai nghe,...
- Bàn phím: công cụ để người sử dụng gõ chữ cái, chữ số và kí hiệu vào máy tính.
- Chuột: thiết bị nhập dữ liệu. Người sử dụng nháy nút trái, phải để điều khiển còn bánh xe để cuộn.
2. Màn hình, máy in và các thiết bị ra khác :
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, quan sát để biết được hình dạng và chức năng của các thiết bị ra?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
Bài tập số 2. 
(hình thức tổ chức theo 4 bước)
Bài tập số 3. 
(hình thức tổ chức theo 4 bước)
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
Dự kiến: 
Chức năng và tên gọi:
+ Máy in: có chức năng in văn ban tài liệu lên giấy.
+ Loa và tai nghe: có chức năng phát ra âm thanh.
+ Màn hình: có chức năng hiện thị thông tin.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Dự kiến:
a. Bàn phím: (3)
b. Chuột: (4)
c. loa: (7)
d. Máy in: (2)
e. Màn hình: 	(5)
f. Tai nghe: (6)
Dự kiến:
1- b
6- k
11-m
2 - c
7 - f
12-i
3 - l
8 - g
4 - d
9 - e
5 - a
10-h
Bài tập số 2. 
a. Bàn phím: (3)
b. Chuột: (4)
c. loa: (7)
d. Máy in: (2)
e. Màn hình: 	(5)
f. Tai nghe: (6)
1- b
6- k
11-m
2 - c
7 - f
12-i
3 - l
8 - g
4 - d
9 - e
5 - a
10-h
D. Hoạt động Vân dụng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu để trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến:
Chuột không dây ưa chuộng hơn, bởi vì thuận tiện.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Chuột không dây ưa chuộng hơn, bởi vì thuận tiện.
E Hoạt động tìm tòi, mở rộng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu và trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
Dự kiến: 
Màn hình điện thoại smart phone là thiết bị vào/ra.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Tuần 6
Tiết 11, 12
Ngày soạn: 01/10/2017
Ngày dạy: 02/10/2017
BÀI THỰC HÀNH 1
SỬ DỤNG CHUỘT (tiết 1,2)
1. Mục đích:
	- Luyện tập các thao tác sử dụng chuột.
2. Phương pháp:
- Ra lênh, thực hành kỷ năng.
3. Hình thức tổ chức:
	- Hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tích cực, tự lực, tự quản của học sinh.
4. Phương tiện dạy học	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
A. Hoạt động khởi động
B1. Giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân đọc nội dung khởi động và quan sát, thảo luận theo nhóm để biết tác giả phát minh ra thiết bị chuột máy tính?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và dự đoán kết quả theo nhóm?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp. 
- Toàn bộ nội dung sách hướng dẫn.
B. Hoạt động hình thành 
1. Bàn phím và chuột:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, để biết cấu tạo và hoạt động của thiết bị chuột?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS theo dõi thảo luận và làm câu hỏi trong tài liệu?
Dự kiến: 
Chuột máy tính gồm các bộ phận sau:
+ Nút trái: nằm phía bên trái khi cầm chuột.
+ Nút phải: nằm phía bên phải khi cầm chuột.
+ Nút cuộn: bánh xe nằm giữa.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Chuột máy tính gồm các bộ phận sau:
+ Nút trái: nằm phía bên trái khi cầm chuột.
+ Nút phải: nằm phía bên phải khi cầm chuột.
+ Nút cuộn: bánh xe nằm giữa.
2. Cách cầm chuột đúng:
Làm bài tập số 1:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, quan sát để trả lời câu hỏi phía dưới?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
Dự kiến: 
Cách cầm chuột đúng nhất:
Cách b, f
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Cách cầm chuột đúng nhất:
Cách b, f
3. Các thao tác sử dụng chuột:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, quan sát để biết thao tác sử dụng chuột?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
Dự kiến: 
Các thao tác sử dụng chuột:
+ Di chuyển chuột
+ Nháy chuột
+ Nháy nút phải 
+ Nháy đúp
+ Kéo thả chuột
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Cách cầm chuột đúng nhất:
Cách b, f
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu để thực hành theo yêu cầu sách hướng dẫn?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
D. Hoạt động Vân dụng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu để thực hiện đúng yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
E Hoạt động tìm tòi, mở rộng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu và trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Tuần 7
Tiết 13, 14
Ngày soạn: 08/10/2017
Ngày dạy: 09/10/2017
BÀI THỰC HÀNH 2
LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH (tiết 1,2)
1. Mục đích:
	- Biết cách khởi động và sử dụng trình duyệt Google Chrome để xem tin tức thời sự hàng ngày, tin dự báo thời tiết.
	- Biết dùng phần mềm Calculator để làm các phép tính giai thừa, tính số ngày giữa hai mốc thời gian.
	- Biết sử dụng phần mềm nghe nhạc Windows Media Player.
2. Phương pháp:
- Ra lênh, thực hành kỷ năng.
3. Hình thức tổ chức:
	- Hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tích cực, tự lực, tự quản của học sinh.
4. Phương tiện dạy học	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
A. Hoạt động khởi động
B1. Giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân đọc nội dung khởi động và quan sát, thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và dự đoán kết quả theo nhóm?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp. 
- Toàn bộ nội dung sách hướng dẫn.
B & C. Hoạt động hình thành hiến thức và luyện tập
1. Sử dụng trình duyệt web:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung thực hiện theo yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS theo dõi thảo luận và làm câu hỏi trong tài liệu?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
2. Tình toán bằng phần mềm Calcultor:
Làm bài tập số 1:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung thực hiện theo yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
3. Tính số ngày giữa hai mốc thời gian:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung thực hiện theo yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
4. Xem dự báo thời tiết:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung thực hiện theo yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
5. Nghe nhạc và xem phim với Windows Media Player:
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung thực hiện theo yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và mô tả được kết quả.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
D. Hoạt động Vân dụng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu để thực hiện đúng yêu cầu?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
E Hoạt động tìm tòi, mở rộng
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, tìm hiểu và trả lời câu hỏi?
B2. Thực hiệm vụ:
- Quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét.
- Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- Nếu HS cần hỗ trợ có thể nhắc.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp.
Tuần 8
Tiết 15, 16
Ngày soạn: 14/10/2017
Ngày dạy: 16 /10/2017
Bài 6. TẬP GÕ BÀN PHÍM (tiết 1,2)
1. Mục đích:
	- Biết cách ngồi đúng tư thê khi làm việc với máy tính.
	- Hiểu được lợi ích và tầm quan trong của kĩ năng gõ phím mười ngón.
	- Nhớ vị trí của bón hàng phím và những phím trên đó.
	- Bước đầu làm quen và luyện tập gõ phím bằng mười ngón tay.
2. Phương pháp:
- Ra lênh, thảo luận.
3. Hình thức tổ chức:
	- Hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tích cực, tự lực, tự quản của học sinh.
4. Phương tiện dạy học	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
A. Hoạt động khởi động
B1. Giao nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân đọc nội dung khởi động và quan sát, thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi phía dưới phần khởi động?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
-Hoạt động cá nhân đọc nội và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS thảo luận và dự đoán kết quả kịch bản của 2 ban theo nhóm?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Các nhóm nhận xét bài của các nhóm trong lớp. 
- Toàn bộ nội dung A sách hướng dẫn.
B. Hoạt động hình thành 
B1. Giao nhiệm vụ
-? Hoạt động cá nhân đọc nội dung, để điều chỉnh tư thế ngồi?
B2. Thực hiệm vụ:
- GV quan sát, nhắc nhở.
B3. Tổ chức báo cáo.
B4. Kết luận, nhận xét
Bài tập số 1. (hình thức tổ chức theo 4 bước)
-Hoạt động cá nhân đọc nội dung và thực hiện theo nhiệm vụ được giao.
- HS theo dõi thảo luận và làm câu hỏi trong tài liệu?
Dự kiến: 
Tư thế ngồi đúng:
+ Thẳng lưng, thân người không ngã về trước cũng không ngữa ra sau.
+ Mắt không được thấp hơn mép trên của màn hình, cách màn hình khoảng 50cm.
+ Bàn phím đặt ở giữa, hai tay để thả lỏng trên bàn

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1 lop 6 Vnen_12179843.doc