Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động bài thể dục giữa giờ

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào TTN trường học năm học 2017- 2018 của Liên đội trường TH Việt Thắng 2;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội;

 Nay Liên đội trường tiểu học Việt Thắng 2 xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Bài thể giữa giờ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu:

Góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tạo thói quen luyện tập thể dục hàng ngày cho học sinh. Tạo không khí vui tươi, thoải mái để học tập, sinh hoạt ngoại khóa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Tổ chức tập luyện cho học sinh tại trường đảm bảo an toàn, thực hiện đúng các bài tập theo hướng dẫn.

II. Đối tượng:

Học sinh toàn trường (Điểm tập trung)

III. Nội dung, thời gian, địa điểm:

1. Nội dung bài tập:

Bài thể dục giữa giờ gồm 8 động tác cụ thể như sau:

 1. ĐỘNG TÁC CỔ

Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.

- Nhịp 1: Từ tư thế chuẩn bị hai tay chống hông cuối đầu.

- Nhịp 2: Hai tay chống hông đầu trở về tư thế thẳng, mắt nhìn phía trước.

- Nhịp 3: Hai tay chống hông ngữa đầu.

- Nhịp 4: Đầu trở về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng.

- Nhịp 5: Hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái.

- Nhịp 6: Hai tay chống hông, đầu trở về tư thế thẳng.

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 3028Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động bài thể dục giữa giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH VIỆT THẮNG 2
***
 Số:../KH-LĐ
Việt Thắng, ngày tháng năm 2017
KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức hoạt động Bài thể dục giữa giờ
Năm học 2017-2018
Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào TTN trường học năm học 2017- 2018 của Liên đội trường TH Việt Thắng 2;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội;
	Nay Liên đội trường tiểu học Việt Thắng 2 xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Bài thể giữa giờ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
 I. Mục đích, yêu cầu:
Góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tạo thói quen luyện tập thể dục hàng ngày cho học sinh. Tạo không khí vui tươi, thoải mái để học tập, sinh hoạt ngoại khóa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Tổ chức tập luyện cho học sinh tại trường đảm bảo an toàn, thực hiện đúng các bài tập theo hướng dẫn.
II. Đối tượng: 
Học sinh toàn trường (Điểm tập trung)
III. Nội dung, thời gian, địa điểm:
1. Nội dung bài tập:
Bài thể dục giữa giờ gồm 8 động tác cụ thể như sau:
	1. ĐỘNG TÁC CỔ
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Từ tư thế chuẩn bị hai tay chống hông cuối đầu.
- Nhịp 2: Hai tay chống hông đầu trở về tư thế thẳng, mắt nhìn phía trước.
- Nhịp 3: Hai tay chống hông ngữa đầu.
- Nhịp 4: Đầu trở về tư thế thẳng, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 5: Hai tay chống hông, nghiêng đầu sang trái.
- Nhịp 6: Hai tay chống hông, đầu trở về tư thế thẳng.
- Nhịp 7: Hai tay chống hông, nghiêng đầu sang phải.
- Nhịp 8: Về tư thế chuẩn bị.
Lần 2: Nhịp 2,3,4: Hai tay chống hông, quay đầu 1 vòng từ trái sang phải.
Nhịp 5,6,7,8: Hai tay chống hông, quay đầu 1 vòng từ phải sang trái.
2. ĐỘNG TÁC TAY:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang 1 bước rộng bằng vai, đồng thời 2 tay ra trước song song, lòng bàn tay úp, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 2: Xoay cổ tay, bàn tay ngửa, hai tay dang ngang, ngực ưởn căng, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 3: Như nhịp 1, đưa hai tay ra trước vỗ vào nhau.
- Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
3. ĐỘNG TÁC CHÂN:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, mủi chân chạm đất, hai tay dang ngang, bàn tay úp căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 2: Đá lăng chân trái ra trước lên cao, hai tay qua trên hạ xuống trước thẳng.
- Nhịp 3: Về tư thế nhịp 1.
- Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
4. ĐỘNG TÁC BỤNG:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời 2 tay đưa ra trước lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay hướng vào nhau, căng ngực ngẫng đầu, mắt nhìn theo tay. 
- Nhịp 2: Từ từ gập thân, hai bàn tay với xuống mu bàn chân, hai chân thẳng, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 3: Như nhịp 1.
- Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
5. ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay đưa song song ra trước, lòng bàn tay úp. 
- Nhịp 2: Vặn mình sang trái, chân giử nguyên, tay phải gập phía trước ngực đồng thời tay trái đưa ngang cùng với thân người lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn bàn tay trái.
- Nhịp 3: Như nhịp 1.
- Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
6. ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Bước chân trái ra trước 1 bước theo hướng bàn chân và khụy gối, hai tay chếch hình chữ V trên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn lên cao. 
- Nhịp 2: Gập thân về trước, trọng tâm dồn về chân sau, hai tay đưa ra sau lên cao, chân sau co ở gối.
- Nhịp 3: Về tư thế nhịp 1.
- Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
7. ĐỘNG TÁC NHẢY:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Nhảy bật lên, đồng thời 2 tay vỗ vào nhau phía trước, khi rơi xuống hai chân rộng bằng vai .
- Nhịp 2: Bật nhảy về TTCB.
- Nhịp 3: Nhảy bật lên ,đồng thời vỗ 2 tay vào nhau ở trên đầu ,khi rơi xuống hai chân rộng bằng vai .
- Nhịp 4: Bật nhảy về TTCB .
- Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4 .
8. ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA:
Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân khép, hai tay thả lỏng tự nhiên, thân thẳng, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời 2 tay đưa trước lên cao thẳng hướng, lắc bàn tay, căng ngực, thẳng đầu, mắt nhìn theo tay. 
- Nhịp 2: Từ từ gập thân, đồng thời hai tay hạ xuống dưới, lắc bàn tay, hóp bụng cúi đầu.
- Nhịp 3: Nâng thân lên thành tư thế đứng thẳng, hai tay ngang bàn tay úp, đồng thời lắc bàn tay, mắt nhìn thẳng.
- Nhịp 4: Thu chân trái hạ tay về tư thế chuẩn bị.
- Nhịp 5,6,7,8: như 1,2,3,4 đổi chân phải.
2. Thời gian, địa điểm:
- Hàng ngày, vào giờ ra chơi từ thứ hai đến thứ sáu.
- Địa điểm: Tại sân trường (Điểm tập trung)
	Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn gì, các bộ phận thông báo với Tổng phụ trách Đội để kịp thời giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động bài thể dục giữa giờ năm học 2017–2018 của Liên trường tiểu học Việt Thắng 2. Yêu cầu các chi đội, lớp nhi đồng thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra./
	HIỆU TRƯỞNG
 TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
 Phan Văn Ngon
Nơi nhận:
- Giáo viên phụ trách Chi, Sao;
- Các chi đội, lớp nhi đồng (thực hiện);
- Lưu LĐ.

Tài liệu đính kèm:

  • dockE HOCH THANG 12_12237802.doc