Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 3 - Đề 2

PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Câu 1) Trong các bộ phận sau, bộ phận nào được ví như là bộ não của máy tính? (0,5 điểm)

a) Màn hình b) Bàn phím c) Chuột d) Thùng điều khiển (CPU)

Câu 2) Khi gõ phím trên bàn phím, tay chúng ta sẽ đặt trên hàng phím nào ? (0,5 điểm)

a) Hàng phím trên b) Hàng phím cơ sở

c) Hàng phím dưới d) Hàng phím số

 

docx 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 3 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 3A, 3B CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 2
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Làm quen với máy tính
Số câu
2
1
3
Số điểm
 1.0 
 0.5 
 1.5 
15%
2. Học tập cùng máy tính
Số câu
2
2
Số điểm
1
 1.0 
10%
3. Làm quen với hệ điều hành Windows
Số câu
1
2
2
5
Số điểm
 0.5 
 1.0 
 6.0 
 7.5 
75%
Tổng
Số câu
5
0
3
0
0
2
0
0
10
Số điểm
 2.0 
 - 
 2.0 
 - 
 - 
 6.0 
 - 
 0.0 
10
100%
Tỷ lệ %
20%
0%
20%
0%
0%
60%
0%
00%
100%
Tỷ lệ theo mức
20%
20%
60%
20%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
3
6
60%
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI - LỚP 3A, 3B CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 2
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. Làm quen với máy tính
Số câu
2
1
3
Câu số
A1, A2
A5
2. Học tập cùng máy tính
Số câu
2
1
Câu số
A3, A4
3. Làm quen với hệ điều hành Windows
Số câu
2
2
2
6
Câu số
A5
A6,A7
B1, B2
Tổng số câu
4
4
2
0
10
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 3.
Đề 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 10 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
LT
TH
GT
GK
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1) Trong các bộ phận sau, bộ phận nào được ví như là bộ não của máy tính? (0,5 điểm)
Màn hình	b) Bàn phím	c) Chuột 	d) Thùng điều khiển (CPU)
Câu 2) Khi gõ phím trên bàn phím, tay chúng ta sẽ đặt trên hàng phím nào ? (0,5 điểm)
Hàng phím trên	b) Hàng phím cơ sở
c) Hàng phím dưới	d) Hàng phím số
Câu 3) Trong các biểu tượng sau đây, đâu là biểu tượng của Website Nhà bác học nhí ? (0,5 điểm)
	b) 	c) 	d) 
Câu 4) Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của Computer ? (0,5 điểm)
	b) 	c) 	d) 
Câu 5) Trong các hình sau đây, hình nào cho thấy thao tác cầm chuột đúng cách ? (0,5 điểm)
	b) 
c) 	d) 
Câu 6) Để mở đồng hồ từ Gadgets ra Desktop, sau khi nhấp chuột phải vào màn hình Desktop em chọn lệnh nào ? (0,5 điểm)
Gadgets 	b) Personalize 	c) View 	d) Sort by
Câu 7) Windows Media Player là phần mềm dùng để làm gì ? (0,5 điểm)
Dùng để vẽ tranh.
Dùng để soạn thảo văn bản.
Dùng để tính toán
Dùng để điều khiển và phát các tệp tin kĩ thuật số.
Câu 8) Để khởi động Website Violympic, em thực hiện như thế nào ? (0,5 điểm)
Nhấp chuột vào kí hiệu Violympic 
Nhấp đôi chuột vào kí hiệu Violympic 
Nhấp chuột phải vào kí hiệu Violympic 
Giữ chuột vào kí hiệu Violympic 
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 3..
Đề 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 25 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ GIÁM THỊ
CHỮ KÍ GIÁM KHẢO
PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm) :
Câu 1: Em hãy thực hiện: (2 điểm)
 Tắt biểu tượng Máy tính (Computer) và Thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình Desktop. (1 điểm). 
Mở biểu tượng Đồng hồ (Clock) và Lịch (Calendar) từ Gadgets ra Desktop. (1 điểm)
Câu 2: Khởi động Windows Explorer và thực hiện : (4 điểm)
Tại ổ đĩa D:\, tạo một thư mục đặt tên là tin hoc. (1 điểm)
Đổi tên thư mục tin hoc vừa tạo ở trên thành Tan Lap A. (1 điểm) 
Trong thư mục Tan Lap A vừa tạo ở trên, tạo một thư mục đặt tên là tên lớp của học sinh (Ví dụ : lop 3a). (1 điểm) 
Trong thư mục tên lớp của học sinh tạo một thư mục đặt tên là họ tên học sinh (Ví dụ : nguyen thanh tuan). (1 điểm) 
***** HẾT *****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3A, 3B HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018 
ĐỀ : 2
I. LÝ THUYẾT: 4 điểm
- Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
d
b
c
d
d
a
d
b
II. THỰC HÀNH: 6 điểm
Câu 1: 
Tắt biểu tượng Máy tính (Computer) trên màn hình Desktop đạt 0,5 điểm.
Tắt biểu tượng Thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình Desktop đạt 0,5 điểm.
Mở biểu tượng Đồng hồ (Clock) từ Gadgets ra Desktop đạt 0,5 điểm.
Mở biểu tượng Lịch (Calendar) từ Gadgets ra Desktop đạt 0,5 điểm.
Câu 2:
Tại ổ đĩa D:\, tạo được thư mục đặt tên là tin hoc đạt 1 điểm. 
Đ ổi tên thư mục tin hoc thanh tan lap a đạt 1 điểm.
Trong thư mục tan lap a vừa tạo, tạo được thư mục tên lớp đạt 1 điểm.
Trong thư mục tên lớp vừa tạo, tạo được thư mục họ tên học sinh đạt 1 điểm.
*****HẾT*****

Tài liệu đính kèm:

  • docxĐỀ 2 LỚP 3A, 3B CHINH THUC.docx