Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 - Bài 6 - Thư mục

TUẦN 6

Tin học 3

Bài 6: THƯ MỤC

A. Mục tiêu

Kiến thức, kỹ năng:

+ Làm quen với thư mục, thư mục con.

+ Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.

Năng lực: Thực hiện được các thao tác: Tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục.

Phẩm chất: Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy.

B. Đồ dùng

 Máy tính.

C. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

- Em hãy chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?

- HS thực hiện.

- Lớp, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV: Làm thế nào để lấy được quần áo nhanh?

- HS trả lời: để lấy được quần áo nhanh ta cần sắp xếp chúng cho ngăn nắp, mỗi loại để trong một ngăn riêng.

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 347Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 - Bài 6 - Thư mục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 
Tin học 3
Bài 6: THƯ MỤC	
A. Mục tiêu
Kiến thức, kỹ năng: 
+ Làm quen với thư mục, thư mục con.
+ Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục.
Năng lực: Thực hiện được các thao tác: Tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục.
Phẩm chất: Hào hứng, thích thú học tập, giữ gìn vệ sinh phòng máy, có ý thức bảo vệ phòng máy.
B. Đồ dùng
 Máy tính.
C. Các hoạt động dạy học 
Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy chỉ vị trí của các hàng phím trên bàn phím?
- HS thực hiện.
- Lớp, GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu bài: 
- GV: Làm thế nào để lấy được quần áo nhanh?
- HS trả lời: để lấy được quần áo nhanh ta cần sắp xếp chúng cho ngăn nắp, mỗi loại để trong một ngăn riêng.
- GV: Trong máy tính cũng vậy cũng cần sắp xếp sao cho dễ nhớ và tiện lợi. để làm được điều đó ta phải có nhiều thư mục nằm trong một thư mục ngoài. Người ta gọi đó là thư mục mẹ - con. Vậy thư mục mẹ - con là thề nào? Ta tìm hiểu bài mới.
- HS lắng nghe.
Giảng bài: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HĐ1. Tìm hiểu về thư mục
- Hãy nhớ lại cách sắp xếp sách ở thư viện của trường như thế nào? 
- GV: cho HS đọc thông tin trong SGK/tr27.
- GV: giải thích cần phải có thư mục để quản lí, nêu cách tổ chức của thư mục, từ đó HS sẽ phân biệt được thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.
- GV nhấn mạnh: Tên các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải khác nhau.
- Để phân biệt giữa các thư mục với nhau bằng cách nào? 
- GV lấy lại cây thư mục đã giới thiệu ở phần đầu
- Hãy cho biết thư mục chứa được những gì? 
- Quan sát cây thư mục hãy chỉ ra đâu là thư mục mẹ, đâu là thư mục con?
- Hãy cho biết thư mục ngoài của thư mục 0.TIN TH là thư mục nào? 
- GV giới thiệu: Ổ đĩa chính là thư mục gốc.
- Hãy tìm trong máy tính và cho biết có những thư mục gốc nào? 
- Giả xử trong lớp có hai bạn trùng tên nhau làm cách nào để phân biệt được? 
- GV tạo hai thư mục trùng tên nhau trong cùng một thư mục mẹ. 
- Vì sao tên phải khác nhau? 
- Vậy làm thế nào để tạo được thư mục?
- GV giới thiệu hoạt động 2: Tạo thư mục
- HS trả lới
-HS: đọc thông tin.
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- Chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời: Dựa vào tên để phân biệt
- Chú ý quan sát.
– HS: Thư mục chứa được thư mục, tệp tin
- HS quan sát và trả lời
– HS: Là ổ đĩa D
- HS trả lời: thư mục gốc C, D, E
- HS trả lời
- HS quan sát
- HS trả lời: Để tránh nhầm lẫn, dễ tìm kiếm.
HĐ 2. Tạo thư mục
- Cho HS đọc thông tin SGK/tr28 kết hợp GV thao tác mẫu
 - Để tạo thư mục, ta làm gì?
- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại
- HS đọc thông tin ở SGK, chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời:
+ Nháy phải chuột lên màn hình nền (Desktop) 
+ Nháy chọn New → Forlder
+ Gõ tên mới và gõ phím Enter.
- HS thao tác
HĐ 3. Mở thư mục
- Cho HS đọc thông tin SGK/tr28 kết hợp GV thao tác mẫu
 - Để mở thư mục ta làm thế nào?
- Gọi 1 hoặc 2 HS thao tác lại.
- GV nhận xét.
- HS đọc thông tin ở SGK, chú ý lắng nghe và quan sát.
- HS trả lời: Nháy phải chuột lên thư mục cần mở → chọn Open
- HS thao tác. Lớp quan sát, nhận xét.
HĐ 4. Đóng thư mục đang mở
- Cho HS làm bài tập trong mục 4 SGK/tr29
- Để đóng cửa sổ, em sử dụng nút lệnh nào?
- Gọi 1 em lên thực hiện thao tác.
- GV chốt lại: Nháy chọn nút Close góc trên bên phải màn hình.
- HS thực hiện theo y/c của bài tập.
- HS trả lời
- HS thao tác. Lớp quan sát, nhận xét.
- Chú ý lắng nghe
HĐ 5. Xóa thư mục
- Cho HS đọc thông tin ở SGK/tr29
- Nêu cách xóa đối tượng mà em biết?
- GV thao tác mẫu
- Để xóa thư mục, ta thực hiện những bước nào?
- Cho HS thao tác: Tạo , mở, đóng, xóa thư mục.
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- Chú ý chỉ được xóa thư mục của em khi không cần đến nó nữa.
- HS đọc thông tin ở SGK
- HS trả lời
- HS quan sát
- HS trả lời:
+ Nháy chuột phải chọn thư mục cần xóa
+ Nháy chọn Delete và nháy chọn Yes
- HS thao tác: Tạo , mở, đóng, xóa thư mục.
- HS báo cáo kết quả đã làm được
Củng cố 
- GV tóm tắt lại ý chính của bài học.
- Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học, tuyên dương, nhắc nhở.

Tài liệu đính kèm:

  • dochuong dan hoc tin hoc 3_12179118.doc