Kế hoạch dạy Thể dục lớp 1 cả năm

Bài 1:

TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

– Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.

– Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

– Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

– Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

– GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 48 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 2093Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy Thể dục lớp 1 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.
* * * * * * 
 * * * * * * 
* * * * * * 
  
 II/ CƠ BẢN:
Đứng kiểng gót hai tay chống hông.
 Nhận xét:
Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện
Nhận xét:
c. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.
Nhận xét
d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét:
22-24’
GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *

GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
Đội hình như trên.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
GV vừa thị phạm vừa hô nhịp cho hs tập.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * 
 GV
GV quan sát, nhắc nhở hs nào thực hiện chưa tốt.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 25 /11/2016	 Ngày giảng : T2 /28/11/2016
Bài: 13
THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
Làm wen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.
Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
* Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông
 Nhận xét
d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức
22 - 24’
Gv nêu nội dung ôn tập và hô nhịp cho hs tập.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát và sửa sai ở hs
GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV
GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
Ngày soạn : 2 /12/2016	 Ngày giảng : T2 /5/12/2016
Bài: 14
THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN – TROØ CHÔI
I/. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
Làm wen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
GV wan sát, nhận xét.
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
II/ CƠ BẢN:
 a.Ôn phối hợp:
 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện
 Nhận xét
 b.Ôn phối hợp
Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 2: Đứng hai tay chống hông.
Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
Nhịp 4: Về TTCB.
* Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau), hai tay chống hông
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
22 – 24’
GV hô nhịp cho hs tập luyện, quan sát nhắc nhở ở hs nào thực hiện chưa đúng.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện. quan sát sửa sai ở hs.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.
Đội hình như trên.
GV quan sát, nhắc nhở hs nào thực hiện chưa tốt.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 9 /12/2016	 Ngày giảng : T2/12/12/2016
Bài: 15
THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phái sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * 
* * * * * * *
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
b.Ôn phối hợp:
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Chạy tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
22 – 24’
Đội Hình 
* * * * * * *
 * * * * * * 
* * * * * * *
 * * * * * * 
 GV
GV hướng dẫn hs ôn luyện, quan sát sửa sai ở hs.
Đội Hình 
* * * * * * *
 * * * * * * 
* * * * * * *
 * * * * * * 
 GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và vi phạm mẫu cho hs nắm. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 16 /12/2016	 Ngày giảng : T2 /19/12/2016
 Bài: 16
OÂN TAÄP THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAÛN
I/ MỤC TIÊU
Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V.
Thực hiện được đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra sau và sang ngang, hai tay chống hông.
Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * 
* * * * * * *
 * * * * * * 
 II/ CƠ BẢN:
 a. Ôn phối hợp:
 Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 b. Ôn phối hợp:
 Nhận xét
 Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
22 – 24’
Đội Hình 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * 
GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.
Đội Hình 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV quan sát ở hs, sửa sai.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 23 /12/2016	 Ngày giảng : T2 /26/12/2016
Bài: 17
SÔ KEÁT HOÏC KÌ I
I/ MỤC TIÊU
Biết được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong học kì (có thể còn we6n một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kĩ năng đó.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * 
* * * * * * *
 * * * * * * 
 II/ CƠ BẢN:
Sơ kết học kì I
GV cùng hs nhắc lại những kiến thức đã học, kĩ năng đã học về: ĐHĐN, thể dục RLTTCB và trò chơi vận động.
Xen kẻ, gv gọi một vài HS lên làm mẫu các động tác.
GV đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương một vài tổ và cá nhân. Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục tropng HK II.
a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức
 Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
 Nhận xét:
22 – 24’
Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV sửa sai ơ HS.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 31/12/2016	 Ngày giảng : T2 /2/1/2017
Bài 18: TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi, các vật khác .. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 II/ CƠ BẢN:
Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
22 – 24’
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
HOÏC KÌ II
Ngày soạn : 6/01/2017	 Ngày giảng : T2 /9/1/2017
Bài: 19: BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 II/ CƠ BẢN:
a. Động tác vươn thở:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
b. Động tác tay:
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
* Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
22 – 24’
GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Đội hình như trên.
GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 13/01/2017	 Ngày giảng : T2 /16/1/2017
Bài 20: BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể phát triển chung.
Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn phối hợp 2 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 8 nhịp
 Nhận xét
b. Học động tác chân
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập
 Nhận xét
* Ôn 3 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c. Điểm số hàng dọc theo tổ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
22 – 24’
GV nêu tên động tác, hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV 
- quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs
GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Đồi hình tập luyện như trên.
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV giải thích, kết hợp với chỉ dẫn một tổ làm mẫu.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Ngày soạn : 20/01/2017	 Ngày giảng : T2/23/1/2017
Bài 21: BAØI THEÅ DUÏC – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ
I/ MỤC TIÊU
Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài TD phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường , 1 còi. tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn phối hợp 3 động tác
Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 4 nhịp
 Nhận xét
b. Học động tác vặn mình (2 x 8 nhịp)
 Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét:
* Ôn 4 động tác thể dục đã học.
Mỗi động tác thực hiện 2 x 4 nhịp
 Nhận xét:
c. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
 Nhận xét
c.Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
GV nêu tên động tác, và hô nhịp cho hs xem và tập theo giáo viên.tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Đồi hình tập luyện như trên.
GV wan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện
GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 3/2/2017	 Ngày giảng : T2/6/2/2017
Bài: 22: BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác bụng của bài TD phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
 II/ CƠ BẢN:
a. Học động tác bụng:
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập
 Nhận xét
b. Ôn 5 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét:
c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” 
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi 
 Nhận xét
22 – 24’
GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập. 
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
GV quan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
Đồi hình tập luyện như trên.
GV wan sát nhắc nhở và sửa sai ở hs.
GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Xuống lớp.
6 – 8’
Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn : 10/02/2017	 Ngày giảng : T2/13/2/2017
Bài: 23
BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác toàn thân của bài TD phát triển chung.
Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường , 1 còi . tranh thể dục
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
LVÐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
6 – 8’
Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang,

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoantheduc1_12242383.doc